Sponsor Reklam-5
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  Radmin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  26.05.2010
  Yaş
  49
  Mesajlar
  1.775
  Tecrübe Puanı
  10
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Kur’an-ı Kerim Hakkında: Soru-cevaplar

  Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
  Soru 2 : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.
  Soru 3 : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
  Cevap : Sure ismi verilir.
  Soru 4 : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
  6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
  Cevap : Ayet denir.
  Soru 5 : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan
  cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adı verilir.
  Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
  yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
  İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
  Soru 7 : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
  gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.
  Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
  Cevap : Müfessir adı verilir.
  Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
  Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adı verilir.
  Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
  Soru 12: Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
  şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
  Cevap : İhlas suresi
  Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
  ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
  Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim denir.
  Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde
  etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.
  Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in
  tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.
  Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
  Cevap : İsrail oğulları.
  Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.
  Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.
  Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.
  Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.
  Soru 21: Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
  Cevap : Kevser suresidir.
  Soru 22: Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 114 defa.
  Soru 23: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).
  Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
  Soru 25: Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
  Cevap : Mücadele suresi.
  Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 2697 defa.
  Soru 27: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem.
  Soru 28: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
  Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.
  Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur.
  Hangi surenin başında besmele yoktur?
  Cevap : Tevbe suresi.
  Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
  Cevap : Neml suresi.
  Soru 31: Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
  Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,
  Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.
  Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
  Cevap : İhlas suresi.
  Soru 33: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
  Cevap : Karınca.
  Soru 34: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
  Cevap : Tecvit.
  Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı.
  İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için
  yeterdi.” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.
  Cevap : Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır).
  Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”
  Soru 36: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
  Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
  Cevap : Bakara suresinde.
  Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
  Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).
  Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
  Cevap : Medine’de.
  Soru 40: Kur’an’ı Kerim’de kaç cüz vardır?
  Cevap : 30 cüz.
  Soru 41: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.
  Soru 42: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
  Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
  Soru 43: Kur’an’ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 66 defa.
  Soru 44: Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : 126 defa.
  Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
  Cevap : Al-i İmran suresi.
  Soru 46: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
  Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).
  Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?
  Cevap : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.
  Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
  Cevap : Fatiha suresi.
  Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).
  Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
  Cevap : Hz. Osman (r.a.).
  Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
  Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim’in.
  Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
  Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.
  Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan
  sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.
  Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
  Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.
  Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
  Cevap : Hıristiyanlar.
  Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle
  “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
  Cevap : Naziat suresi.
  Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim
  korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim,
  daha okuma” diyen kişi kimdir?
  Cevap : Utbe b. Rabia.
  Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)
  50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
  Cevap : Kab b. Malik.
  Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
  Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12.
  Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen
  “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.
  Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Vettini suresi.
  Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
  Cevap : Elemneşrah suresi.
  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Muhammed suresi.
  Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  Cevap : Rahman suresi.
  Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
  Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.
  Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
  Cevap : Maide suresi 5 ve 6.
  Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş,
  Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab,
  Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir.
  2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle
  ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
  almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir.
  Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır.
  Bu İslam alimi kimdir?
  Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.
  Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Fizilali Kur’an.
  Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.
  Cevap : Hak Dini Kur’an Dili.
  Soru 70: Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır. Kur’an’ın birde sıfatları vardır.
  Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir.
  Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure
  inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
  4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
  Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.
  Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır.
  Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı
  olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
  Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
  Cevap : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.
  Soru 72: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni
  surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.
  Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
  Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının
  kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
  cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
  Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.
  Soru 74: Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan
  evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için
  üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.
  ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
  Cevap : Levh-i Mahfuz.
  Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
  Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler
  Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız.
  Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü
  kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul
  edendir, acıyandır.”
  Cevap : Hucurat suresi.
  Soru 77: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve
  okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
  Cevap : Kıraatı Asım
  Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır.
  Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de Allah (c.c.), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz
  ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in
  gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
  Cevap : Kevser suresi
  Soru 79: 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın
  döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
  Cevap : Yasin 40
  Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?
  a-Bu sure Medenidir,
  b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
  c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
  d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
  e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı,
  f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir.
  Cevap : Saf suresi.
  Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti.
  Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak
  zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir.
  Bu surelerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri.
  Soru 82: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
  Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
  Cevap : Gafir suresi.
  Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.


 2. #2
  Status
  Offline
  farukmesut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  27.09.2010
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  31
  Mesajlar
  1.047
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: Kur’an-ı Kerim Hakkında: Soru-cevaplar

  saol teşekkürler
  BAŞKALARINDAN ÜSTÜN OLMAMIZ ÖNEMLİ DEĞİLDİR.
  ÖNEMLİ OLAN DÜNKÜ HALİMİZDEN ÜSTÜN OLMAKTIR


  Türkiye'nin en geniş define sitesinden herkese merhaba

  kaçakçılığa HAYIR diyoruz
  kaçakçılık yapana HIYAR diyoruz

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cinler Hakkında Sorular Ve Cevaplar
  By aga_0074 in forum DEFİNECİLİKTE CİN-BÜYÜ VE TLSIMLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.07.2013, 01:36
 2. Kuran-ı Kerim’den Örnek Dualar
  By TURAN-HAN in forum DİNİ KONULAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.2012, 11:48
 3. Definecilerin Sık Sık Sorduğu Sorulara Cevaplar
  By TURAN-HAN in forum DEFİNECİYİ BEKLEYEN TEHLİKELER NELERDİR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.03.2012, 15:46
 4. Giresun’da bir kazı ekibi Kırım Krallığı’nın hazinesinin peşinde
  By TRİBAL in forum DEFİNE & ARKEOLOJİ HABERLERİ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.12.2010, 15:29

Yer imleri

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define İşaretleri

Nasıl Polis Olurum