Kuran’da anlatılan Hz. Muhammed ile ilgili bazı ayet ve konuları şöyledir:
a. Adaleti: Yüce Allah, Kuran’ı kerim’de Hz. Muhammed’in adaleti gerçekleştirmekle emrolunduğunu belirtmektedir.1 Adaletin zıddı zulüm ve zorbalıktır: Kuran’da onun zorba olmadığını ise “…Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin…”2 diyerek belirtir. Ayrıca yine “(Ya Muhammed)! Sen onların üzerinde bir zorba değilsin…”3 buyrularak açıkça onun bir zalim, zorba olmadığı belirtilir. Aksine onun özellikle her davranışında adil olduğundan söz edilir.


b. Ahlakı: Peygamberimizin ahlakının yüce bir ahlak olduğunu ise Yüce Allah, ”Ve sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin” diyerek bildirmiştir. Ayrıca Hz. Peygamberin bu ahlakından inananların örnek almasını da Yüce Allah istemiştir: “Andolsun ki Allah’ın elçisinde sizin için güzel örnekler vardır…”5

c. Rahmet Oluşu: Yüce Allah, peygamberimizin bütün kainata rahmet olarak gönderildiğini bildirmektedir.: “Resulüm! Biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”1 Bir başka ayette de Allah, sevgili peygamberimizin inananlara karşı olan merhametini bildirmektedir: “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü 0, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli (ve) merhametlidir.” 2 Bunların dışında Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, peygamberimizle ilgili daha pek çok bilgi vermektedir. Bu bilgilerden bazıları şu konulardadır: Peygamberimiz, inancında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır. Peygamberimiz, melek değildir. Peygamberimiz, bizim gibi insandır. Onun görevi sadece tebliğdir. 0, inananlara şefaat edecektir. 0, hep güvenilen biri olmuştur. 0, her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olmuştur. 0, sözlerinde durmuştur. 0, her zaman doğru ve dürüst olmuştur.

4. 1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Peygamberimiz de her insan gibi bir anneden doğmuştur .Bir toplum içinde yaşamıştır. Evlenip çocuk sahibi olmuştur. Bu yüzden Yüce Allah, Kuran’da onun bizim gibi bir insan olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: “De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım…” 3 Hz. Peygamber, bizim gibi bir insandır. Kırk yaşına kadar, diğer insanların sahip oldukları hal ve davranışlarına sahiptir. Ancak 0, bu döneminde de güzel ahlaka sahiptir. Böylece 0, diğer insanlara örnek olacak davranışların sahibidir. 0, kendisine vahiy gelmeyen konularda sahabeye danışmaktadır. Hatta bazı konularda sahabenin görüşlerini tercih etmektedir .

4.2.Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Yüce Allah, Kuran’da Hz. Muhammed’in kendisinin elçisi olduğunu “Muhammed, Allah’ın elçisidir…” ve “Muhammed, ancak bir peygamberdir…” 5 ayetleriyle bildirmektedir .Ayrıca onun bir peygamber olarak özel görevlerine de Kuran işaret etmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 0, insanları İslam’a çağıran bir elçidir. 0, insanlara öğüt verendir. insanları uyarandır. insanları müjdeleyendir. Bunun Kuran’daki ifadesi şöyledir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” 6 Burada Hz. Peygamber’in müjdeleyici ve uyarıcı özelliği vurgulanmaktadır. Ayrıca onun elçiliğinin bütün insanlara yönelik evrensel bir özellik taşıdığı da belirtilmektedir. Peygamberlerde bulunması gerekli görülen niteliklere, peygamberimiz de sahiptir.
Bu nitelikler şunlardır:
1. Bütün günahlardan korunmuş olmak,
2. Emaneti korumak,
3. Doğru sözlülük,
4. Akıllılık ve zekilik,
5. Yüce Allah’tan aldıklarını insanlara doğru olarak ulaştırmak.
Bütün bu niteliklerin özüne sevgili Peygamberimiz de tam olarak sahip olmuştur. Bunlar da onun peygamberlik yönüne bir işarettir.