İslamiyet öncesi Türk inancında yine tek Tanrıya tapılırdı.Erişilmez anlamında Gök Tanrı ifadesiyle adlandırılan yaratıcı insan oğluyla beraber cinleri de yaratmıştı.Gök Tanrı inancında Cinlerin üç büyüğü vardı, bunların adları çar,çur,çor idi.Örneğin günümüzde dahi parayı çar çur etti derken,bu eski cin isimlerinden bahsederiz.Yani cin gibi geldi ve gitti.Tabii aniden görünüpte sonra kişiye musallat olan cinleri bu ifade dışında tutuyoruz.Yine karman çorman ifadesi,karışıklığı cinlerin görülmesiyle çıkan karmaşayı ve cinlerin etkisine girip dağınık ve düzensiz bir hayat yaşayanları hatırlatır. Aklım karman çorman oldu derken bir bakıma sanki cin gören kişinin o anki şaşkınlığını aklının başından gider gibi oluşunu da ifade etmezmiyiz.