Cin çağırmak için kuvvetli bir irade ve cesaret gerektiği gibi gelen cini veya cinleri geldikleri yere geri göndermekte ayrı bir maharet ister. Cinin gelişi gitmesine oranla daha kolaydır.Cini göndermek ise bir hayli zordur.Cini gönderebilmek için cinin size saygı duyması,gücünüz karşısında itaat etmesi gerekir. Bu işlem için sadece cesaret yeterli olmaz bilgi şarttır, bilgisiz bir kişi cinleri başına toplayabilse de geri gönderemezse hayatı kendine bir bakıma zindan eder.Böylelerine cinli veya cin musallat olmuş denir. Cinlerle evlilik.Cinlerle insanlar evlenebilir mi ? Cin yada Perilerle evlenen insanların varlığından tarih boyu bahsedilir. Cin erkek olduğundan cinlerle kadınlar evlenir.Cinin dişisine Peri denir.
Perilerle de erkeklerin evlendiği söylenegelmiştir.Peri kızı,peri kadar güzel ifadeleri dişi cin olan perilerin ne kadar güzel olduklarını tabii belkide istedikleri zaman insanlara kendilerini öyle gösterebilme yeteneklerini ortaya koyar.Huddam cin çağırma ustalarının kendilerine hizmet etmekle görevlendirdikleri cin ve perilere verilen isimdir. Huddamı peri olan cin çağırma ustalarının bazılarının bu hizmetli perileriyle evlendikleri söylenir.Peri görüpte aşık olan,hatta perinin
peşinden gidip cinler alemine karışan,ortadan kaybolan kişilerle alakalı pek çok söylence vardır.Güzellikleriyle insan oğlunun aklın başından alan bu varlıklar aynı zamanda son derece akıllıdırlar ki bu gün bile parlak bir zekaya sahip olanlarımızı cin fikirli,cin gibi akıllı ifadeleriyle tarif ederiz.