Kuvvetli bir iradeye sahip olmak ve cesur olmak cin çağırmaya talip olan kişilerde aranan birinci ve vaz geçilmez özelliktir.Cin göründüğü zaman korkan kişi cini etkisi altına almak isterken cinin etkisine girer,elbette cin de karşısındakinin kendisinden korktuğunu fark edecek, kendinden korkan kişinin hizmetine girmektense onu kendi hizmetine almak isteyecektir.Bu gayet doğaldır,öyleyse cin çağırma işi için kollar sıvayanlar cesaret sahibi değillerse tabir yerindeyse "Dimyat'a pirinçe giderken evde ki bulgurdan olabilirler ".Cin çağırmak anlaşılacağı gibi
zayıf iradeli insanların ruh ve fizik sağlığı için sakıncalıdır.