36) Muta Nikahına Ruhsat Verilmesi

(70) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Biz Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber savaşa giderdik. Beraberimizde kadın bulunmuyordu. Bu durumda biz:

−Erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı? dedik.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize bunu yasakladı! Bundan sonra bize elbise vb. bir şey karşılığı kadınla evlenmemize ruhsat verdi.

Bundan sonra Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh):

“Allah’ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın!..” Maide Suresi 87. ayetini okudu.”

Buhari 4337, Müslim 1404/11, İbni Ebi Şeybe 3/391/15, İbni Hibban 4141, Beyhaki 7/79

(71) Cabir bin Abdullah ve Selleme bin el-Ekva (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler:

“Biz bir ordunun içinde olduğumuz bir anda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim yanımıza geldi ve:

−‘Size muta nikahı yapmanıza izin verildi, dolayısıyla muta nikahı yapabilirsiniz’ buyurdu...”

Buhari 5209, Müslim 1405/13

(72) Selleme bin el-Ekva (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Evtas yılında üç kere muta nikahı hususunda ruhsat verdi...”

Evtas: Tâif’te bir vadinin ismidir. Evtas senesi ve Mekke’nin fethi senesi aynı şeydir. Evtas savaşı Huneyn savaşının içinde dahil bir grupla yapılan savaşın ismidir. Bu savaş Mekke fethinden hemen sonra olmuştu.

Müslim 1405/18, İbni Ebi Şeybe 3/390/4, İbni Hibban 4151, Darekutni 3/258/52, Beyhaki 7/204

(73) Ebu Nadre şöyle dedi:

“Ben, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında bulunduğum bir sırada ona biri gelerek:

−Abdullah ibni Abbas ile İbni Zübeyr (Radiyallahu Anhum)’un temettu haccı ve muta nikahı hakkında ihtilaf ettiler dedi.

Bunun üzerine Cabir (Radiyallahu Anh):

−Biz bu fiilleri Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber iken yaptık. Sonra Ömer bunların ikisinden de bizi yasakladı da biz artık o fiillere avdet etmiyoruz! dedi.”

Müslim 1405/17

(74) Ebu Cemre şöyle dedi:

“Ben, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan işittim. Ona kadınla muta nikahı yapmak soruldu da o buna ruhsat verdi. Bunun üzerine Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhıma)’nın azatlı kölesi Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya:

−Bu ruhsat kadınların az vb. çok şiddetli hallerde değil miydi? dedi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’da onu tasdik ederek:

−Evet, dedi”

Buhari 5208
(37) Muta Nikahının Neshi!

(75) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ali (Radiyallahu Anh) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan kadınlarla muta nikahı ile evlenmeye kolaylık gösterdiğini işitti.

Bunun üzerine:

−Yavaş ol! Ey Abbas’ın oğlu! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü muta nikahını yasakladı!.. dedi.”

Müslim 1407/31, Buhari 5208, Nesei 3365

(76) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü kadınlarla muta nikahı ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı!”

Müslim 1407/29, Buhari 3936, Malik 2/542, Nesei 3366, Tirmizi 1121, 1794, Darimi 2/140, İbni Mace 1961, İbni Ebi Şeybe 3/389, İbni Hibban 4145, Begavi 2292, Ahmed 1203, Albani İrva 6/317

(77) Selleme bin el-Ekva (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Evtas yılında üç kere muta nikahı hususunda ruhsat verdi sonra bunu yasakladı!”

Müslim 1405/18, İbni Ebi Şeybe 3/390, İbni Hibban 4151, Darekutni 3/258

(78) Ebu Sebre (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:

“Mekke’nin fethi yılında biz Mekke’de on beş gün ikamet ettik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına kadınlarla muta nikahı ile evlenmelerine izin verdi. Bunun üzerine ben kavmimden olan Süleym oğullarından bir arkadaşımla beraber çıktım.

Ben ondan daha güzel ve daha cüsseli idim. O ise çirkine yakın ve küçük cüsseli bir tipte idi. Her ikimizin yanında birer bürde vardı. Mekke’nin aşağısına yahut yukarısına vardığımız zaman nihayet Amir oğullarından bir cariye bulduk. Bu kadın, güzel vücutlu ve uzun boylu genç bir dişi deve gibiydi. Kendisinden nefsini istedik ve Biz:

−Birimizin seninle muta nikahı yapmasını arzu eder misin? dedik.

Kadın:

−Bana atiye olarak ne vereceksiniz? dedi. Ona bürdelerimizi arz ettik. İkimiz de bürdesini hemen açıverdi. Benim bürdem eskimiş arkadaşımın bürdesi ise yeni ve güzeldi. Kadın bizlere bakmaya başladı. O beni arkadaşımdan daha güzel buluyor, arkadaşımın bürdesini ise benimkinden daha iyi görüyordu. Böylece bir süre kendi kendisiyle istişare edip bu hususta tefekkür etti. Arkadaşım kadının kendisine isteksiz baktığını görerek:

−Onun bürdesi eskidir benim bürdem ise yenidir ve güzeldir dedi. Kadın ise bana işaret ederek üç veya iki kere bunun bürdesinde de bir beis yok dedi. Sonra, beni arkadaşımdan üstün tutarak benim davetime icabet etti. Sonra ben o kadınla muta nikahı yaptım. Bu muta nikahı kadınları, üç gün bizimle beraber oldular. Hatta Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) muta nikahını haram edinceye kadar dışarı çıkmadım. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizlere o kadınlardan ayrılmamızı emretti.”

Müslim 1406/23, 20, Nesei 3368, Tabarani Mucemu’l-Kebir 6521, 6522, Said bin Mensur 846, İbni Hibban 4148, Beyhaki 14149, 14150, Ahmed 15356

(79) Ebu Sebre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber iken:

‘Ey insanlar! Ben, kadınlarla muta nikahı yaparak faydalanmanıza izin vermiştim. Ancak Allah bu nikahı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır! Dolayısıyla kimin yanında bu nikahla bir kadın bulunuyorsa, onu hemen bıraksın ve o kadınlara verdiğiniz faydalanma ücretinden hiçbir şeyi geri almayın!’ buyurdu.”

Müslim 1406/21, İbni Hibban 4150, Tabarani Mucemu’l-Kebir 6525, 6526, Begavi 9/100, Ahmed 15351

(80) Urve bin Zübeyr (Radiyallahu Anh) şöyle haber verdi:

“Abdullah bin Zübeyr (Radiyallahu Anh) Mekke’de ayağa kalktı ve:

−Bir takım insanlar var ki, Allah onların gözlerini körleştirdiği gibi kalplerini de körleştirmiştir. Bunlar muta nikahının caizliğine fetva veriyorlar dedi. Bununla bir kimseyi tariz ediyordu. O tariz edilen zat yani Abdullah ibni Abbas o vakit emir olan İbni Zübeyr (Radiyallahu Anh)’a seslenip:

−Şüphesiz sen çok katı ve kupkuru bir adamsın! dedi. Hayatıma yemin ederim ki, kuşkusuz muttakilerin imamı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında muta nikahı yapılıyordu dedi.

İbni Zübeyr (Radiyallahu Anh)’da ona:

−Sen kendi nefsinde onu tecrübe et de ben de vallahi eğer o fiili yaparsan seni kendi taşlarınla recm ederim! dedi...”

Müslim 1406/27, Ebu Avane 4057, Albani İrva 6/318


سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ