Sponsor Reklam-5
6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Ağaç Şeklinde Aç5Beğeni
 • 2 gönderen Harbici
 • 1 gönderen aga_0074
 • 1 gönderen TTS
 • 1 gönderen Harbici

Konu: Ebced hesabı

 1. #1
  Status
  Offline
  TTS
  TTS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Azimli Defineci
  Erkek Şubesi
  Üyelik tarihi
  30.11.2013
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  172
  Tecrübe Puanı
  15
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ebced hesabı

  Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. Arap abecesinin eski sıralanışında (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür. Arap alfabesiyle yazılan bir yazıdaki harflerin sayısal değerlerinden (cifr) tarih bilgisi gibi gizlenmiş bilgileri çıkarmaya yönelik çalışma yapanlar da olmuştur. Hâdiselerin vukuu zamanının tesbiti için harflere izafe olunan kemiyete denilir. Yahut diğer bir tarif ile, bir hadiseyi tevrih için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaptır. Buna "hesâb-ı cümel" de denilir. Arap ebcedinin İberî ve Aramî elifbasından alındığına şüphe yoktur. Fakat Araplar, diğer Sami lisanları bilmedikleri ve Araplıklarıyla iftihar ettikleri cihetle bu sekiz kelimenin menşei hakkında hurâfî bir takım tevile giriştiler. Mesela bu kelimeden altısının (Meyden) hükümdarlarından altı kişinin adı, yahut altı şeytanın veyahut hafta günlerinin ismi olduğunu söylerler.1 Bizzat Arap nahivcilerinden "Müberred" ve "Seyrafi" gibi anlayışlı alimler, bu tefsir ve tevillerin hurâfî olduğunu, ebcedi teşkil eyleyen kelimelerin fi’l-asl ecnebi bulunduğunu söylemişlerdir. Sonraları bu kelimeler muska, vefk gibi şeylerde kullanılmış ve her birine adedî bir kıymet verilmiştir. Yahudilerin Uhud-ı Kadîm Tefsirinde bu harfleri bu suretle kullandıkları görülüyor
  Bazı bilinmeyen yazarlar kitaplarının içindekiler bölümünde veya akrostiş gibi şiir içine tarihleri gizlemek gibi denemeler yapmışlardır.

  Harflerin sayısal değerleri

  Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil,
  İbranice ve Süryanice'deki sıralamaya göredir. Arap alfabesinde harflerin bugünkü sıralanışı daha sonra benzer harflere eklenen noktalar ve bu benzer harflerin yanyana yazılmasıyla oluşmuştur. Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:

  elif ا1Ha ح8sin س60te ت400be ب2Tı ط9`ayn ع70peltek se ث500cim ج3yâ ي10fe ف80Hı خ600dal د4kef ك20Sad ص90zel ذ700he ه5lâm ل30kaf ق100Dad ض800vav و6mim م40ra ر200Zı ظ900ze ز7nun ن50şın ش300ğayn غ1000

  elif ا1Ha ح8sin س60te ت400be ب2Tı ط9`ayn ع70peltek se ث500cim ج3yâ ي10fe ف80Hı خ600dal د4kef ك20Sad ص90zel ذ700he ه5lâm ل30kaf ق100Dad ض800vav و6mim م40ra ر200Zı ظ900ze ز7nun ن50şın ش300ğayn غ1000
  Arapçada kullanılmayan ve özellikle Farsca'dan alınıp Osmanlıca'da kullanılan pe, çim, je, gaf harfleri sırasıyla be, cim, ze ve kef eşit sayılır.
  Ebced hesabını akılda tutmak için bir anlamı olmayan ve Arap alfabesindeki harflerin eski dizilişini hatırlayıcı olarak kullanılan kelimelerden bir cümle oluşturulmuştur: bu
  'ebced', 'havvez', 'huttî, 'kelemen', 'sa'fes', 'karaşet', 'sehhaz', 'dazıg' cümlesidir..


  Ebced ve tarih düşürmek [değiştir]Bu harflerin tekabül ettiği değerleri bir arada özel sekilde birleştirerek bir olayın oluş tarihini belirtmeye 'ebced hesabıyla tarih düşürmek' veya daha kısaca 'tarih düşürmek' adı verilir. Ancak bu birleştirme bazan karmaşıktır ve tarih düşürmenin çeşitli değişik yöntemleri ve yolları vardır.
  Başka alfabelerle benzer uygulamalar [değiştir]Semitik alfabelerde başlamış olduğu gözüken harflere sayısal değerler atfetme işi İbrani ve Yunan alfabelerinde de görülmektedir.
  Kabala sisteminde Gematria denen (İbranicesi: גימטריה, gēmaṭriyā) sayısal bir düzenek mevcuttur. Burada İbrani sayıların rakamsal değeri 400'e kadar ebced numaraları ile aynıdır. Günümüzde hala madde numaralamada ve haftanın ilk 6 gününü temsil için kullanılmaktadır.
  Fenike alfabesinden uyarlanmış olan ve isimlendirme ve sırasını bu alfabeye göre şekillendirmiş olan Yunan alfabesinde de izopsefi denilen (İngilizcesi isopsephy) harflerden faydalanan sayısal bir sistem mevcuttur. Bu sistemde harflerin karşılık geldiği rakamsal değerler 90 sonrasında ebced değerlerinden farkılaşır. Bunun sebebi Yunan lisanında ṣād (ص) harfine denk gelen bir sesin olmamasıdır.
  Kullanılan Yerler Kullanıldığı yerler kısaca şöyle sıralanabilir:
  Günlük ihtiyaçlarda:
  Özel notlar ve ticarî ilişkilerde kullanılmıştır. Meselâ: 100 akçe alacağı olan birisi alacaklı olduğu kişiye bir kağıt üzerinde bir kaf harfı yazıp gönderince hem alacağını istemiş, hem de konuyu aracıdan saklamış oluyordu.
  İsim sembolü olarak:
  İki veya daha fazla kelimenin sayı değerlerinin aynı olmasından istifadeyle birini söylemekle diğeri kastedilmiş kabul edilerek halk arasında kullanılagelmiştir. Meselâ: “Muhammed” kelimesi 92′dir. “Aman’ kelimesi de 92′dir. “Mevlevî” kelimesi de 92′ ettiğinden bu kavramlar arasında bir alaka kurulmuştur. En meşhurlarından biri şudur: Aman lafzı senin ism-i şerîfinle müsavidir Anınçin aşıkın zikri amandır ya Resulullah Keza bu konuda ilim = amel = sa’y kelimelerinin sayı değeri 140′dır. Hem sayı değeri itibariyle hem de anlamca aralarında bir irtibat vardır. Hilâl, lâle ve ALLAH lafzı da sayı değeri bakımından 66 etmektedir. Bu husustan dolayı kültürümüzde hilâl ve lâleye daha özel bir yer verilmiştir
  Çocuğa isim verilirken:
  Doğum tarihinin bir kelime veya bir, iki isimle belirlenmesidir. Hangi isimler çocuğun doğduğu seneyi ebced hesabıyla verirse, o isimlerden biri çocuğa verilmiştir. Meselâ: H. 1311′de doğan çocuğa “Mahmud Bahtiyar”, “Süleyman Hurşid”, “Yusuf Mazhari’, “Ömer Rıza” ve “Recep Servet” gibi isimlerden biri verilebilir. Çünkü bunların her biri 1311 etmektedir.
  Kitap ve Makalelerde:
  Eskiden kitapların önsöz, giriş, takdim sayfaları ile numa- ra almayan sayfalar hep ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır. Kitapların ay ve sene kayıtları, yazı bölümleri ve madde başlıkları hep ebced düzenine göre tanzim edilmiştir. Resmi devlet kayıtlarında: Devlet arşivlerinde yer alan birçok resmî ler, tutanaklar, fezleke ve mazbatalar, tarihler başta olmak üzere vak’anüvis kayıtları, vakıf kayıtları ile sayım ve envanter hesapları hep bu hesaba göre tanzim edilmiştir.
  İlimlerde:
  Fizik, matematik, geometri ve astronomide sıkça kullanılmıştır. “Sa’fas” kelimesinin harfleri kullanılmıştır. Astronomide buyük rakamlar “ğayn” harfinin birkaç tekrarı ile de sağlanabilmiştir. Ebced hesabı, musikide de kullanılmıştır. Buna göre sesler ve perdeleri ebced alfabe düzeninden istifade edilerek oluşturulan bir “ebced notası” ile belirlenmiştir. Bu hesabın en çok kullanıldığı yerlerden biri hiç şüphesiı mimarlık tır. Özellikle Mimar Sinan, eserlerinde, boyutların modüler düzeninde çok sık kullanılmıştır. Temel lslâmî kavramlardan oluşan bu hususa birkaç misal verelim: Süleymaniye’de zeminden kubbe üzengi seviyesi 45, kubbe alemi 66 arşın yüksekliktedir. Ebced’e göre “Âdem’ 45, “ALLAH” lafzı da 66 etmektedir. Yine Selimiye’de de kubbeyi taşıyan 8 ayağın merkezlerinden geçen dairenin çapı 45 arşındır. Kubbe kenarı zeminden 45, minare alemi buradan itibaren 66 arşındır. Süleymaniye ve Selimiye’nin görünen silüetleri 92 arşındır ki, bu da “Muhammed” kelimesinin karşılığıdır.
  Cifr ve Vefk ilimlerinde : Ebced hesabı ayrıca cifr, vefk gibi ilimlerde, astrolojide, define aramada da kullanılmıştır.
  Tasavvuf ve Din ilimlerinde :
  Ebced hesabının tasavvuf ve din ilimlerinde kullanıldığına şahit olmaktayız. Özellikle “Kelime-i Tevhid” veya “Esmâ-i Hüsn”a”dan bir ismin kaç aded zikr edi- leceği ebced tablosuna göre tayin edilir. Kur’an tefsirlerinde ve hatta Kadir gece- sinin tayininde de ebcedin kullanıldığını bilmekteyiz.
  Tarih düşürmede :
  Ebced hesabının en fazla en fazla kullanıldığı yer hiç şüphesiz tarih düşürmedir. Bunun için o olayın tarihini verecek ustalıklı bir kelime veya mısra söylenir ki, hesaplandığında o olayın tarihi ortaya çıkar. lşte “tarih düşürme sanatı” adı veri- len bu sanat divan edebiyatı boyunca kullanılmış ve bütün kültür varlıklarımızın kitabelerinde yer almıştır.
  Eski ve gelecek olayların tarihlerini bulmada:
  Özellikle Kur'an ve hadislerden yapılan çalışmalarla geçmiş ve gelecek olaylara ait tahminler yapılmıştır. İstanbulun Fethinin “beldetun tayyibetun…” cümlesinden çıkartılması gibi.


 2. #2
  Status
  Offline
  Harbici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Defineci
  Üyelik tarihi
  28.06.2013
  Yer
  DEFİNE İŞARETLERİ UZMANI
  Mesajlar
  254
  Tecrübe Puanı
  15
  OTOMATİK REKLAM

  Standart

  TTS üstad hoş sefa geldin. bu yazdığın alıntı mı bilmiyorum lakin,,,,

  muhterem senden bir ricam olacak. sen eğer bu ebced işinden anlıyorsan Allah rızası için şunu bize bir öğret. sonunda çok hayır işlemiş, sevaplanmış olursun. anlıyorsan iyice öğrenelim senden bu işi. saygılar.
  aga_0074 ve TTS bunu beğendiler.

 3. #3
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Öğretici Defineci
  Üyelik tarihi
  20.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.878
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart

  vallaha hemde cok iy olur kardesim....
  TTS bunu beğendi.
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 4. #4
  Status
  Offline
  TTS
  TTS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Azimli Defineci
  Erkek Şubesi
  Üyelik tarihi
  30.11.2013
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  172
  Tecrübe Puanı
  15
  OTOMATİK REKLAM

  Standart

  Alıntı Harbici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  TTS üstad hoş sefa geldin. bu yazdığın alıntı mı bilmiyorum lakin,,,,

  muhterem senden bir ricam olacak. sen eğer bu ebced işinden anlıyorsan Allah rızası için şunu bize bir öğret. sonunda çok hayır işlemiş, sevaplanmış olursun. anlıyorsan iyice öğrenelim senden bu işi. saygılar.
  ok hazırlıyorum o zaman açık ne net olarak....
  aga_0074 bunu beğendi.

 5. #5
  Status
  Offline
  Harbici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Defineci
  Üyelik tarihi
  28.06.2013
  Yer
  DEFİNE İŞARETLERİ UZMANI
  Mesajlar
  254
  Tecrübe Puanı
  15
  OTOMATİK REKLAM

  Standart

  lütfen üstadım. sana zahmet vereceğiz biliyorum ama. ben en iyi talebelerinden biri olacağım. ben herzaman ebced i merakla öğrenmeyi beklemiştim. işte belkide gün bu gündür. ebced türkiye de defineciliğin yüzde 50 si demektir.
  aga_0074 bunu beğendi.

 6. #6
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Öğretici Defineci
  Üyelik tarihi
  20.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.878
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart

  hadi yollada ögret bize ögretmenim :-)
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Ebced Hesaplamaları
  By aga_0074 in forum SAYILARIN SIRLARI GİZEMİ VE DİLİ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.10.2013, 12:20
 2. Ebced Hesabı Nedir - Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?
  By Kurt34 in forum DEFİNECİLİKTE CİN-BÜYÜ VE TLSIMLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.05.2012, 08:56
 3. Facebook hesabı nasıl silinir ?
  By Radmin in forum KATEGORİSİZ KONULAR
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.08.2011, 01:17

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define İşaretleri

Evde Ek İş İlanları