buşehitlerimize bir fatiha okuyalım dostlarım


1- Ubeyde b. Haris

2- Umeyr b. Ebi Vakkas

3- Züşşimaleyn b. Abdi Amr

4- Akıl b. Bükeyr

5- Mihca’ (Hz. Ömerin azadlısı)

6- Safvan b. Beyza

Ensardan Şehit Olanlar

1- Sad b. Hayseme

2- Mübeşşir b. Abdül Münzir

3- Yezid b. Haris

4- Umeyr b. Humam

5- Rafi b. Mualla

6- Harise b. Süraka

7- Avf b. Haris

8- Muavviz b. Haris