Bana Allah’ım Gerek Neyleyim ben dünyayı, bana Allah’ım
gerek
Gerekmez mâsivâsı, bana Allah’ım gerek Ehl-i dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdada, bana Allah’ım gerek Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister
Âşık cananın ister, bana Allah’ım gerek Fâni devlet gerekmez, türlü ziynet
gerekmez
Haksız Cennet gerekmez, bana Allah’ım
gerek Mecnûn ister Leylâ’yı, Vâmık özler Azrâ’yı
Nidem gayrı sevdayı, bana Allah’ım
gerek Bülbül güle eder zâr, pervâneyi yakmış
nâr
Her kulun bir derdi var, bana Allah’ım
gerek Beyhude hevâyı ko, Hakk’ı bula gör yâhu
Hüdâî’nin sözü bu, bana Allah’ım gerek Aziz Mahmud Hüdayi