Ey hikmetinden sorgu sual olunmayan rabbim sen herşeyi bilen,herşeyi gören,işitensin..sen rahman ve rahimsin.sen malikül mülksun..tüm kötülüklerden sana sığınırız.sen ümmeti muhammedi bagisla ve affet..çünkü senden başka ilah yoktur..bu küçük duamdan sonra makalemizi okuya biliriz..keyifli okumalar..star..
1. İbrahim (A.s.) oğlu Hz. İsmaili kurban
etmek gibi büyük bir imtihana tabi
tutulmuştur. Muhyiddini-arabi Hz.leri
fütühatinda ve daha bir cok ekabir
küsüfati sahihalarinda bu imtihani şöyle
izah etmişlerdir. İbrahim (A.s) ta alemi ezelde kendisine bir evlad verildigi
takdirde onu rızai ilahi için kurban
edeceğini nezr etmiş bu nezrini alemi
dünyada tekrarladıkdan sonra aradan
gecen zaman icinde unutmuş. Hz.
Mevlada kendisini ruya vasıtası ile ikaz buyurunca oğlu Hz. İsmail’e hitaben َﻚُﺤَﺑْﺫَﺃ ﻲِّﻧَﺃ ِﻡﺎَﻨَﻤْﻟﺍ ﻲِﻓ ﻯَﺭَﺃ ﻲِّﻧِﺇ َّﻲَﻨُﺑ ﺎَﻳ َﻝﺎَﻗ
ﻯَﺮَﺗ ﺍَﺫﺎَﻣ ْﺮُﻈﻧﺎَﻓ Yavrum dedi ‘Ben rüyamda
görüyorumki seni kesiyorum.bak artık
sen ne dersin’.
Oğlu Hz. İsmail
ُﻪَّﻠﻟﺍ ﺀﺎَﺷ ﻥِﺇ ﻲِﻧُﺪِﺠَﺘَﺳ ُﺮَﻣْﺆُﺗ ﺎَﻣ ْﻞَﻌْﻓﺍ ِﺖَﺑَﺃ ﺎَﻳ َﻝﺎَﻗ
َﻦﻳِﺮِﺑﺎَّﺼﻟﺍ َﻦِﻣ Ey babacıgım dedi ‘ne emir olunursan
yap inşaAllah beni sabr edenlerden
bulacaksin. muhakkakki açik bir bela ve
parlak bir imtihandir’. ‘Ey yirminci asrın
insanları vahşet devri diye
vasiflandırılan o asırlarda bakınız itaatullahda olan müminler ne kadar
medeni imişler şimdi böyle bir baba ve
böyle bir oğlu nerede bulabilirsiniz’. 2. Hadisi şerifde Peygamber efendimiz
(s.a.v) ‘Belaların en şiddetlisi evvela
peygamberlere sonra derecelerine göre
evliyaullaha gelir buyurmuşlardır’.
Bu hadisi şerifin tefsirinde S.H.Tunahan
efendi hazretleri ‘ Kurban Cenabu hakkin kullarina büyük bir imtihanıdır.
Bu imtihanların en büyügünü enbiya-i
uzam vermiştir. Bütün nebilerin verdigi
imtihanların en muazzamınıda
Rasülüllah (s.a.v) efendimiz vermiştir.
Nitekim İbrahim (A.s.)min bu imtihanına mukabil Peygamber (s.a.v)
efendimizinde hanedanindan 170
kişinin şehid olacagını bilmesi ve bunu
kabul etmesi ki bu bir sirri kader işi olup
belki onlarin makami mahmudda ve
maiyyeti Hz. Rasülüllahda olabilmeleri içindir’.Buyurmuşlardır. (Ziya
Songuroğlu Notları)
Muhterem Mü’minler!
Yukarıda fazîletini ve keyfiyyetini
kısaca îzah etmeye çalıştığımız kurban
ibâdeti ile alâkalı hususlarda, meselenin ehemmiyetini müdrik, şuurlu her
mü’mine düşen vazîfe; maddi ve
manevi hayatımız için çok büyük
ehemmiyet arz eden kurbanı; mümkün
olduğu nisbette kesmemenin değil,
kesmenin yollarını aramaktır. Bu vecibeyi yerine getirmek için
imkanlarımızı zorlamak icab eder. Büyük dostları, Evliyâullâh; bu hususta
çok ihtiyatlı hareket etmişler ve
insanlara işin ehemmiyetini beyân
etmişlerdir. Hattâ Süleyman Hilmi
Tunahan efendi hazretleri de,
talebelerine ve etrâfındakilere; Eğer bir kimse bir sene içerisinde borcunu
ödeyebilecek durumda ise, borç para
alıp yinede bu kurban ibâdetini ifâ
etmesinin daha güzel ve kendisi için
madden ve manen çok menfaatli
olacağını ehemmiyetle tavsiye ve telkîn buyurmuşlardır.
Yine Süleyman Hilmi Tunahan efendi
hazretleri kurban ibadetinin
ehemmiyetini beyan sadedinde
buyurmuşlardır ki:
1-Kurban kesmek gadab-ı ilâhîyi söndürür
2-Rızâ-i ilâhîyi celbeder.
3-Kurban çok kesilen bir memlekette
harb olmaz.
4-Eğer bir insan hali vakti yerinde olup
da kurban kesmezse, Hz (cc) kurbandan akacak kanı onun ya kendinden veya
çoluk-çocuğundan veya malindan
ticaretinden servetinden varlıgından
mutlaka bir kan çikaracaktır.
5-Kurbanda çoluk çocuk ve fakir ve
fukara icin umumi bir maslahat ve mutlak bir menfeat vardir. Şu sözümü
isterseniz defterinize not edin. Sağ
olurda bir daha ki sene gelirsem sorarım
anlatırsınız. Doktorlar bıçaklarını
bilemiş, ameliyat masası başında
kurban kesmeyen insanları bekliyor. Kurbanda umûmî bir maslahat ve
mutlak bir menfaat vardır. Kurban
bayramında afv-ı umûmî tecellî eder”.