bunu bilen kadar emin olun bilmeyenler bile halen var..bu yüzden bunu yazma gereği duydum..
Hayvanlardan sadece koyun, keçi,
sığır,manda ve deve kurban edilir.
Bunlardan koyun ile keçi bir yaşını,
sığır ve manda iki yaşını, deve beş
yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyun altı ayını tamamladığı halde
bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli
olursa kurban edilebilir. Keçi için
böyle bir durum yoktur, bir yaşını
doldurması şarttır.
Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. Sığır, manda ve deve birden
yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban
edilebilir.