yahya a.s bir gün iblisi gördü..Yahya a.s ona "sizin yanınızda insanlar kaç sınıftır? Diye sordu..iblis dedi ki..onlardan bir sınıf vardır ki senin gibi günah işlemekten masumdurlar.biz onlara hiç bir şey yapamayız..
Bir sınıf varki onlar bizim elimizde,sizin çocuklarınızın elindeki top gibidir.biz onlara baş ederiz..
Bir sınıf daha vardır ki bu bizim için en şiddetli olandır.biz onlardan birine yönelip tam istediğimizi elde edecekken hemen o işlediği gunahtan dolayı tevbe ve istiğfara koşar,ondan elde edeceğimiz şeyi bozar.biz ondan asla ümitsizliğe düşmeyiz,ama istediğimizi de elde edemeyiz..