YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâYeni bir işe başlarken okunacak dua
Rabbi'ş-rah lî sadrîYeni bir işe başlarken okunacak dua ve yessirlî emrî"

MA'NASI:
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet verYeni bir işe başlarken okunacak dua Ve bu işimizde bize
doğruluk ver,
bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırlaYeni bir işe başlarken okunacak dua" "Rabbim, göğsümü aç, ve
işimi kolaylaştırYeni bir işe başlarken okunacak dua"