Kısmet açan,zengin eden dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde

Hak Taala'nın Allah adı ile ilgili açıklamalar.
İslam bilginlerinin çoğunluğu Allah adının Allah'ın en azametli adı olduğunda hemfikirdirler.Allah en büyük efendi seyyid anlamına gelmekte olup tekliği ve toplayıcılık özelliğini kapsar.Bütün adlar kendine sıfat olmaktadır.Böylece 99 adın tamamını kapsamaktadır. Allah adını çok anmak gerekir.Allah adını çok anan bir kimse son derece heybetli olur onu görenler ona saygı duyar,zalim kişiler ona dokunmaya çekinirler.Allah adını güneşin şerefli bir saatinde temiz ve şerefli bir cisim üzerine yazarsa ve üzerinde taşır sabah akşam çokca tekrarlar zikrederse zalim kişiyi yakabilir.Yine bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan kimse kışın şiddetli soğuğundan etkilenmez kar dahi yağsa o üşümez.Ciğerlerini üşütüp hasta olan kimse bu adı mühre kazıtıp kendini mühürlese hastalığı atlatıp iyi olur. Bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan bir kimse bu adı 317 kez anıp ardından elini bir suya daldırsa o su Allahın izniyle dolup taşmaya başlar.Yalnız o kişinin ibadetlerini aksatmayan haramdan uzak kalmış temiz niyet ve iyi amel sahibi bir kişi olması lazımdır. Bir kimse bu adı çokca anıp temiz kalpile Allah'tan bir şey dilese o dileği olur duası geri çevrilmez.Çünki bu adın içinde icabet edici anlamı da bulunmakta olup Hak Taala dualara icabet eder.Bu adı çokca ananlar zorluklarla karşılazmaz,şayet karşılaşırlarsa o zorlukları kolayca halletmiş çözmüş olurlar.Allah adını kendi adı Muhammed olanlar (Allah,Allah Rabbi la Eşrikü bihi şey-en) diyerek Allahı anmalıdırlar.Yine adı Abdullah olanlarda Allah'ı bu azametli adıyla anarlarsa üstün yararlar sağlarlar.Bu azametli adın 397 şer defa tekrar edilerek anılması çokca faidelidir.

Allah'ın Rahman adı ile ilgili açıklamalar.Bol nimet için zikir
Allahın bu güzel adını çokca anan kimseye Hak Taala bolca nimet gönderir,O kişiye allah rahmet gözüyle bakmış olur.Adı Abdurrahman olan bir kimse Allah'ı Rahman adıyla andığı takdirde ilahi lütuflarla karşılaşmış olur. Yine bir kimse Cuma günü İkindi Namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek Ya Allah Ya Rahman adlarıyla güneş batana kadar Allah'ı anarak ondan bir hacet isterse Hak Taala o kimseye istediğini verir.Allahın Rahman adını 172 şerlik tertipler halinde anmak faideli olur.

Allah'ın Rahim adı ile ilgili açıklamalar. Ateş düşürmek için yapılacak zikir.
Bir kimse gizli bir girişimde bulunmak ister ve başarılı olmak isterse bu adı temiz bir şeye yazar ve üzerinde taşırsa Allah'ın lütfu ve güzellikleriyle karşılaşır başarılı olur.Bu adı çokca anan kimsenin duasına Allah icabet eder.O kişi bela ve musibetlerden emniyet altına alınıp korunmuş olur.Bu adı temiz bir şeye bu dua ile birlikte yazıp ateşli bir hasta üzerinde taşırsa şifa olur.Dua Esra Suresi'nin 82. Ayetidir Anlamı: Kuran'dan indirdiklerimiz Müminlere şifa ve rahmettir.Kuran zalimlerin Allah'ın bu kitabını inkar etmelerinden, onların ziyanlarını arttırır.

Allah'ın Melik adı ile ilgili açıklamar.Sözü geçen yönetici olmak için dua.
Bu ad toplumu idare edenlere yönetici kişilere ve devlet adamlarına çok yararlıdır.Bu adı aşağıdaki Ayetle birlikte bir altın plaka veya levha üzerine yazarak veya kazıyarak üstünde taşıyan kimse heybetli vekarlı ve sözü geçen bir kişi olur.Bu Ayet Ali İmran suresinin 26.cı Ayetidir.Abdül Melik adındaki kişilerde bu addan yararlanırlar.Bu adı taşıyan kimseler Allah'ı sürekli anacak olurlarsa İlahi lütuf ve bağışlara mazhar olurlar.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Kuddus adı ile ilgili açıklamalar.Kötü arzu ve şehvetten uzak durmak için dua.
Bu şerefli adı çokca ananlar üzerlerinde bulunan kötü düşünce ,kötü arzu ve şehvet duygularından arınıp temizlenmiş olurlar. Bu adı cuma gecesi yazıp üstünde taşıyan kimse sıfatlanmış olduğu bütün kötü sıfatlarını güzel ahlak sıfatlarıyla değiştirip iyi ahlaklı olur. İnsanlar arasında sevilen sayılan bir şahsiyet olur.Adı Abdul Kuddus ve İshak olan kişiler Allah'ı Kuddus adıyla çokca anacak olurlarsa Allahın hayır ve lütfuna mazhar olurlar.

Allah'ın Selam adı ile ilgili açıklamalar.Beladan korunmak için dua
Bu ulu ve azametli adı çokca zikredenler her türlü bela ve afetlerden korunur. Her hangi bir korkusu olan veya birinden yada birşeyden korkanlar bu adı çokca anarsa Hak Taala o kimseleri emniyet altına almış olur.Adı Muhammed olan kişilere de bu adı anmak çok yararlı olur.

Allah'ın Mümin adı ile ilgili açıklamalar.Şüpheden kurtulmak için dua.
Bu azametli adı çokca anan kimseye Hak Taala dilediği haceti verir.Bu adı altın veya gümüş bir levha üzerine kazıyarak yazan üstünde taşıyan kimse şüphe ve vesvese den kurtulur. Bu adı çokca anan kimsenin dili yalandan uzaklaşır.Herkesden güzel kabul görmek,başarı ve şans sahibi olmak isteyenler Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anmaya devam etmelidir.Abdül ve mümin adını taşıyanlara da bu adı çokca anmanın faydaları vardır.

Allah'ın Müheymin adı ile ilgili açıklamalar.Saklı gizlilikleri bilmek için dua.
Hak Taala'nın bu adı toplayıcı adlardan biridir.Bu adı çokca anan saklı gizlilikleri bildiği gibi o kişiyi Allah kötü padişah gibi şerli kişilerin şerrinden korur.

Allah'ın aziz adı ile ilgili açıklamalar.Daima güçlü durumda olmak için dua.
Bu adı gümüş bir mühür üzerine kazıyarak üstünde taşıyan bir kimse düşmanlarına karşı daima güçlü olur. Bir kimse bu adı gücü yettiğince tekrara devam ederse Hak Taala o kimseyi düştüğü zilletten kurtarır her yönden emniyeti altına alır. o kişinin içindeki korkuları silmiş olur.Adı Abdül Aziz olanlar bu adı anmakla büyük yarar sağlarlar.

Allah'ın Halik adı ile ilgili açıklamalar.İşciler,Sanayiciler ve çocuğu olmasını isteyenler için dua.
Hak Taala'nın bu adı işciler ile sanayi erbabına çok faideli ve yararlı bir addır.964 er kez zikredilmesi faide getirir.Çocuğu olmayanlar bu adı bir mühüre nakşedip ayın hilal olduğu bir vakit kendilerini mühürleyip eşleriyle cimada bulunurlarsa çocuk sahibi olurlar
.
Allah'ın Bari adı ile ilgili açıklamalar.Sanat erbabının ve doktorların işlerini kolaylaştıran dua.
Allah'ın bu adını çokca zikretmek özellikle demirci,deveci,kuyumcu ve benzer işleri yapanlar için çok faidelidir.Bu güzel adın anılmasıyla yapılacak işlerde düşünce ve akıl kapıları açılmış olur.Doktorlar da Bari adını çokca anarlarsa hastalarını şifaya kavuşturmakta başarılı olurlar.

Allah'ın Musavvir adı ile ilgili açıklamalar.Sanayi erbabına faideli dua.
Bu adı bir mühür üzerine veya pişirilmiş bir toprak çanak parçası üzerine kazıyıp bunu üstünde taşıyan kimsenin yaptığı işde bir bozukluk olmaz,işini kolayca tamamlar.Sanayi ile ilgili daha çok tuğla ,cam eşya,çanak seramik benzeri işlerle uğraşanlara fazlaca faidelidir.1105erlik tekrarlar halinde bu adı anmak fayda verir.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Cebbar adı ile ilgili açıklamalar.Heybetiyle insanları bayıltmak için dua.
Bu adı çokca zikrederek Allahı anan bir kimseye her hangi bir kimse bakacak olsa o zatın heybetinden kendinden geçerek bayılır.Bu sebeple bu heybetli kimseye bakacak gücü hiç kimse kendi nefsinde bulamaz. Bu adı temiz bir şey üzerine yazıp üstünde taşıyan kimseyi gören gözler o na boyun eğer.Bu adı devamlı olarak anan bir kimse bu adı bakır levha üzerine kazıyıp bu levhayı bir zalimin evine atarsa o zalimin evi harabeye döner.Kendi adı Cebbar olan bir kimse her hangi bir vakitte kendi adı ile birlikte Hak Taala'nın Zül Celali vel İkram adını abdestli olarak temiz bir kağıda yazar bu kağıdı insanların arasında olacağı bir vakitte başının ön tarafına yerleştirirse insanlar arasında güzel karşılanıp kendini sevdirmiş olur.Bu ad ismi Abdülcebbar ve Musa olanlara da son derece yararlıdır.

Allahın kahhar adı ile ilgili açıklamalar.Zalimi yok etmek için zikir.
Halvette bulunduktan sonra şayet bir kimse Allah'ın bu mubarek adı ile zalim ve zorba birine beddua eder ise o zalim o anda yok olmuş olur.Mars gezegeninin göründüğü bir vakitte temiz bir şeye bu adı yazarak üzerinde taşıyan kiminle çatışsa hasmını yenerek kahreder.Nefisleri öldürmekte çokca faydalı olan bu mubarek adın zikiri sayesinde nefse hakimiyet sağlanır.Abdül Kahhar adında olanlar bu adın hikmetlerineden çokca faydalanır.1013 er defa zikirler halinde okunmaya devam edilmesi tafsiye edilir.

Allah'ın Mütekebbir adı ile ilgili açıklamalar.Afet bela musibetlerden koruyan dua.
Bu ilahi ad bir cuma günü bir kentin surlarına veya bir evin duvarına buna benzer yerlere 94 defa yazılırsa Hak Taala o yeri her türlü bela afet ve musibetlerden korumuş olur.Bu adı bir mührün içne kazıyıp mars gezegeni göründüğü vakit üstünde taşıyan kimseye inatçı ve zalimler boyun eğeceği gibi onun sözlerine de itaat ederler. 1111defalık tertipler halinde zikredilmesi faideli olur.

Allah'ın Rezzak adı ile ilgili açıklamalar.Bir senelik yeterli rızkı almak için zikir.
Bu adla Hak Taala'yı anan kimseler yeme içme bakımından kolaylık görür açlık çekmezler.Özellikle şaban ayının 15 inde mühür veya yüzüğe bu adı kazıyıp üstünde taşıyan kişiye bir sene yeterli rızıkı verilmiş olur.Adı Abdürrezzak olanlar için bu adı çokca anmanın geniş fayadaları vardır.

Allah'ın Kafi adı ile ilgili açıklamalar.Düşmandan korunmak ve başarı için zikir.
Bir kimse bu mübarek adı ay'ın hilal olarak görüldüğü bir vakitte yazar ve bu yazıya gözlerini ayırmadan bu adı çokca anacak olur ve üstünde taşırsa o kimsenin başaramayacağı işleri başarmasında kendine yardımcı olur.

Allah'ın Fettah adı ile ilgili açıklamalar.Hacet istemek ve muhtaç olmamak için zikir.
Bu adı çokca anan kimseye Allah hiç bir şeyden çekinmeyeceği bir kapı açar.Bu adı kendine dua edinenler hiçbir şeye muhtaç olmazlar.Hacet istemek için iki Rekat Namaz kılınmalı,Kehif Suresinin 47.ci ayeti Fatiha Suresinden önce bir kez okunmalı sonra rüküa vararak Hak Taala bu adıyla çokca anılmalı secdeye varınca da Yasin Suresi ardından Tebareke Suresi okunup Allah'tan hacet istenmelidir.

Allah'ın Alim adı ile ilgili açıklamalar.İlimlerin gizliliklerini öğrenmek için zikir.
Allah'ı bu adla çokca anan kişiye Hak Taala gizli ilimlerin sırrını öğretmiş olur.Bu adı üzerinde taşıyan kimse derin ilim ve anlayış sahibi olur ve her türlü afet ile musibetlerden korunur.Adı İsa ve Sultan olan kimselere bu adın çokca yararı vardır.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allahın Kabız adı ile ilgili açıklamalar.Heybetli görünmek düşmanı yok etmek için zikir.
Bu adı çokca anan bir kimse görünüşünde heybet ve ululuk sahibi olur. Hiç kimse onunla münakaşaya cesaret edemez.O kimse Bu adı kurşun bir levha üzerine yazarak bu levhaya bakarak Allah'a dua etmiş olsa Hak Taala o kimsenin duasına icabet ederek düşmanı olan zalim kişiyi helak eder.Bir kimse diğer bir kimsenin Ruhunu kabız ettirmek için o zalim kimsenin adını söyleyerek Allaha duada bulunmalı ve bolca zikir yapmalıdır.Böylece hasmı olan zalim kişi helak olur.

Allah'ın Basıt adı ile ilgili açıklamalar.Üzüntü ve kederi neşe ve sevinçe dönüştüren zikir.
Her hangi bir şeyden korkan veya sıkıntı keder içerisinde olan kimse bu adı çokca zikir etmeye devam ederse kederi sevince dönüşür.Cuma gününün ilk saatinde bu adı bir mühür üzerine kazıyıp yazan ve bu mühürü üzerinde taşıyan kalp huzuru ve sevinç içinde olur. O kimseyi gören her göz onu sever,rızkı genişler kalbi yararlı bilgilerle canlanır.Adı Mahmud olanlar için bu ad çok yararlıdır .Bu adı çokca anmaya devam edenler bu adın faydalarını da çokca görürler.

Allah'ın Hafıd adı ile ilgili açıklamalar.Zalim kimselerin helak olması için zikir.
Bu ad facir azgın zalim kişilerin zulüm ve merhametsiz davranışlarına karşı kullanılır.Bu adı gecenin koyu karanlığında 1481 sayısını zalim kişinin adındaki harflerin toplam sayısıyla çarpıp sonuçta çıkan sayı miktarınca anılırsa ve o zalim kişiye karşı dua edilirse o zalim kişi yok olur.

Alah'ın Rafi adı ile ilgili açıklamalar.İtibarı yükselten zikir.
Bu adı çokca ananlar için iyilik yükselme ve kolaylık kapıları açılır.Bu adı çokca anan kişinin insanlar arasında itibarı yükselir.Yine bu adı çokca anan kişinin muhakeme gücü gelişir.1251 er defalık zikirler halinde devam edilmesi tafsiye edilir.

Allah'ın Muiz adı ile ilgili açıklamalar.Zilleti güçlü olmaya dönüştüren zikir.
Zillet altında bulunan kimse bu adı çokca anarsa zilleti güçlülüğe dönüşür.Bu adı bir dörtgen içine yazıp üzerinde taşıyan insanlar arasında heybetli ve sevilip sayılan bir kişi olur.

Allah'ın Müzil adı hakkında açıklamalar.Düşmanı perişan edecek zikir ve dua.
Bir kimse birinden düşmanlık ve zulüm görüyorsa Cuma günü sonuncu gün olmak şartıyla üçgün oruç tutar.Cuma akşamı iftar etmeden iki rekat namaz kılar namazda Fatiha Suresinden sonra Müzil adını yüz kez tekrarladıktan sonra secde eder secde halinde de bin kez tekrarlayarak kalkar,ikinci rekatta aynı işleri tekrarlayarak selam verdikten sonra bu adı bin kez daha tekrarlar ve sonunda Hak Taala'ya Ey Allah'ım andığım adın ,kıldığım namaz hürmetine düşmanım olan filancayı zelil ve perişan et diyerek duasını tamamlar.Hak taala bu duaya icabet ederek o kimsenin düşmanını zelil bir duruma sokar.

Allah'ın Semi adı ile ilgili açıklamalar.Yapılacak her dua için geçerli olan zikir.
Allah'ın bu adı yapılacak her dua için geçerlidir.Her dua başka bir duaya icabet eder.Bu adı çokca ananların istekleri Hak Taala tarafından geri çevrilmez. Ayın parlak göründüğü bir vaktinde bu adı bir mühür üzerine nakşeden ve bu adı nakşederken çokca anan bir kimsenin sözü herkes tarafından dinlenir. Hutbeye çıkan vaiz ve öğütte bulunanlar için çokca yaralıdır.

Allah'ın Gaffar adı ile ilgili açıklamalar.Zalimlerin gözünün görmemesi için zikir.
Bir ayın son gecesinde bu Mübarek adı kurşun bir levha üzerine yazıp 2864 defa tekrarlayıp zikir ettikten sonra üzerinde taşıyan zalimlerin gözünden gizlenmiş olur.Hak Taala o zalimlerin gözlerini kör etmiş olur.Bu adın özellikle savaşlarda düşmanın gözüne görünmeden hareket etmek yönünden büyük faydası vardır.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Kerim adı ile ilgili açıklamalar.Rızık genişliği için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan bir kişi Hak Taala'dan yorulmadan rızkını alır.Fukaralıkla bir ilişkisi kalmaz.Bu adı çokca zikir edene Hak Taala his ettirmeden bolca ve kolaylıkla rızık verir.Bu adı bir kağıt veya madeni bir levhaya nakşederek üzerinde taşıyıp bolca anan kişinin Allah geniş rızıkla birlikte tabiatını ve ahlakını da güzelleştirir.Bu adı Vehhab ve Züttul adlarını da ilave ederek anarsa kişi şaşkınlığa düşecek ölçüde şeylerle karşılaşır.

Allah'ın Rakip adı ile ilgili açıklamalar.Büyü ve tılsımları bozmak için zikir.
Bu kerametli adı çokca anan kişi Hak Taala'nın himayesine alınıp korunmuş olur.Bu adı ayın parlak göründüğü bir günde yazıp üzerinde taşıyan kimse Zahiri ve Batıni yönlerden emniyet altında olur. Bu adı tam temizlik ve oruç ve de riyazatla 40 gün anmaya devam eden ve günde 4440 defa devamlı tekrar eden kişi kendini Ad Melaikeleriyle yüzer bir durumda bulur. bundan sonra o kişiyi büyü tutmaz o kişi büyü veya tılsım olan bir yere girse o büyü ve tılsımın etkisi dağılır.

Allah'ın Mucib adı ile ilgili açıklamalar.Duaların kabul olması için zikir.
Bu nurlu ad dualara icabette yarar. Bir kimse hangi adla Allah'a dua edecek olsa bu adı da duasına eklemelidir.Bir kimse Cuma günü bu adı bir şeye nakşedip bunu üzerinde taşır güneş batıncaya kadar bu adı anmaya devam ederse Hak Taala dilediği şeyi ona vermiş olur.

Allah'ın Vasi adı ile ilgili açıklamalar.Rızık kazanmak için yapılacak zikir.
Bu şerefli adı çokca anan kişinin Allah rızkını genişletir, ilmini ahlakını genişletir,ecelini geciktirir.Bu adı üstünde taşıyanlar hiç bir zaman sıkıntı ve darlık çekmezler.Önlerinde geniş bir rızık kapısı açılır.Ayın parlak bir zamanında bu adı yazıp Fatiha Suresini okuyup 137 defa bu adı anan kişinin zor işleri kolaylaşır rızkı artar.Bir devlet başkanı bu adı çokca anacak olursa çevrede sözü geçerli olur.

Allah'ın Hakim adı ile ilgili açıklamalar.Hikmet sahibi olmak için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan kimselere Allah hikmet ilham eder ilmin incelikleri ve manaları hayret verici yönleri öğrenilmiş olur.Bu ulu adı çarşamba günü günün ilk saatinde temiz bir şey üzerine yazıp bu adı anarak üzerinde taşıyan kişi Hikmet sahibi Hekimlerin sıfatını taşır.Onların terbiye ve edepleriyle edeplenmiş olur.

Allahın Mecid adı ile ilgili açıklamalar.Hazine ve define bulmak için yapılacak zikir.
Bu ad azametli bir gizliliğe sahiptir. bu adı kendinden geçercesine anmaya devam eden kişinin istekleri geri çevrilmez görmek istedikleri gözüne görünür gizlenmişler ortaya çıkar.Bu zikre devam etmek adı Abdülmecid olanlara da faydalıdır.Bu güzel adın bir özelliğide gizli saklı şeyleri bulmak ortaya çıkarmaktır.Saklı şeyleri,hazine ve defineleri,gizli define işaretlerini bulmaya ve bu işaretleri çözmeye yarar.

Allah'ın Bais adı ile ilgili açıklamalar.Akıl ve beden gücü için zikir.
Bu güzel ad özellikle ikram gücü zayıflayanlara faydalıdır.Bu adı çokca anan kişi hayırlı işlere yöneleceği gibi,ikram ve davetleride güçlenir. Bu ad aynı zamanda insan bedenine hayat ve sıhhat getirir beden ve akıl gücünün çoğalması ve muhafaza edilmesine yararlıdır.Bu güce sahip olmak için tam temizlik içinde ve boş mide ile sessiz bir yerde bu adı çokca anmalıdır.Bu adı bir cumartesi gününün ilk saati içinde kurşun bir levha üzerine nakşeden ve Bais adını 4011 defa elindeki kurşun levhaya bakarak tekrarlayan zikreden kişi sonunda dileğini söyler Allah'tan isterse duası kabul olur.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah' ın Basır adı ile ilgili açıklamalar.Dünya ve ahiret işleriyle ilgili bilgilerin bilinmesi için zikir
Allah'ın bu ulu adını çokca anan kişiye Hak Taala gizli işlerini gösterir.Bu kişi Allah'a bağlı hal ve cezbe sahibi kişi ise dünya ve ahiret işlerinde onun için görülmedik bir şey kalmaz.

Allah'ın Hakem adı ile ilgili açıklamalar.Sözlerin herkese geçerli olması için zikir.
Allah'ın bu adını çokca anan kimsenin sözü her yerde ve herkese geçer ,itibarlı olur.Yönetimde olan vali hakim gibi kişiler için birinci derecede yararlıdır.

Allah'ın Adil adı ile ilgili açıklamalar.Zalimlere karşı yapılacak zikir.
Bu ad Hak Taala'nın açık gizlilik taşıyan bir adıdır.Bir kişi bu Adı çokca anarak bir Zalim kişiye beddua ederse o zalimin anında canı alınır.214 kerelik tertipler halinde bolca okunmasında fayda vardır.

Allah'ın Latif adı ile ilgili açıklamalar.Hapis veya şiddetli hastalar için zikir.
Bu ad Allah'ın süratle icabet edeceği bir addır.Çok kederli ve felaketli anlarda Hak Taala'yı bu adla anmak büyük yararlar sağlar.Hapise düşen veya esir olan ve şiddetli hastalığa tutulan kişiler bu adı çokca andıkları takdirde içinde bulundukları kötü durumdan kurtulurlar.Bu ada başka bir ad katmadan çokca anan bir kimse zikir anında dahi ferahlar ve huzura kavuşmaya başlar.

Allah'ın Habir adı ile ilgili açıklamalar. Rüyada gizli işlerin görülmesi için zikir.
Bir kimse rüyaya yatarak gizli bir iş hakkında bilgi almak merak ettiğini rüyasında görmek arzu ederse bu adı bir dörtgen içerisine yazıp başının altına koyup uyuduğu takdirde arzusuna kavuşur.Yedi gün süreyle riyazat halinde olup halvette olan ve bu adı çokca anmaya devam eden kişi olması beklenen olaylar ve yılın içinde olacak olaylar hakkında ruhani varlıklar tarafından bilgilendirilir.808 er kez tekrarlar yapılmasında çokca fayda vardır.

Allah'ın Halim adı ile ilgili açıklamalar.Zalim bir kişinin kızgın bir anında o zalimin yanında oturan kimse bu adı andığı takdirde o zalimden gelecek tehlikeden korunur,zalim kişinin öfkesi diner.Ayın göründüğü bir vakit bu adı dörtgen içine yazıp yanında bulunduran kişi insanlar tarafından itibar görür,şidetli musibetlerden acı ve ızdıraplardan kurtulmuş olur.301 er kez tekrarlar halinde zikir edilmesi faydalı olur.

Allah'ın Azim adı ile ilgili açıklamalar.Mevkiin insanların gözünde yüksek görünmesi için zikir.
Bu adı çokca anan kişiyi Allah kendi gücünden destekler.Bu kişinin mevkii insanların gözünde büyük ve yüksek görünür.Hal ve cezbe sahibi kişiler bu güzel adı çokca andıkları takdirde Hak Taala'nın bir çok lütuf ve gizliliklerini müşahede etmiş olurlar.1020 şerli tertipler halinde zikredilmesi uygun olur.

Allah'ın Gafur adı ile ilgili açıklamalar.Korku ve kuşkudan koruyan zikir.
Bu adı çokca anan kişiyi Hak Taala içine düştüğü her türlü korku ve endişeden korumuş olur.Büyük kişilerin gazabından korkan kişilerin bu gibi kişilerin hizmetinde iseler,yanlarında iken bu adı çokca anmaları kendilerini bu kişilerin gazap ve öfkeli hallerinden korumada faydalı olur.

Allah'ın Şekür adı ile ilgili açıklamalar.Nimetler için zikir.
Bu adı çokca ananlar Hak Taala'nın sayısız nimetlerine kavuşur.Yapacakları hayır işlerinden her hangi bir işde de hak Taala o kişiye yardımcı olur.Bu adla nimetler tesbit edildiği gibi nimetlere ihanet edenlerinde nimetleri ellerinden alınır.Bu ad çok gizli yönleri kapsadığından keşif ehli için son derece yararlıdır

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Aliy adı ile ilgili açıklamalar. Görenlerin itaat etmesi için zikir.
Bu adı çokca ananların yüzleri Hak Taala tarafından kerametli kılınır.Bu kişiler kimselere el açmaz zillete düşmez olurlar.Bu adı devamlı anan kişileri insanlar sever kişinin konuşmasında hikmet ve mantık hakim olur hitabeti güzelleşir ve olgunlaşır.Kadrü kıymetleri artar.Aliy adı'na Alim adı eklenerek ayın parlak olarak görüldüğü bir vakitte bir altın mühür üzerine kazınır Anber ve öd ağacı ile bu mühür tütsülenip kişi bu mühürü yanında taşırsa o kişiyi görenler ona saygı duyar ve itaatkar olurlar.

Allah'ın Kebir adı ile ilgil açıklamalar.Herkesten saygı görmek için zikir.
Bu adı çokca anan bir kişiye bakan her göz heybetinden çekinerek saygı duyar.Padişah ve devlet büyüklerinin yanında anıldığı takdirde bu adın azametiyle büyük ve zalim kişilerin nefis ve gururları zayıflamış olur.333 er defa tekrarlar faydalıdır.

Allah'ın El Hafız adı ile ilgili açıklamalar.Kötü sonuçlardan korunmak için zikir. Bu adı çokca anan bir kimse yolculuk esnasında yola çıktığı yerden döneceği yere kadar her türlü bela ve musibetten korunur.Bu ad özellikle yolculuk esnasında korku duyan kişlerin doğmuş olan korkularını giderir.Bu adı çokca anan kişi korkulu yerlerde kendini emniyette bulur.Bu adı çokca anan ve bu adı gümüş bir mühür içine kazıyıp üzerinde taşıyan kimse vahşi arslanların bulunduğu yerde dahi yatsa kendisine hiç bir zarar gelmez.

Allah'ın Mukit adı ile ilgili açıklamalar.Açlık duymamak için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan kimse gerçek makamını kazanır.Haceti ona eksiksiz olarak verilir.Bu adı zikretmeye devam eden kişiler o hale gelirlerki onlar açlık çekmez olurlar.

Allah'ın Hasib adı ile ilgili açıklamalar.Kalben yakınlık duyulması için zikir.
Bu adı çokca anan kişinin rızkı yeterli olur eksilmez,haceti görülür.Allah'a dua edip bir şey istese o şey ona verilir.Bir kimse vereceği hesaptan korkuyorsa bu adı çokca anarsa Hak Taala o kişiyi bu korkusundan kurtarır.Cuma gününün ilk saatinde bu adı akik taşından bir mühüre nakşeden bunu üzerinde bulundurursa ve hergün bu adı anarsa onu görenler sever ve o kişiye kalben yakın olurlar.

Allah'ın Celil adı ile ilgili açıklamalar.Azgın ve zalimlerden koruyan zikir.
Bu adı çokca anan kişi insanların gözünde azametli görünür.Onu görenler heybetinden çekinirler. Bu adı temiz bir şey üzerine yazan ve çokca anarak üstünde taşıyan kişi karşısına çıkacak her azgın ve zalim kişiyi kahreder.Yine bu adı çokca anan kişiye gözler ancak ululuğuna hürmeten bakabilir zalim ve zorba kişiler bu kişiye baktılar mı ondan korkar ve çekinip bir daha bakmaya dahi cesaret edemezler.

Kısmet açan,zengin eden dualar 8
Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allahın Metin adı ile ilgili açıklamalar.Güçlü olmak kuvvet için zikir.
Bu kıymetli adı çokca anan kişi beden gücü bakımından emniyet altına alınır.Güç bir iş karşısında zaafa uğramaz,o işin üstesinden gelir.Ağır eşya kaldıranların da bu adı çokca anmaları onlara çok fayda getirir.Bu adı kuvvetten düşeceği korkusuna kapılanlar ve halsizlik, güçsüzlük çekenler de çokca anarlarsa büyük ölçüde faydasını görürler.

Allah'ın Veli adı ile ilgili açıklamalar.Allah'a yakın olmak için zikir.
Bu güzel adı çoklukla anan kişileri Hak Taala velayeti altına almış olur.Bu adı çokca ananları Hak Taala katında büyük makam sahibi yapar .Ayrıca bu adı çokca anmaya devam eden kişiler insanların hal ve durumlarını çözmeğe keşif etmeye başlarlar.Çünki bu makama ulaşanlara kapalı bir şey olmaz.

Allah'ın Hamid adı ile ilgili açıklamalar.Saygın olmak ve şifa için zikir.
Bu güzel adı çokca anan kimseler güzel ahlaklı işlerinde başarılı sevilen sayılan kişi olurlar.Bu adı bir cam bardağa yazılıp içilecek temiz bir su ile silinip hastaya içirilirse şifa verir

Allah'ın Muhsi adı ile ilgili açıklamalar.Olgunluk için zikir.
Bu şanı ulu güzel burhanı açık olan azametli adı bir kişi temiz olarak,aç mide ile sessiz ve tenha bir yerde çokca olmak kaydıyla anar ve anmaya devam ederse o kişiyi Hak Taala Murakabe sıfatıyla varis kılmış olur. Adı hasib olanlara bu adın yararı çokcadır.148er defa tekrarlayarak anmak faydalı olmaktadır.

Allah'ın Mübdi adı ile ilgili açıklamalar.Bilim dalında başarı için zikir.
Bu nurani adı çokca anan kimselere Hak Taala gizlilik kapılarını açar,aynı zamanda bu kişiler Hikmet dili ile konuşmaya başlarlar. Bir işe başlayan kişi bu adı anarak başlarsa bunun hatırını ve bereketini görür. Bu ad ilahi ilimleri telif edenler edebi şiir ve telif kitapları yazacak olanlara da faydalıdır.

Allah'ın Muid adı ile ilgili açıklamalar.Elden giden mal ve kişileri geri getirmeye yarayan zikir.
Bu ruhani güzel adı anan kimselerin ellerinden çıkan ellerinden alınan gasp edilen mal veya mallarının Hak Taala geri iadesini sağlar.Bu adı çokca anan kişi unutmuş olduğu şeyi geri getirmiş olur.Ay hilal halinde göründüğü bir gece bu adı bir kağıt veya ince deri üzerine yazan ve bunu da rüzgarlı bir yere asıp gece gündüz bu adı anan kişinin kendisinden uzaklaşan veya yolculuk halinde olan bir kişiyi Allah'ın kudreti ile çıktığı yere getirmiş olur. Bazen elden çıkan bir mülk geri alındığı gibi bazende elden çıkan yerine bir başkası alınır.Bu adla unutulmuş olan şeylerde hatırlanır ve geri bulunur.

Allah'ın Muhyi adı ile ilgili açıklamalar.Kadir ve kıymet yükselmesi için zikir.
Bu güzel adla yapılan zikir sonucunda Hak Taala herşeyi onlarla canlandırır.Bu adı çokca ananların kalplerini Hak Taala zahiri ve batıni olarak canlandırmış olur.Bu adı bir cuma günü mühür veya bir yüzük üzerine nakşeden yazan kişinin anısını azametli yapar ve kadrini kıymetini yükseltir.

Allah'ın Mümit adı ile ilgili açıklamalar.Zalimleri helak edecek zikir.
Bu güzel adın çokca zikredilmesi sayesinde zalim ve fasık kimseler helak olurlar.Böyle zalim ve fasık kimselerin helak olmasını isteyen kimseler bu duayı çokca anmalıdır.Bu adın şehvet ve hırsı etkileyen azametli bir yönü vardır.Bir kimse kendinden geçercesine bu adı anarak sonradan bir zalim hakkında adını söylemek suretiyle dua edecek olursa anında o zalim kimse helak olur. Bu adın 295 er defalık tekrarlar halinde zikredilmesi daha faydalı olacaktır.

Allahın Hay adı ile ilgili açıklamalar.Uzun ömür için yapılacak zikir.
Bu güzel adı kendinden geçercesine anan bir kimse dünya üstündeki yaşantısını uzatır.Aynı zamanda bu adı çokca anan kişinin kalbi tevhid nuru ile canlanmış olur.İsmi İdris Olanlara bu adı çokca anmaları tafsiye edilir

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Selam adı ile ilgili açıklamalar.Beladan korunmak için dua
Bu ulu ve azametli adı çokca zikredenler her türlü bela ve afetlerden korunur. Her hangi bir korkusu olan veya birinden yada bir şeyden korkanlar bu adı çokca anarsa Hak Taala o kimseleri emniyet altına almış olur.Adı Muhammed olan kişilere de bu adı anmak çok yararlı olur.

Allah'ın Mümin adı ile ilgili açıklamalar.Şüpheden kurtulmak için dua.
Bu azametli adı çokca anan kimseye Hak Taala dilediği haceti verir.Bu adı altın veya gümüş bir levha üzerine kazıyarak yazan üstünde taşıyan kimse şüphe ve vesvese den kurtulur. Bu adı çokca anan kimsenin dili yalandan uzaklaşır.Herkesden güzel kabul görmek,başarı ve şans sahibi olmak isteyenler Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anmaya devam etmelidir.Abdül ve mümin adını taşıyanlara da bu adı çokca anmanın faydaları vardır.

Allah'ın Müheymin adı ile ilgili açıklamalar.Saklı gizlilikleri bilmek için dua.
Hak Taala'nın bu adı toplayıcı adlardan biridir.Bu adı çokca anan saklı gizlilikleri bildiği gibi o kişiyi Allah kötü padişah gibi şerli kişilerin şerrinden korur.

Allah'ın aziz adı ile ilgili açıklamalar.Daima güçlü durumda olmak için dua.
Bu adı gümüş bir mühür üzerine kazıyarak üstünde taşıyan bir kimse düşmanlarına karşı daima güçlü olur. Bir kimse bu adı gücü yettiğince tekrara devam ederse Hak Taala o kimseyi düştüğü zilletten kurtarır her yönden emniyeti altına alır.O kişinin içindeki korkuları silmiş olur.Adı Abdül Aziz olanlar bu adı anmakla büyük yarar sağlarlar.

Allahın Vehhab adı ile ilgili açıklamalar.Rızık kapılarını genişleten zikir.
Bu adı fazlaca okuyan kimseler ilahi rızkın yaratılanlara nasıl dağıtıldığını anlamış olurlar.Bu güzel adı devamlı anan kimseye Hak Taala rızık kapılarını açarak bol rızık verir.Adı Abdülvehhab olanlara bu adı çokca anmanın faydaları fazlacadır. Bu adı çokca anıp Allah'tan bir şey dileyenlerin duasına Hak Taala icabet eder.1115 er defa zikir edilmesi tafsiye edilir.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserindenAllah'ın Kayyum adı ile ilgili açıklamalar.Kalbini canlandırmak için zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişinin batını işini Allah görmüş ve gerçekleştirmiş olur.İsmi Yusuf olanların bu zikri bolca tekrarlamaları yararlıdır.Allah'ın Kayyum adı batıni yönden gizlidir.Bu adın sayıca kıymeti 767 dir tekrarında tertip üzere anmak daha faydalı olur.Bu adı çokca ananlar ve zikretmeyi bırakmayıp devam edenlerin kalpleri canlanır ve görmedikleri ve ummadıkları şeylerle karşılaşmış görmüş olurlar.Ya Hay Ya Kayyum bir tek Allah Sensin senden yardım bekliyorum.diye tekrar ederek dua etmenin faidesi bolcadır.

Allah'ın Vacid adı ile ilgili açıklamalar.Duyulmamış şeyleri duyabilmek için zikir.
Bu kıymetli adı çokca ananlar var olmasını diledikleri şeyleri kayıp etmezler.Tarikat yolcuları bu adı çokca anarak nefislerini eğitmiş olurlar.Adı Abdül Vacid olanlara bu zikiri devamlı yapmak son derece yarar sağlar.Bu adı kendinden geçercesine ananlar kendi içlerinde öyle şeyler duyarlar ki daha önceden böyle şeyler duymamışlardır.

Allahın Macid adı ile ilgili açıklamalar.Yönetenlerin sevilmesi için zikir.
Bu güzel adı çokca ananlar halkın gözünde sevilen ve sayılan kişiler olurlar .Bu adı anmak özellikle devlet adamları ve yönetici kişiler için faydalıdır.Bu adı tekrara devam eden kişilerin mülkü genişler sözü ve hükmü her yerde geçer. Adları Abdül ve Macid olanların bu zikirden faydaları fazlaca olur.Bu adın sayıca kıymeti 48 olup 48er defalık tertipler halinde anılması daha etki gösterir.

Allah'ın Vahid adı ile ilgili açıklamalar.Çocuk sahibi olmayı önlemek için zikir.
Bu ruhani gizlilik ve Samadani adı bolca anan kişi genellikle kalabalıktan hoşlanmayan biridir.Bu adda ince ,güzel bir gizlilik vardır.Bu adı anan bir kişi bir erkeğin veya bir kadının çocuk yapmasını istemiyor bunu önlemek mani olmak istiyorsa Allahtan korkarak niyet üzerine bu adı çokca anarak dua etmelidir.Adı Ahmet olanlara bu zikre devam etmek büyük yarar getirecektir.

Allah'ın Samed adı ile ilgili açıklamalar.Başkasına el açmamak için zikir.
Bu adı çokca anan kişiyi Hak Taala ebediyen fukaralıktan uzak tutar, o kişi artık kimseye el açmaz yemek ve içmek gibi şeylerden yana sıkıntı ve darlık görmez.Bu adı anan aç kimseler andıkları takdirde açlık hissetmezler ve açlığın verdiği acıyı duymazlar.Bu adın sayıca kıymeti 134 olup bu düzen ve tertip üzerine zikir yapmak daha yararlı olur.

Allah'ın Kadir adı ile ilgili açıklamalar.Zahiri ve batıni bilgi için zikir.
Bu güzel adı çokca anmak zahiri va batıni bilgilere ulaştırır bu yönden kişinin akıl kavrayışı ve muhakeme gücü gelişir.Bu adı ananlardan adı Abdül kahhar olan kimselere bu adın çokca yararları vardır.Bu adın kapsamında oluşmuş olan bir gizlilik vardır.Bu ruhları takviye ederek hayallere bir yön vermeye yarar.

Allah'ın Muktedir adı ile ilgili açıklamalar.Zalimden mazlumun hakkının alınması için zikir.
Bu adı çokca anan kişilerin yapmak istedikleri başlayacakları işleri Hak Taala kolaylaştırır. O konularda güçlükle karşılaşmadan işlerinde kolayca sonuca ulaşırlar.Bu adı bir mühür üzertine nakşederek üstünde taşıyan ve bu adı anmaya devam eden kişi bir heybet elbisesi giymiş olur,sert ve inad kimseler bu kişi bu güzel adı anmaya başladıktan itibaren artık onu görünce ondan korkar ve çekinirler.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Mukaddem adı ile ilgili açıklamalar. Tanışmak için zikir.
Hak Taala'nın bu açık ve parlak adını anan ve bu adı her gün düzenli olarak anmaya devam eden kişi kudret aleminde dilediği hükmü yürütmüş olur.Bu kişi bu güzel adı temiz bir şeye yazıp üzerinde taşısa ve bu adın sayıca kıymeti kadar tekrarlara devam ederek biriyle tanışmayı dilese o kişiyle anında dileği yerine gelerek tanışmış olur.Bu adın sayıca kıymeti 184 olmaktadır.

Allah'ın Muahhar adı ile ilgili açıklamalar.Anlayışın genişlemesi gelişmesi için zikir.
Bu rahmani gizliliği kapsayan adı çokca anan kişi şayet iyi niyet ve doğru hal üzerinde biriyse istediği bir kimsenin önüne geçebilir yine bir kimse kendisinin eriştiği yere bilgiye dilediği bir kimseyi getirmek dileğinde olursa bu adı bir levhaya yazmalı ve bu levhayı önüne koyarak ona saf bir kalple bakarken bu güzel adı anmaya devam etmeli ve bu arada maksad ve gayesini Allah'tan dilemelidir.Bu adı çokca zikir etmeye devam edenler her şeyden anlar bir duruma gelirler.Bu adın sayıca kıymeti 1446dır.

Alah'ın Evvel adı ile ilgili açıklamalar. Maksad ve gayelere eriştiren zikir.
Allah'ın bu güzel adını çokca anan kişi bu şerefli adı anmayı bırakmaz bu şerefli adı her gün anmağa devam ederse maksad ve gayelerine erişmiş olur. Bu adı sürekli ananlara Hak Taala ne temenni etmiş ise verir bu güzel ve şerefli adın 80 er defalık tertipler halinde anılması faide getirecektir.

Allah'ın Ahir adı hakkında açıklamalar.Zalimi helak edecek zikir.
Bir kişi bu güzel adı çokca anmaya devam eder ise Hak Taala o kimsenin ölümünü geciktirir.O kimsenin düşmanları daha önce ölerek o kimsenin öldüğünü görecek kadar yaşayamazlar .Öyle olur ki bu kişinin düşmanı veya düşmanlarının malları ve mülkleri de bu kişiye kalır bu kişi o mal ve mülklere varis olur.Ayni zamanda bu güzel adı çokca anan kişiyi Allah korur ve kişiye bir düşmanı tuzak hazırlasa veya fenalık planlasa o düşman kişiyi Hak Taala helak eder adını anan kişiyi böylece korumuş olur.Bu adı anmaya devam eden kişilere Hak Taala düşmanlarını yenmeleri için gerekli güç ve kuvveti veririr.Bu adın sayısı 832 dir.

Allah'ın Zahir adı ile ilgili açıklamalar .Rüyada dilediği şeyi görmek için zikir.
Bu adı çokca anan kişilere Hak Taala işlerin gizli yönlerini gösterir bu adla gizli hazineler çıkarılır. Bu adı savaşa giden bir kimse silahının üzerine nakş edecek olsa ve bu silaha bakarak bu güzel adı kendinden geçene kadar anacak olsa düşmanlarına karşı muzaffer olur. Şayet bu kişi doğru hal ve itikat ve de cezbe sahibi ise bu nimetlerden faydalanması kolay ve kısa zaman içerisinde olur. Bu güzel adın sayısı 1106 dır. Bir kimse rüyada görmek istediği şeyi niyet ederek Nur, Basıt ,Zahir adlarını kendinden geçene kadar tekrar ederse rüyasında dilediğini görür.O dilediği bir define yeri veya define haritasının gizli işaretlerinin çözümü de olsa bu güzel adı çokca anmak bu işlerin halline kafidir.Tam temizlik taharet şarttır aç mide ile yapmak daha fayda getirir.Zira dolu bir mide rehavet ve uykuyu getirecek,dikkati zayıflatacak,zikrin tamamlanmasına mani olarak sayıların tamam edilmesini önleyecektir

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Varis adı ile ilgili açıklamalar. Miras hakkı için zikir.
Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anan kişi bir kimseden veya akrabalarından miras hakkı olarak bir şey istemiş olsa Hak Taala onlardan mirasını alarak kendisine vermiş olur.Bu ad özellikle veraset erbabı ile birbirine halef olan kişiler için fazlaca yararlıdır.Bu güzel adı her gün kendinden geçene kadar anan kişinin malında ve ailesinde artış olur topluluğunun aşiretinin veya kabilesinin başına geçer.Sayıca tekrarı 707 olmaktadır.

Allah'ın Baki adı ile ilgili açıklamalar.Eşyaların bozulmaması için zikir.
Bu güzel adı anan kişi bozulmağa yüz tutmuş eşyalarını bozulmaktan kurtarmak için ayın yeni doğduğu hilal vaziyetinde bir vakitte bu adı temiz bir levhaya yazarak o bozulmasından korktuğu eşyaların üzerine koyarsa Allah'ın izniyle o eşyalar bozulmadan muhafaza olur.Bu güzel adın anılmasını kendine adet edinenler ömür boyu hastalık nedir bilmezler.Bu adı çokca anan kişi aynı zamanda bela ve afetlerden korunmuş olur.Sayıca tekrarı 113 olmaktadır.

Allah'ın Reşid adı ile ilgili açıklamalar.Pişman olmamak için zikir.
Bu güzel adı çokca ananlar pişman olacakları işleri yapmazlar ve yaptıkları işlerde pişman olmaz karar verirken doğru karar verecek duruma gelirler.Bu güzel adı temiz bir kağıda yazıp üzerlerinde taşıdıkları müddetçe Hak Taala o kişilerin Zahiri ve Batıni durumlarını düzeltir.Sayıca tekrarı 152 dir.

Alah'ın Sabur adı ile ilgili açıklamalar.Nefsiyle mücadele edenlere kolaylık için zikir.
Allah'ın bu güzel adını ananlar sabır sahibi olurlar sabırları diğer insanlardan misli olarak üstün gelir .Bu adı çokca anmak nefis mücadelesine önem veren kişiler için yararlıdır.Sayıca tekrarı 298 er defa tertipler halinde olması daha faydalıdır.

Allah'ın Bedi adı ile ilgili açıklamalar.Kimsenin icad edemediğini icad için zikir.
Bir kişi kimsenin o güne kadar icad etmediği veya icad etmeye çalışılıp ta icad edilememiş bir şeyi icad etmek isterse bu azametli adı çokca tekrarlamalıdır.İlim bu adı ananların kalbinden doğar dilinden dökülür,bu sayede kişi bilmediği anlamadığı şeyler hakkında dahi kendiliğinden öğrenip konuşmaya başlar.Sayıca tekrarı 86 olmaktadır.

Allah'ın Hadi adı ile ilgili açıklamalar.Meme emmeyen bebek için zikir.
Bu güzel adı çokca anıp temiz bir kağıda veya ince bir deri veya bir temiz bez üzerine yazıp bunu meme emmeyen bir bebeğin boynuna asdıkları zaman çocuk meme emmeye alışır. Bu adı çokca anan bir kişi yolculuk esnasında yolunu şaşırsa veya hiç bilmediği bir yerde gidiyor olsa hiç uğraşmadan yolu bulur kayıp olmaz nerede olsa gideceği yeri kendine bulur.Hak Taala yolunu kaybetmiş olanlara yolunu göstermiş olur.

Allah'ın Nur adı ile ilgili açıklamalar.Nur'u ve hayret verici şeyleri görmek için zikir.
Bu güzel ve nurlu adı çokca zikreden kişinin kalbine nur gelir bu nur bu kişiyi aydınlattığı gibi karanlıkda dahi o kişinin ışığa ihtiyacı olmaz.Bu adın sayıca tekrarı 256 olmaktadır.Hayret verici şeyleri görmek için bu tertiplerle tekrarlara devam etmek gerekir.Bir kişi bu nurlu adı karanlık bir odada kendinden geçercesine tekrar ederse bulunduğu yer aydınlandığı gibi bilinmeyen hayret verici şeylerde gözüne görünmüş olur.İçeriyi aydınlatmak için bir kandil ışığına ihtiyacı kalmaz.

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Nafi adı ile ilgili açıklamalar.Ağır hastalıklara karşı şifa için zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişi her türlü hastalıktan Hak Taala tarafından korunur.Doğru hal ve cezbe sahibi bir kimse bu adı çokca anarak bir hastayı mesh etse o hasta şifa bulur.Hastayı Hak Taala şifaya kavuşturmuş olur.Bu ad anılarak ayın parlak bir vaktinde bir gümüş mühür üzerine nakşedilecek olursa ve bu mühürle hasta kişi vücudunu mühürlerse Allahın izniyle şifa bulur.

Allah'ın Mani adı ile ilgili açıklamalar.Korkudan kurtulmak ve korunmak için yapılacak zikir. Allah'ın bu adını çokca anan bir kişiyi Hak Taala kortuğu şeyden veya korktuğu insandan korur.Himaye eder.Bu adı anan kişi korktuğu şeyi ve kişiyi unutur.böylece korkan kişi Allah tarafından korunmuş olur.Şehvetine hakim olamayan kişiler ve hastalarda bu adı anarak büyük ölçüde faydalanmış olurlar.Bu adın sayıca tekrarı 161 olmaktadır.

Allah'ın Muğni adı ile ilgili açıklamalar.Maksad ve muradına kolayca ermek için yapılacak zikir.
Allah'ın bu güzel adını çokca anan kişiyi Hak Taala maksad ve muradına kolaylıkla eriştirir.Bu adı yazan ve üzerinde taşıyan kişi 1100 defa bu adı anar ve ardından Daha Suresini okur ve de Allahümme yessir aleyyel yusra ellezi yessertehu ala kesirin min ibadike ve ağnini bi fadlike ammen sivake diye bu duayı da 40 gün okursa Hak Taala o kişiye öğrenmek istediği ne varsa bu para ve altın da olabilir, uykusunda veya kaza anında öğretecek bir kimseyi gönderir.Bu öğrenim o kimsenin içtihadı nispetinde olur.

Allah'ın Gani adı ile ilgili açıklamalar.Zenginlik için yapılacak zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişi fakirlik çekmez o kişi her bakımdan zengin olur bilgi ve mana yönünden olduğu gibi maddi yönden de servete kavuşur.1070 defa tekrarları faydalıdır.

Allah'ın Cami adı ile ilgili açıklamalar.Kaçan ve kaybolanları bulmak getirmek için zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişinin kaybolan malları ve kaçan kişileri bulmasını sağlar.Kaybolanlar bulunur .Kaçanlar gittikleri yerden geri dönerler.Ayrıca sevilen kişinin de kendine dönmesini sağlar ve bu adı çokca anan kişiyi sevmesini sağlar.Sayıca tekrarı 114 olup tekrarlar halinde devam etmek fayda getirir.

Allah'ın Muksit adı ile ilgili açıklamalar.Terazi ve tartı da hassasiyet için zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişi tartı ve ölçüde hile yapmaz ve de hileyi sezer fark eder.Bu zikre devam eden kişiyi Hak Taala tartı eksikliği şerrinden korumuş olur.Bu adı çokca anmak ölçü ölçenlerin,sanat erbabının ve terazi kullananların işlerine faydalıdır.

Allah'ın Zül Celali Vel İkram adı ile ilgili açıklamalar.Hırsızlardan korunmak için yapılacak zikir.
Bu güzel adın çokca anılması anan kişinin dilediği şeyin ona Hak Taala tarafından verilmesini sağlar. Bu güzel adı yine çokca anan kişi içerisinde mal bulunan bir sandığa bu güzel adı yazdığı ve bu adı anmaya devam ettiği takdirde o sandık Hak Taala tarafından hırsızlara karşı korunur. Malı hırsızlardan korumak için malın üzerine perşembe gününün ilk saatinde Zül Celali Vel İkram yazılıp bu güzel adın anılması gerekmektedir.1100defa tekrarlanmalıdır

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Malikül Mülk adı ile ilgili açıklamalar. Mülk edinmek için zikir.
Bir kişi mülk sahibi olmak için bu güzel adı her gün çokca anmalıdır.Bu kişi bu güzel adı anmaya devam ettiği takdirde Hak Taala o kişiye dilediği mülkü vermiş olur.Bu adı çokca anan mülkünü elinde tutar.Mülkü devamlı olarak onun kalır. 212 şer defa tekrarı faydalı olur.

Allah'ın Rauf adı ile ilgili açıklamalar.Kendini insanlara sevdirmek için zikir.
Allah'ın Rauf adının çokca anılması sayesinde o kişiyi etrafındaki insanlar sever kalplerinde ona karşı derin bir sevgi oluşur aynı zamanda merhamet duyulmasını da sağlar. Bu güzel adı çokca anan kişiye insanlar sevgi ve hürmet duyarlar.

Allah'ın Afüv adı ile ilgili açıklamalar.Kusur ve kabahatlerin affı için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan kişiyi Hak Taala en güzel ahlak sıfatlarıyla süsler.O kişinin hafif kusur ve kabahatlerini örter Bir kimse hafif bir kusur veya suç işlerse ve bunun sonucundan korkarsa bu güzel adı andığı takdirde göreceği cezayı atlatır.Hak Taala onu emniyet altına almış olur.Adı Yusuf olan kişilere bu adı çokca anmanın yararı vardır.116 kez tekrarlar halinde anılmasında fayda bulunmaktadır.

Allah'ın Müntakim adı ile ilgili açıklamalar.Zalim kişinin helaki için zikir.
Bir kişi bu güzel adı zalim bir kişinin cezalandırılması niyetiyle çokca anar ve o zalim kişinin adını belirterek beddua da bulunursa Hak Taala o zalim kişiyi anında helak etmiş olur.Bu adın 630 ar defa tekrarlar halinde anılması faydalıdır.

Allah'ın Tevvab adı ile ilgili açıklamalar.Kötü işin iyiye dönüşmesi için ayrıca haşerlere karşı zikir.
Bu güzel adı çokca anan kişinin kötü amelinin sonucu iyi bir başlangıca dönüşmek için kolaylaştırılır. Bu nedenle her insanın her gün bu güzel adı çokca anması tafsiye edilir.Aynı zamanda bu adın çokca anılması insan vücuduna musallat olan haşerelere karşı korunma sağlar.

Cin ve Şeytandan korunmak için
Besmele temiz bir kağıda 35 defa yazılıp evin temiz bir köşesine asılırsa o eve artık ne cin ve nede şeytan giremez o evde bolluk bereket olur. Besmele yazılı bu kağıt bir dükkan veya işyerine asılacak olursa o dükkanın müşterisi fazlaca çoğalır.kazancı artar malı çoğalır.O dükkana kötü gözle ve hasedle bakanlar kör olur.
Bir kimse Muharrem ayının birinci gününde besmeleyi temiz bir kağıda 135 defa yazar üzerinde taşır hergün bolca besmele çekmeyi adet edinirse o kimse aile ferdleri ile birlikte yaşamı süresince kötü ve mekruh hiç bir iş yapmaz olur.

Hamile kalabilmek için
Besmele temiz bir kağıda 110 defa yazılır doğum yapıp çoçuğu yaşamayan veya bir türlü hamile kalamayan bir kısır kadını ay başı olup temizlendikten üç gün sonra bu yazıyı üzerinde taşır,kocasıyla münasebette bulunur 60 gün bu yazıyı üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle o kadın hamile kalır.sonunda sağlam ve güzel bir çocuk dünyaya getirir.Doğum esnasında hiç bir acı ve zahmet duymaz,çocuğu da ölmeyip yaşar.

Kolay doğum için
Bir hasta kimse Besmeleyi bir camın üzerine 40 kez yazar bu yazıyı zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile silip yıkar,ve bu suyu içerse, Hak Taala'nın izniyle şifa bulur.Bu suyu zor doğum yapan bir kadın içerse Allah'ın izniyle o kadın zahmetsiz bir şekilde doğum yapar.

Doğan çocuğun yaşaması için
Yine besmele bir kağıda 61 kez yazılır çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle doğurduğu çocuklar yaşar Bu çok denenmiş fayda görülmüştür.Hak Taala her şeyi yapacak güç ve kuvvet sahibidir.

Tarladaki ekinleri afetlerden korumak için
Besmele temiz bir kağıda yazılır o kağıt ekin ekilen bir tarlaya gömülürse o tarlada ne çeşit bitki yetiştirilecek olsa her türlü afetten korunmuş olur.

Bolca avlanmak için
Besmele bir kurşun levhaya yazılır avcının çantasında taşınırsa o avcı bolca av avlar.

Zehirden kurtulmak için
Besmele bir defa bir temiz kağıda yazılır bir yüzük taşının altına konulursa ve bu yüzük Ayran haline gelmiş olan yoğurdun içine konup zehirli bir hayvan tarafından ısırılan kimseye içirilirse Allah'ın izniyle o kimse zehirden kurtulmuş olur.

Hırsızlardan ve musibetlerden korunmak için
Bir kimse yatmadan önce besmeleyi 21 kez okur ve yatarsa Allah o kimseyi şeytanın şerrinden ve hırsızlardan korur,o kimse ani ölümden ve her türlü bela ve musibetten korunmuş olur.

Zalimden korunmak için
Bir kimse besmeleyi bir zalimin yüzüne karşı okursa o zalim kişinin şerrinden korunmuş ve zalim kişiyi zelil etmiş olur.

Kainatta olup bitenleri bilebilmek için
Bir kimse Besmeleyi sabah namazından sonra Kalbi bir niyetle ve huşü ile 40 gün ara vermeksizin günde 2500 kez okursa Hak Taala saklı gizlilikleri ona gösterir uykusunda bile kainatta olup bitecek her şeyi görüp müşahede eder fakat gördüklerini kimseye anlatmaması şartı vardır.

Ticarette başarılı olmak için
Bir kimseBesmeleyi günde 786 kez okur ve bu okumaya yedi gün ara vermeden devam ederse niyet ettiği şey ticaretse başarılı olur dileği yerine gelir.

Zaruri hacetin kabul edilmesi için okunacak dua
Bir kimse bir zaruri hacetini istemek üzere bulunduğu bölgenin hakim vali kaymakam gibi yöneticilerinden birine gitmek isterse Perşembe gününü oruç tutarak geçirmeli,iftarını zeytin yağı ve hurma ile yapmalı,akşam namazını kılmalı Besmeleyi 121 kez ard arda eksiksiz olarak tekrar etmeli sonra uykusu gelene kadar Besmeleyi saymaksızın okumalı ve uyumalıdır.Cuma sabahı sabah namazını kılıp,121 defa tilavet ettiği Besmeleyi Misk Zaferan,Gülsuyu karışımı ile temiz bir kağıda bitişik değil yanyana fakat harfleri birbirinden ayrı ayrı yazıp bunu öd ağacı ve anberle tütsülemeli,sonra temiz bir beze sararak üzerinde taşımalıdır.Erkek olsun kadın olsun böyle bir yazıyı üzerinde taşıyanlar insanlara ayın bedir hali gibi parlak görünürler sevimli güçlü itaatlı bir görünüşe sahip olur onu görenler sever ve onun isteğini derhal yerine getirirler.Onu görenlerin ona karşı kalplerinde sevgi saygı oluşur.

Borçlarından kurtulmak için okunacak dua
Bir kimse Besmeleyi harflerini yan yana ayrı ayrı bitiştirmeden 121 kez bir ceylan derisi üzerine misk,zaferan ve gülsuyu karışımı ile yazar ve bu deriyi toplakotu,Hindistan günlüğü yani kender adı verilen ağaç kabuğu ile tütsüler ve bunu üzerinde taşırsa ve besmeleyi bol bol tilavet etmeye devam ederse,Hak Taala o kimsenin rızkını bollaştırır.Borçlu bir kimse bu yazıyı üzerinde taşırsa borcundan kurtulur. Mekruh şeylerden uzak durur.

Meleklerle karşı karşıya gelmek için okunacak dua
Bir kişi tam taat,riyazat,temizlik ve iyi niyetle kalbinden gelerek 14 gün oruç tutar,Besmeleyi her gün 1000 kez tekrar eder ve her namazdan sonrada 1000er kez tekrar ederse bunun sonunda Allah katındaki Meleklerle karşılaşır ve onlarla konuşur,onlara soru sorar onlardan cevaplar alır.

Delice sevdirmek için okunacak dua
Bir kimse Allah'ın Elrahim adını yeni yapılmış bir aynanın üzerine cuma günü sarı bakırdan yapılmış bir iğne ile 7 adet iç badem üzerine yazar her badem üzerine dilediği kimsenin adını söyleyerek okur ve bunları sevdiği o kişiye yedirirse o kişi kendisini deli gibi sever ona şiddetle bağlanır.

Kem gözlerden korunmak için okunacak dua
Bir kimse eliyle hafifçe gözüne vurur ardıdan Bismillahirrahmanirrahim,Sikaten billahi ve tevekkülen Aleyhi,Allahümme izheb mürreha ve vasbeha. diye bu duayı okursa ona nazar değmez o kişi kem gözlerden korunmuş olur.

Kısmet açan,zengin eden dualar,Besmelenin Faziletleri

17
Ani ölümle karşılaşmamak için okunacak dua
Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır.Üç sabah vakti Allah'ın Azametli adını anarak şu duayı okuyan kimse ani ölümle karşılaşmaz ve felc illetinden de korunmuş olur.Dua şöyledir "Bismillahirrahmanirrahimi ellezi la yadurru maa ismihi Şey in fil Ardi vela fissemai ve hüvessemiül alim.

Hastalıklara ve belalara karşı korunmak için okunacak dua
Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır.Herhangi bir hastalıktan yatan kimse Fatiha Suresiyle Ayetül kürsiyi 7 defa Mauzeteyn Surelerini 71 defa temiz bir suya karşı okur ve bu suyu sabah vakitleri aç karnına üç gün müddetle içerse Hak Taala o kimseyi her türlü hastalık ve beladan korumuş olur.

Kulak ağrısını dindirmek için okunacak dua
Bir kimse kulak ağrısı çekiyorsa Fatiha Suresini cam bir kaba yazmalı ve bu yazıyı gül suyu ile silip o sudan ağrıyan kulağına damlatmalıdır.Bu takdirde ağrıyan kulağı iyileşmiş olur.

Tenbellikten kurtulmak için okunacak dua
Bir kimse Fatiha suresini gece gündüz okumağa devam ederse Allah'ın izniyle üzerindeki gevşeklik ve tenbellik kaybolur bir daha tenbellik yapmaz.

Sevgi ve muhabbeti sağlamak için okunacak dua
Bir kimse istediği kimsenin kendine sevgi ve muhabbetle bağlanmasını isterse temiz bir kağıda Fatiha Suresini yazar üzerinde taşır.Sonra bu duayı okuduğu takdirde dileğine kavuşmuş olur.Dua Şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim,El hamdu lillahi Rabbil Alemin.Tevekkel ya Cebril ente ve a'vanüke bi hakkıl Azizül Cebbarül kerim,El vehhab,El kahhar,Allahümme elku muhabbete (.........) keza fi kalbi (........) keza bi hakkı iyyake na'büdü ve iyyake nestain ve bi hakkıl Melikil Muktedir,El Mukaddem,El Mübdi,El Müid Tevekkel ya Rukyail ente ve a'vanüke ve elku muhabbet (.......) keza fi kalbi (........) keza.İhdinassiratle Müstakim ve bi hakkıl ferdil hayyül kayyum,Tevekkel ya Nurail ente ve a'vanüke ve elku muhabbete (.......) keza fi kalbi (........) keza,Bi hakkıl Vahidül Alimül Cevadül kerim.Tevekkel ya izrail ente ve a'vanüke semian mutian ve elku Muhabbete (....) keza fi kalbi (.....) keza Bi hakkı siratellezine en amte aleyhim,gayril mağdubi aleyhim veleddalin Bi hakkıl kahirül Azizül Celilül kebir.Tevekkel ente ve a'vanüke samian ve mutian ve elku muhabbete (.....) keza fi kalbi (......) keza,bihakkı yahibbunehüm ke hübbullahi vellzine Amenü eşeddü hübben lillahi. Okunan yerlerden sonra bırakılan boşluklarda maksadınız ve istenilen kişinin adı (falan kızı falan ,falan oğlu falan) gibi ana adıyla beraber istenilen kişinin adı söylenecektir. Duaya tekrar devam edilecek boşluk gelince tekrar maksadınız dileğiniz ve dilediğiniz kişinin ana adı ve adı söylenecektir