İSMİ AZAM
İsmi Azam Allah’ın en büyük, yüce ismidir. Allah’ın pekçok ismi vardır. Dualarımızı yaparken O’nun mübarek isimleriyle yönelmemiz hem adaptandır hem de dualarımızın kabulünde önemli bir vesiledir, esastır.
Hz. Büreyde anlatıyor: Adamın birisi Allahu la ilahe illa.............................................. ..... ile dua etti. Bunu duyan Resûlullah buyurdular:Nefsimi kudret elinde tutan zat’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan ismi azam adına talepte bulundu. Şunu bilin ki kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder. Kim onunla talepte bulunursa (Allah dilediğini) verir.(52)
Ancak bu rivayet olmasına rağmen ismi azam duasının ne olduğu hususunda kesin bir ifade yoktur. Hz. Ayşe’den gelen bir rivayette, Peygamber Efendimiz, Yüce Allah’a ismi azam duasını kendisine bildirmesini istemiş Rabbimiz de O’na bildirmiştir. Hz. Ayşe’nin ismi azamı kendisine bildirmesini ısrarla istemiş ama O, bunu söylemeyip bazı işaretler sunmuştur.(53)
Kaynaklarda yer alan ifadelere göre şu lafızların ismi azam olması kuvvetle muhtemeldir: Allah, La ilahe illallah, Zül celali vel ikram, el-Hayyül Kayyüm, er-Rahmanü’r Rahim, Allahü’r Rahmanü’r Rahim, Allahu la ilahe illa hüvel Hayyül Kayyüm, Rabb, el-Hannanü’l Mennanü Bediüs semevati vel ardi zül celali vel ikram, Allah’u la ilahe illa huvel Ahadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven Ahad. İsmi Azam’ın değişik sözler olabileceğine dair farklı rivayetler için şu kaynaklara bakılabilir İSMİ AZAM DUALARI54)
Ayrıca Ebu Davut ve Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerife göre (55) şu iki ayetin de ismi azam duası olması muhtemeldir: “İlahınız tek olan ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim’dir.”(56) “Elif lam mim. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Hay ve Kayyum’dur.” (57)
////////////////////////
Bismillahirrahmanirrahim


Allahümme inni es’elüke bienne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’assemavati vel ardı ya zel celali vel ikram.Ya hayyü ya kayyümü ,La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn.Allahümme inni es’elüke bienni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.Elif lam mim.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.Ve ila hükümilahün vahıdün la ilahe illa hüverrahmanür rahıymü ya zelcelali vel ikram.Ya erhamer rahımiyn.Allahümme inni es’elüke bienneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.La ilahe illallahü vahdehu şeriyke leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadyr.La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.Es’elüke bismikel eazzül ecellül ekramü.Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şeriyke leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadiyr.Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.
.................................................. .................................................. .....
Duaların en büyüğü İsmi Azam duasıdır.Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler (süleyman a.s. veziri gibi )bu duadan istifade etmişlerdir.İsmi azam’la duada bulunanlara anında karşılığı verilir.O öyle mübarek bir duadır ki önünde engel barınamaz.Dağlara okunsa toz duman haline gelir,denizlere okunsa ateş olup yanar giderdi.Çünküo kınından çıkmış keskin bie kılıca benzer.Lüzunsuz yere onu kınından çıkarmamak,ancak icab ettiği zaman ondan faydalanmak gerekir.İsmi Azamla yapılan duaya mutlaka karşılık verilir.cevap verilmediğini sananlar cahilliklerinden böyle düşünürler.
’ Kullarım,Bana dua ediniz duanızı kabul edeyim’ buyuran Rabbimiz hiç kulunun dergahına kaldırdığı ellerini boş çevirir mi?Bu alemde vermediğine ebedi alemde daha hayırlısını verecektir.
Peygamber efendimiz Aleyhisselam :
’’ İsmi A’zam’la yapılan dua kabul olunur,istenince verilir.Müslüman bir kul,İsmi A’zam’ı okuyarak Allah’tan ne isterse Allah Teala ona cevap verir’’
buyurmuşlardır...

……………………….

’’ Peygamber efendimizin döneminde bir tüccar varmış.Bu tüccar daima tek başına mekkeden medineye devesine eşyalarını yükleyip gider hiç bir zaman kervana katılmaz daima kendi başına gidermiş.Yine günlerden bir gün tek başına işini yapmak için yola koyulur ve çölün ortasında biraz duraklar soluklanmak için.

tüccar soluklanırken arkasında birinin geldiğini hisseder ve döndüğü gibi atın üstünde siyahlara bürünmüş bir adam görür ve adama şöyle der

- bütün mallarımı al yalnızca canımı bağışla?

adam;

- malların zaten benim ben senin canını alacağım!

tüccar;

- o zaman bana müsade et bari son defa namaz kılayım!

adam;
- pek ala kıl bakalım nasılsa bu son kılışın olacak der ve bekler

tüccar kamaet alır ve namaza durur namazı kılar güzelce ve namazda dua bölümünde en son olarak ismi azam duasını okur

’’ YA VEDUDU YA VEDUDU YA ZEL ARŞİL MECİDİ YA MUDDİU YA MUİYDU YA FEALUN LİMA YURİT. ES ELUKE Bİ NURİ VECHİKELLEZİ MELEE ERKANE ARŞİKE VE ES ELUKE Bİ KUDRATİKELLETİ VE KADDERTE BİHA ALA HALKİKE VE Bİ RAHMETİKELLETİ VESİAT KULLE ŞEYİN KADİR LA İLAHE İLLA ENTE YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ.’’

Bu duayı tam 3 kere tekrarlar ve kalkar fakat garip bişey olur tam karşıda aynı simsiyah bir atın üstünde simsiyah bir adam belirir ve hırsız tüccarı bırakıp ona yönelir hırsız atı çok süratli sürer siyah atın üstüne diğer adam tek bir hareketle hırsızı yere düşürür.daha sonra tüccarın yanına getirir

ve tüccara şöyle der;

- öldür onu?

tüccar;

- ben hayatımda hiç kimseyi öldürmedim bunuda öldürmek istemem!

ve siyah atın üstünde ki adam kendisi hırsızı öldürür.

tüccar sorar;

- sen kimsin ben 3 katta ki meleklerden biriyim

tüccar;
nasıl geldin buraya der

melek;
sen ilkinde duayı okudun biz dedik allah içindir.
sen ikinci defa okuduğunda bizde dedik aşşağıda galiba bişeyler oluyor
sen üçüncü defa okduğunda gökteki kapılar öylesine bir çalındıki biz dedik aşşağıda çok mühim bişiler oluyor ve bende hemen Allaha dua ettim yalvardım seni kurtarmak için ve Allahta duamı kabul etti ben de geldim seni kurtardım ve tüccar hemen şükür secdesine kapandı ve meleğe de çok teşekkür etti
Tüccar gelişen olayı daha sonrasında ise peygamber efendimize nakletti ve peygamber efendimizde şöyle buyurdu;

’’ Hiç şüphe yokturki Allah-ü teala sana ismi azam duasını telkin etti.
Kimki duasından önce ism-i azam duasını okursa ve daha sonra duasını yaparsa Allah muhakkak onun duasını kabul edecektir çünkü Allah’ın isimlerinin içinde en yüce si ismi azam duasıdır.’’ buyurdu.


Allah’ın rahmetti ve bereketi üzerinizde olsun arkadaşlar.
///////////////
(İsm-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir) [İMace]
(Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur) [Şir’a]
(İsm-i a’zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ) [İMace]

Peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
(“Ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur) [Tirmizi]

(Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını [La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır) [Tirmizi
(İsm-i azam, "Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim" âyeti ile "Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum" âyeti içindedir) [Tirmizi] [Bekara 162 ve Al-i İmran 2 âyetleridir]
(“Allahümme bismikel a’zam ve rıdvânikel ekber” duasına devam edin; çünkü bu, esma-i hüsnadandır) [Taberani]

Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü teâlâ, “İste kulum, istediğini vereyim” buyurur) [Deylemi]

Kabul olması için duayı ihlas ile yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı, odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz) [Tergibüs-salât

Peygamber efendimiz dua ederken, “Ya hayyu ya kayyum” derdi (Tirmizi)

Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder) [Nesai]

Hz Âişe validemiz anlatır:
(Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zamı biliyor musun?) buyurdu Ben de bilmediğimi söyleyince, (Ya Âişe onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz) buyurdu Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak, (Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni) duasını okudum Gülümseyerek (İsm-i azam, okuduğun duanın içindedir) buyurdu (İbni Mace)

(Ya zelcelali vel-ikram) diyen birine, (Allah’tan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu (Tirmizi)

(“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, la ilahe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah” diye dua eden, her dileğine kavuşur) [Taberani]

Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad) diye dua eden bir zata, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder) [Tirmizi]
//////////////////
İSMİ AZAM DUALARINI OKUMADA YARAR VAR.SIKÇA OKUDUĞUM DUALAR SİZLERLEDE PAYLAŞMAK İSTEDİM..
İKİ SALAVAT ARASINDA EDİLEN DUALAR,

ARDINDAN İSMİ AZAMLA BAŞLANAN DUALAR KABUL EDİLİR.
DUA EDEN DUASININ KABUL EDİLECEĞİNE İNANMALIDIR.İSTEYEN ACİZ KULDUR İSTENİLENSE MÜLKİYETİN TEK SAHİBİNDEN İSTENİLİR..
İNSAN DÜÜNYADA BİLE SEVDİĞİNE EN GÜZEL ŞEKİLDE HİTAP EDER..
VE HUZURUNA SEVDİĞİNİN TERTEMİZ ÇIKAR GÜZEL GÖRÜNMEK TERTEMİZ KOKMAK İSTER..
KALBİNDEKİ YANINDAKİ YERİNİ KAYBETMEMEK İSTER..
ALLAH HUZURUNADA TEMİZ ÇIKIŞ DIŞ TEMİZLİK KADAR MANEVİ TEMİZLİKTE ÖNEMLİDİR..
NASILKİ SEVDİĞİNE KÖTÜ SÖZ DEMEZ YALAN SÖYLEMEZ RİYADAN KAÇINIRSA..
ALLAH HUZURUNDA OLAN DUA EDERKEN DAHA DA ÇOK DİKKAT ETMELİDİR..
GIYBET DEDİKODU ,İÇKİ ,KUMAR, KÜFÜRDEN ARINMIŞ OLMALI HARAMDAN NASIPLENMEMELİ HARAM YEMEDEN İÇMEDEN UZAK DURMALIDIR..BİR YERDE OKUMUŞTUM HARAM YİYENİN 40 GÜN DUASI KABUL OLMAZ.ÇÜNKÜ VÜCUTA GİREN BİR LOKMA YİYECEK VE İÇEÇEK DEĞERİNİ 40 GÜN KORUR BU ZAMAN ZARFINDA TEVBE ETMELİDİR.YEMEDEN ÇEKİNMELİ ..AMA NASIL OLSA 40 GÜN SONRA ÇIKAR DİYEDE HARAMA DEVAM EDİLMEMELİ..BUNDA GÖRÜLEN ZAMANI DÜŞÜNÜNCE İNSANIN HER ZERRESİ TİTRİYOR.YA HARAM YEMİŞ İÇMİŞKEN TEVBE ETMEDEN VEFAT ETSE NE OLUR..
BUNLARDA MANEVİ TEMİZLİK..VE TAM TESLİM OLMALIDIR..
HER NE GELSE HİÇ SEVGİ EKSİLMEMELİ..HAYIRDA GELSE HAMD ETTİĞİ GİBİ ŞER GİBİ GÖRÜNENLERDE MUTLAKA HAYIRLAR GİZLİDİR DİYEBİLMELİ..
ALLAH KULLARINI SEVER VE İNSANLARI EN GÜZEL ŞEKİLDE YARATMIŞTIR..
ALLAH IM SEV SEVİNDİR BİZLERİ ,BİZLERDEN RAZI OL,RAZI OLDUĞUN KULLARDAN EYLE..DUALARIMIZ KABUL EYLE..TEK OLAN SENSİN RABBİM SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER

" Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-arşi’l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! "

.YA RABBİM .YA RABBİM.YA RABBİM .SEN BİZLERİ BAĞIŞLA BİZLERDEN RAZI OL.VALLAHİ NE CENNET SEVGİSİYLE SEVDİM SEVERİM SENİ.NEDE CEHENNEM KORKUSUYLA SADECE TEKSİN YARATANSIN.HER YERDE GÖRDÜĞÜM SENİN NURUN .SEN KADİR VE MUTLAK OLANSIN.KULUM DE YETER BENİ KENDİNE YAKIN EYLE ALLAH IM .BİZLERİ KENDİNE YAKIN EYLE..HABİBİNE YAKIN EYLE..SEN TÜM MÜMİN KULLARINI KORU..DARDA BIRAKMA.BİZLERİ KENDİNDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEME RABBİM..AMİN...
ALLAH A EMANET OLUN SELAM VE DUA İLE..