“Allah’ın isimleriyle (korunma)kalkanları” manasına gelen Cennetül esma dualrı İmam Gazali hazretleri tarikı Hazreti Ali Efendimize dayanmakta ve pek çok dua kitaplarında yer almaktadır.Dikkatlice ve usülüne göre,yalnışsız okunursa neticeleri elde edilir.Bu dualar akşam ve sabah besmele ile 19 defa okunursa,aşapıdaki istekler biziiznillah yerine gelir.

Allah’ın cemalini görmek isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün anetil vucüühü lilhayyil kayyuum.”
Kalbi nurla ve tevhidle dolmasını isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün Laa ilahe lilla hüve yuhyi ve yümiyt.”
Dualarının kabul olmasını isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün üd uunii estecib leküm.”
Sözü geçmek,dileği makbul olmak isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün inellahe kane semiyan aliymaa.
İlim,hikmet ve mağfiret isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün Vallaahü aliymün bi zatissuduur.”
Fetih,nusret ve düşmana gaalip gelmek isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün innaa fetahnaa leke fethan mübiyna”
Düşmana galebe ve bağlı işleri açmak isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün ve yensurakellahünasran aziyza.”
katı gönülleri yumuşatmak isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün ve innellahe biküm le rauufürrahıym”
Bir şiddet ve sıkıntaya maruz kalan ve güç işlerin kolaylaşmasıı isteyenler şu duaya devam ederler.
“Bismillahirrahmanirrahim.Ferdün hayyün kayyumün hakemün adlün kuddusün Ve yec’alüllahüba’de usrin yüsraa.