Düşmanı ve zulm edeni helak etmek için
Ya Ahir yine havas esrarı bol zikirlerdendir. Niyet edilip size zulm edenin helakı için okunulabilir. Tabi demiş oldugum gibi zulm edene galip gelmek için birini kötü etmek için değil.


düşmanı tesirsiz hale getirmek için.
imsak atmadan önce dergaha boyun bükerek 1700 adet
ya Allahu, ya Kadiru, Ya Kahharu, ya Muntekiymu.
dersen zalim tesirsiz hale gelirmiş. evet sabah 1700 kere imsak atmadan okunacakmış bir sefer yapılaıyor.

bi dua var
1 tane yasini okuyosun, arkasından
bismillahirrahmanirrahim
bismillahillezi la ilahe illa huvel hayyül kayyum. bismilahillezi la ilahe illa huve ya zel celali vel ikram.bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil ardı vela fis semai ve hüves semiy'ul alim. allahümme euzubike min şerri( burada o kişinin adını söyle).
ve Allaha sığın...
Eşinden baskı görenler için dua

Eşinden baskı gören 286 defa "Ya Rauf" esmasını okusun
Ağzı bozuk küfürbaz eş için dua

"Ya Hamit "esması suya okunup o eşe içirilir.Belli bir sayısı yok.3-5-7 gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okuyun
Geçimsiz eşler veya insanlar için dua

Huysuz geçimsiz eş veya insanlar için her gün 100 kere "Ya Muksit" okunursa o insal yumuşar vegeçimli hale gelir.

her süre başında Besmele çekilir.Sonra sırasıyla
3 defa Zilzal Suresi
11 defa İnşirah suresi
11 defa Fil Süresi
11 defa Salavat okunur.Salavat şudur:"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi nin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"
Sonra kıbleye dönülerek 786 defa besmele çekilir.Besmele "Bismillahirrahmanirrahim"dir.
Bu işleme 7 gün devam edilir.

ZİL ZAL SURESİ:
1.İza zülziletil erdu zilzaleha 2.Ve ahracetilerdu eskaleha 3.Ve kalel insanü ma leha 4.Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5.Bienne rabbeke evha leha 6.Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm 7.Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah 8.Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah