‘Türk Dili’

İşitme engelliler için ‘Türk İşaret Dili’ hazırlanıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yürütülen proje, işaret diline bir standart getireceği daha çabuk öğrendirmesini de sağlayacak.

‘Türk İşaret Dili’nin daha sistemli bir hale getirilmesi için sözlük ve dil bilgisi hazırlandığını açıklayan TDK yetkilileri, bu bağlamda ‘Türk İşaret Dili Sözlüğü’ ve ‘Türk İşaret Dil Bilgisi’ çalışmalarının yürütülmekte olduğunu belirtti.
Dünyada ilk engelliler okulunun Osmanlı Devleti tarafından açılmış olmasına karşın gelinen noktada dünyanın gerisinde kalmamak için böyle bir projenin başlatıldığını açıklayan TDK yetkilileri, Türk İşaret Dili’nin projelerin tamamlanması sonrası hak ettiği yere ulaşacağına inanıyor.

<blockquote> Türk Dil Kurumu bünyesinde uzman bir kadroyla yürütülmekte olan proje, işitme engellilerin dil öğrenimine de standart ilkeler getirecek. Dünya tarihinde sağırlar için eğitim veren ‘ilk resmi kurum’ olma özelliğini taşıyan Yıldız Sağırlar Okulu’na 1889’da imza atan Türkiye’nin, böylece engellilerle ilgili çalışmaları yeniden işlerlik kazanmış olacak.
</blockquote> Yıldız Sağırlar Okulu dünyada bir ilkti
Anadolu'da ilk Sağırlar Okulu 1889 yılında Kamil Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından açıldı. Okulun ilk müdürü Ticaret Mektebi’ndeki görevinden ayrılan Avusturyalı Mösyö Grati Efendi'dir. Okul Sultanahmet'te bugünkü Marmara Üniversitesi Rektörlüğü binasında açılmıştı.
Okul 1926 yılında öğrenci azlığı ve ilgisizlikten dolayı kapandı. 1944 yılında Sağırlar Tenasüt Cemiyeti Aksaray'da ahşap bir binada Sağırlar Okulu’nu yeniden açtı. Okulda Doktor Kip, Oral (konuşma) metodu ile işaret metodunu kullanarak eğitim yaptı.