KEY Ödemeleri Tebliğ
KEY Ödemeleri Listesi (Tebliğ) 2010

5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi

TEBLİĞ

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden:

5939 SAYILI KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA

DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE 7/1/2010 TARİHLİ

VE 27455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KONUT EDİNDİRME

YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESPİT

EDİLEN HAK SAHİPLERİ LİSTESİ

Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

//////////////////////////////////////////////

Geçen Seneki Key Ödemeleri
Geçen Sene Key Ödemelerinde neler oldu?

Herkesin merakla beklediği ikinci KEY ödemeleri için üzerinde çalışılan listede hak sahibi sayısı 5.8 milyona ulaşınca SSK’ya 6 ay ek süre verildi. Buna göre en erken ödeme haziranı bulacak.

Konut Edindirme Yardımı’nda (KEY) ikinci ödemeler için hak sahiplerini belirleme süresi 2 aydan 8 aya çıkarıldı. Böylece sosyal güvenlik kurumlarının hak sahibi belirleme süresi, 28 Aralık’tan 28 Haziran’a kadar uzatılmış oldu. KEY ödemelerine ilişkin yasaya göre, sosyal güvenlik kurumlarının iki ay içinde, ikinci KEY ödemeleri için baz alınacak olan KEY hak sahipleri ile ilgili çalışmalarını 28 Aralık’a kadar tamamlaması gerekiyordu. Ancak, ikinci KEY ödemesinden yararlanacak kişi sayısının 58 milyona ulaşması nedeniyle SSK, hak sahipleri ile ilgili çalışmasını tamamlayamadı. SSK, bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı’na bir yazı göndererek, sürenin uzatılmasını talep etti.