Kamu kurumlarında engelli kotasında çalışan memurların engel oranlarına, engel gruplarına ve eğitim durumlarına göre dağılımları

Kadın Yüzde % Erkek Yüzde % Toplam Yüzde %
Engel Oranı % 40 - 60 4.411 76,42 16.831 77,67 21.242 77,40
61 - 80 680 11,78 2.647 12,21 3.327 12,12
81 - 100 681 11,80 2.193 10,12 2.874 10,47
Toplam 5.772 100 21.671 100 27.443 100
Engel Grubu İşitme 385 6,67 1.220 5,63 1.605 5,85
Dil ve Konuşma 75 1,30 263 1,21 338 1,23
Süreğen 269 4,66 1.265 5,84 1.534 5,59
Ruhsal ve Duygusal 38 0,66 275 1,27 313 1,14
Zihinsel 146 2,53 885 4,08 1031 3,76
Ortopedik 2.418 41,89 7.832 36,14 10.250 37,35
Görme 1.211 20,98 4.917 22,69 6.128 22,33
Sınıflanamayan 1.230 21,31 5.014 23,14 6.244 22,75
Toplam 5.772 100 21.671 100 27.443 100
Eğitim durumu İlköğretim/ Ortaokul/ İlkokul 322 5,58 1.120 5,17 1.245 4,54
İlköğretim/ Ortaokul 125 2,17 2.638 12,17 2.960 10,79
Ortaöğretim 1.931 33,45 8.828 40,74 10.759 39,20
2 Yıllık Yükseköğretim 1.304 22,59 3.751 17,31 5.055 18,42
Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 1.954 33,85 5.006 23,10 6.960 25,36
Lisansüstü 136 2,36 328 1,51 464 1,69
Toplam 5.772 100 21.671 100 27.443 100