Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete bazı ödemeler dahil değildir.Buna göre kıdem tazminatı hesaplanırken;

-Yıllık izin ücreti,

-evlenme yardımı,

- hafta tatil ücreti,

- bayram harçlığı,

- hastalık yardımı,

- genel tatil ücreti,

- doğum yardımı,

- ölüm yardımı,

- izin harçlığı,

- jestiyon ödemeleri,

- teşvik ikramiyesi ve primleri,

- jübile ikramiyesi,

- seyahat primleri,

- devamlılık göstermeyen primler,

- fazla çalışma ücreti,

- iş arama yardımı,

- harcırah,

- bir defalık verilen ikramiyeler,

- iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri,

kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemektedir.