Değerli arkadaşlar bu konuyu lütfen dikatlice okuyun ve sonra konularda verilen dilekçeleri kullanarak benzer dilekçe oluşturup yetkili yerlere verebilirsiniz..

Kredilerden alınan “dosya masrafı, ekspertiz, kredi tahsis değerlendirme ücreti, vb.” bedelleri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla kredi alırken benzer kesintiler yapıldıysa, bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz. Kredilerden alınan “dosya masrafı, hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz ücreti vd.” kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz.

Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz. (DASK Sigortası Yasa gereği Mecburidir.) 1. Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise, 2. Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman, 3. Kesilen bedel miktarı 1.161,67.-TL’ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz.

Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. 4. Kesilen bedel miktarı 1.161,67.-TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açabilirsiniz. Avukat mecburiyeti yoktur. 5. Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir. 6. 1.161,67.-TL’nin üzerinde bedeller için Mahkemeye müracaat ettiğinizde HMK’ya göre sizden peşin avans gideri ücreti alınır. 7. Mahkemeyi kaybetmeniz halinde “mahkeme masrafları, bilirkişi ve tebligat ücretleri ile karşı tarafın 600.- TL’lik avukatlık” ücretini ödemeniz söz konusu olabilir. 8. Bunun için ilgili mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi ve fotokopilerini başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.