hiçbir sosyal güvenliği olmayan, yani daha açık bir anlatımla; 4/a (işçi), 4/b (bağ-kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan, isteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen, SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri almayan veya burada belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan, dolayısıyla da genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalınsın bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayan, yani genel sağlık sigortasından yararlanamayan, aynı zamanda yeşil kartı da olmayan vatandaşlar için (bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar hariç), 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası zorunlu hale gelmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu bu kapsamdaki kişileri herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/g) kapsamında re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil ederek genel sağlık sigortası kapsamına almış, daha sonra bu kapsamdaki bir çok kişiye, bir ay içinde gelir testine başvurmaları için mektup göndermişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu bahse konu hiçbir sosyal güvenliği olmayanlarla ilgili olarak, genel sağlık sigortası tescil sorgulaması için bir uygulamayı daha hizmete soktu. Buna göre;
• Kendisine gelir testine başvurması için SGK tarafından mektup gönderilen kişiler,
• Böyle bir mektup gönderilmediği halde kendiliğinden gelir testi için başvuran kişiler,
• Yukarıda belirtilen 60/g kapsamına girdiği halde gelir testi için herhangi bir başvuruda bulunmamış kişiler,
gelir testi sonucuna göre tescil edildikleri genel sağlık sigortası kapsamını, gelir testine başvurmayanlar ise resen tescil edildiklerine dair durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasında E-SGK \ E – Hizmetler sorgulama ekranında yer alan https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden öğrenilebilecektir.
Gelir testine müracaat ederek gelir testi yaptıranların, T.C. kimlik numarası ve kimlik bilgileri girilerek https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresine ulaşılması halinde, ekrana gelen “GSS TESCİL SORGULAMA” menüsünde genel sağlık sigortası tescil bilgileri görüntülenebilecektir.