yahudilerin kanlı el kitabı değiştirilmiş tevrat

“(Yahudiler peygamberlerle alay ederek) "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.” (Bakara 88)

“Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat'ı) doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın lâneti böyle inkarcılaradır.” (Bakara 89)

“Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur'an'ı) inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.” (Bakara 90)


selamünaleyküm

Talmud( `nasil kasap olunur` el kitapcığı)


Nasıl olurda insanlık bu vahşete tekyürek olupda dur diyemez!... yahudilikde bu vahşet neden meşrudur...? diye bir araştırma yaptık...
Karşımıza kanımızı donduran yazılar çıktı.. burada paylaşacağım inşa.

`nasil kasap olunur` el kitapcığından seçmeler..."Et yiyin ve kan için. Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz." (Tevrat, Hezekiel Bölümü 39/18-20)


"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla." (Tevrat, Yeremya Bölümü, 12/3)


Rab'in miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmıyacaksın.....Rab sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin..''(Tevrat , Tesniye 10-17)


''Onların herşeyini tamamen yok et,ve onları esirgeme; erkekten kadına,çocuktan emizkte olana,öküzden koyuna,deveden eşşeğe kadar hepsini ÖLDÜR!'' (1. Samuel /3)


''Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır,Yahudilerden gerisi sadece hayvandır.!'' Talmud...


''Yahudi olmayanın kanını akıtmak Kurban sunmaktır'' Talmud...