Basit olarak bir fotometre bir adet saman kağıdına bir damla yağ damlatılarak yapılır. Fotometre ışık şiddeti bilinen bir ışık kaynağı kullanılarak ışık şiddeti bilinmeyen bir ışık kaynağının ışık şiddetini hesaplamak için kullanılır. Bunun için önce ışık şiddeti bilinen ışık kaynağı(örneğin mum) fotometre kağıdını aydınlatacak şekilde bir uzaklığa yerleştirilir ve ışık şiddeti bilinmeyen kaynak da kağıdın diğer tarafına gelecek şekilde yerleştirilir. Fotometre kağıdı ve I'sı bilinen kaynak sabit tutularak I'sı bilinmeyen kaynak fotometreye yakınlaştırılıp uzaklaştırılarak yağ lekesinin kaybolması sağlanır. Yağ lekesinin kaybolduğu durumda ışık kaynağı sabitlenir ve kağıda uzaklığı ölçülerek not edilir. Daha sonra I1/D1= I2/D2 formülünden I1 bulunur. I1:Bilinmeyen ışık kaynağının ışık şiddeti, I2: Bilinen ışık kaynağının ışık şiddeti, D1: Bilinmeyen ışık kaynağının fotometreye uzaklığı, D2: Bilinen ışık kaynağının fotometreye uzaklığı