Gold armour for horses head 18-19 th century
Altından atların yüzüne takılan maske,18-19 yüzyıl