Sıcaklık Birimleri Nelerdir ?
Sıcaklık bir ısı ölçüsüdür. Tüm ölçüm sistemlerinde bir referans noktası vardır.
Sıcaklık ölçümleri içinde referans noktası olarak suyun donma sıcaklığı temel alınmış ve bu
sıcaklık “0” santigrat derece (0C) olarak kabul edilmiştir. Bilinen en düşük sıcaklık ise bir
maddenin moleküler hareketinin durduğu, herhangi bir ısı enerjisinin olmadığı “Mutlak 0”
olarak ifade edilen derece Kelvin (0K) kabul edilmiştir.
0 [K] Kelvin ,-273,15 (IPTS68) [0C] santigrat dereceye karşılık gelmektedir.
Çeşitli ısısal hesaplamalarda karşımıza İngiliz ölçü sistemi olarak sıcaklık birimi
Fahrenhayt çıkmaktadır. Suyun donma derecesi İngiliz ölçü sistemine göre 32[0F]
Fahrenhayt derecedir. İngiliz ölçü sistemine göre moleküler hareketin durduğu sıcaklık
değeri olarak -600F veya 0 [0R] Rankin kullanılmaktadır.
Su 100 0C veya İngiliz ölçü sistemine göre 2120F`ta kaynar.
Suyun donma derecesi ile kaynama derecesi arasındaki fark,
100 0C – 0 0C = 100 0C’dir.
Bu değer İngiliz ölçü sistemine göre;
2120F – 320F = 1800F çıkar.
Her 10C `lik artış C
C
C 0
0
0
1
100
100 =
İngiliz ölçü sistemine göre,
F
F
F 0
0
0
1,8
100
180 = ’a karşılık gelmektedir.
Buna göre; metrik sistem ile İngiliz ölçü sistemi arasında sıcaklık ilişkisi kurarsak;
1 0F = 1,8. 0C + 32 gibi bir ifade çıkar.
Örnek 1.1: 20 0C = ? 0F
X 0F = 1,8 . 20 + 32 X 0F = 36 +32 X 0F = 680F
Örnek 1.2: 00R = ? 0C
00R = -460 0F -4600F = 1,8 . + 32
=
- -
=
1,8
X 0C 460 32
X 0C 2730C
1,8