Türkiye'nin Antik Kentleri - İskila


İskila adı tarihte ilk olarak Sümer kaynaklarında yer alır ve ünlü Gılgamış destanında iškila-bi biçiminde yer almaktadır.

İskila, Hitit öncesi dönemde iç ve kuzey Anadolu'da yaşayan Hatti uygarlığının önemli bir kentidir. Hititbilimci Sedat Alp'in yaptığı haritalar ile tam olarak yeri saptanmış olup bu yer günümüzde İskilip olup bu kentin adında çok az bir değişim olarak halen aynı yerde yaşamaktadır.

Hitit öncesi dönemde iç ve Kuzey Anadolu'da yaşayan Hatti uygarlığının önemli bir kentidir.
İskila, (Hitit dili: Iškila) Hitit öncesi kadim devirde kuzey iç anadolu'da yaşayan Hatti / Kaşkalar için önemli bir şehirdir.

İskila adı Hitit ve kadim Mısır medeniyetine ait kayıtlarda geçer. Bu kayıtlara göre İskila bir Kaşka /Hatti yerleşmesidir. O devirde Mısırlılar, Hititlilerden ısrarla Kaşkalı insanlar istemektedir.

Bu özel istek nedeni olarak Iskila'lıların ulaşmış olduğu tarım ve ziraat kültürünün neden olduğu düşünülmektedir. Iskila'lıların özellikle bağ ve bahçe kültüründe bir çok mevye ve bitkiyi yeryüzünde ilk kez kültüre aldıkları düşünülür. Bir tez aşamasında olan bu görüş kanıtlanmaya çalışılmaktadır.Erken Bizans dönemi kayıtlarına göre İskila, Rodos'tan göçen esir kabilelerin konakladığı yerdir.