Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti’nde Medusa Başı Bulundu
Antiocheia Cragum Antik Kenti’nde Medusa
4-8-2015
Antalya’nın Alanya İlçesi Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti’nde yürütülen 2015 yılı kazı çalışmalarında medusa başı bulundu.
Tapınak alınlığının diğer kırık parçalarına yakın şekilde bulunan ve insan ölçüsünden çok az büyük olarak işlenen eserin tapınak alınlığının bir parçası olduğu düşünülüyor. Yüzü iyi durumda olan Medusa’nın saçında yılanlar hala görülebilmekte olup, tahminen MS. 2.yüzyıl veya MS. 3.yüzyılın başlarına tarihlenmekte.
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları süren eserin, çalışmaların tamamlanmasından sonra Alanya Müzesi’nde sergilenmesi bekleniyor.
Antiocheia ad Cragum
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi yakınlarında antik kent, Alanya’nın 60 kilometre doğusunda yer alıyor. Antik çağda Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgede ve Akdeniz kıyısında bulunuyor. Kent adını, MS. 1. yüzyılda yaşamış Kommagene Kralı IV. Antiochus’dan almakta. Kentin kalıntıları üç yükselti üzerinde bulunur. Birinci bölümde sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı ve kilise kalıntıları görülebilir. İkinci bölüm, Kilikya bölgesine özgü mezar yapılarının bulunduğu nekropol alanıdır. Üçüncü bölüm ise denize uzanan sarp kayalar üzerindeki Orta Çağ kale kalıntılarından oluşur.