Baal: Asur Tanrısı

Bakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar
Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.
Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.
Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.
Baukis: Philemon'un karısı.
Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.
Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.
Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.
Biton : Kydippe'nin oğlu
Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.
Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu
Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.
Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.
Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.
Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.
Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.
Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.
Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)
Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu
Bassareus : Dionysos'un latince adı

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.
Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.
Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.
Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.
Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.
Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.
Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.
Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.
Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri. entheus’u parçaladı

Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Caeculüs : Vulcain'in oğlu
Caelus : Uranos'un latince karşılığı

Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.
Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.
Camenta : Romalı doğum tanrıçası.
Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.
Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.
Centimaniler : Yüz kollu devler.
Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.
Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.
Concordia : Romalıların barış tanrıçası.
Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.
Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.

Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.
Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.
Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.
Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.
Damaster : Poseidon'un oğlu
Dammaneus : Daktylos'lardan biri.
Danae : Argos kralı Akrisios'un kızı.
Danaidler : Danaos'un elli kızına verilen ad.
Danaos : Belos'un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.
Daphne : Apollon'un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.
Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.
Dardanos : Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.
Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar
Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.
Deioneus : Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.
Deiphobos : Priamos'un oğlu, Hector'un kardeşi.
Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.
Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.
Dejanıra : Herakles'in karısı

Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.
Demodike : Kretheus'un karısı, Phriksos'un kaynanası.
Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.
Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.
Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.
Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.
Diana : Artemis'in latice adı.
Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas'ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.
Didyme : Brankhid'lerin kahinlik tapınağı

Dike : Zeus ile Themis'in kızı. Adalet sembolü.
Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.
Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae'yi bulmuştu.
Dimoedes : Arezen'in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi
kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.

Dione : Okeanos'un kızı

Dionysos : Şarap tanrısı

Dioskur'lar : Zeus'un oğullarından Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.
Dirke : Epopeus'un karısı

Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.
Dolion'lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.
Dolon : Troia'lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.
Doris : Okeanos ile Tethys'in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli kızı oldu.
Doros : Apollon ile Phthie'nin oğlu
Dryad'lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.
Dryas : Ares'in oğullarından biri.
Dryope : Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops : Apollon ile Dia'nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan'ı doğurdu.
__________________________________________________

Eakos : Zeus ile peri kızı Egine'nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.
Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak'ın babası.
Efhialtes : Gaia ile Uranus'un oğlu olan bir dev.
Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.
Egeus : Atina kralı Theseus'un babası. Theseus Minotaure'e karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denizew attı. O günden beri bu denize ege denizi derler.
Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ırmağının tanrısının oğlu
Egina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.
Egisthos : Thyeste'nin oğlu.
Egypios : Antheus ile Boulis'in oğlu.
Egyptos : Mısırın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.
Eidothea : Proteus'un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos'a yardım etti.
Eileithyia : Doğum arğrıları tanrısı. Bu tanrı, doğumlarında kadınlara yardım edermiş.
Eirene : Barış sembolü Horalardan biri.
Ekhemos : Aeropos'un oğlu.
Ekhestos : Zalimliği ile tanınan Epir kralı.
Ekhidna : Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.
Ekhion : Kadmos'un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.
Ekho : Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı kışkırttı. Ve çobanlar Ekho'yu parçalayıp, parçalarını her tarafına attılar.
Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra'nın kızı. Okeanos ile Tethys'in kızlarından birininde adı Elektra idi.
Elektryon : Perseus'un üç oğlundan biri.
Eleutherios : Zeus'un lakabı

Elysion : Yeraltı cenneti
Elpenor : Odysseus'un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti ama daha sonra tekrar insan şekline döndü.
Empusa : Hekate'nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını çok güzel bir kadın kılığına girerek avlarmış.
Endymion : Ayışığı Selene'nin aşık olduğu güzel bir delikanlı.
Enyalios : Savaş tanrısı Ares'in adlarından biri.
Enyo : Ares'in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo felaket anlamına gelir.
Eolos : Rüzgarların bekçisi.
Eolia : Eolos'un oturduğu ada.
Eos : Şafak
Epaphos : Zeus ile İo'nun oğlu
Epeios : Panopeus'un oğlu Troia savaşına otuz gemi ile gelmişti.
Epeos : Panopee'nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti icat etti ve Troia savaşındaki tahta atı yaptı.
Ephesos : (Ephes) Anadolu'nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü şehri.
Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.
Epidauros : Asklepios'un en meşhur tapınağının bulunduğu yer.
Eikaste : İokaste'nin diğer adı.
Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin adı.
Epimenides : Giritli bir şair ve kahin. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı.
Ephimetheus : Prometheus'un kardeşi
Epione : Asklepois'in karısı.
Epiphania : Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.
Epiros : Ekhion'un kızı

Epopeus : Bir kahramanın adı. Poseidon'un oğlu olduğu söylenir
Erato : Dokuz ilham perisinden biri
Erebos : Khaos ile Nyks'in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erekhteous : Atina'nın ünlü kahramanı.
Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.
Eridanos : Okeanos ile Tethys'in oğlu. Efsanevi bir nehir.
Erigone : Atinalı İkarios'un kızı. Dionysos'un sevgilisi.
Erikhthonios : Hephaistos'un oğlu. Hephaistos'un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops'un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce çok akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi.
Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs'lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis'I Erinona'ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.
Eriny'ler : İntikam saçan tanrıçalar.
Eriphyle : Argos kralı Talaos'un kızı, Adraste'nin kardeşi.
Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares'in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Keder(Argos) çocuklarıdır.
Eros : Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'in oğlu.
Erymanthos : Apollon'un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite'i çıplak gördüğü için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis'i öldürttü.
Erysikhthon : Thesseba kralı Triapos'un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter'e ait bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.
Eryks : Aphrodite ile Poseidon'un oğlu.
Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçtiği halde sözünde durmadı bunun üzerine Herakles onu öldürdü.
Eskulape : Hekimlik tanrısı Asklapios'a latinlerin verdiği ad.
Eteokles : Oidipus ile İokaste'nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.
Ethemea : Artemis'in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca, tanrıça buna çok sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.
Euadne : Esir düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan fedakar kadın.
Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.
Eukhenor : Kahin Polydos'un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.
Eumaios : Odysseus'un sadık çobanı

Eumenid'ler : Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.
Eumolpos : Poseidon ile Khione'un oğlu. Herakles'in öğretmeni.
Euneos : İason ile Hypsiplye'nin oğlu.
Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris'in kızı.
Eunomia : Okeanos'un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.
Eunomos : Arkhiteles'in oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.
Euphemos : Poseidon'un oğlu, Arganaut'lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Euphorbos : Pantheos'un oğlu Troia'lı bir kahraman. Patroklos'u öldürmüştü.
Euphorion : Akhilleus ile Helena'nın çocuğu. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan kaçtı ve Melos adasına sığındı. Çok öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.
Euphrosyne : Eurymone'nin üç kızı olan Kharit'lerden biri.
Europa : Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus'tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euros : Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.
Euryale : Gaia'nın kızkardeşleri olan Gorgon'lardan biri
Euryalos : Aenes'in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.
Eurybie : Yer ile denizin kızı, Astraos'un annesi.
Eurydike : Orpheus'un karısı. Aristeos'tan kaçarken bir yılan tarafından öldürüldü.
Eurygania : Oidipus'un karısı.
Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.
Eurykleia : Odysseus'un süt annesi.
Eurymakos : Odysseus'un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafından öldürüldü.
Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürüldü.
Eurymedon : Prometheus'un babası. Titanlarla yapılan savaşta Zeus tarafından uçurumdan aşağı atıldı.
Eurynome : Okeanos ile Tethys'in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.
Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.
Euryphaessa : Hyperion'un karısı . Helios, Selene ve Eos'u doğurdu.
Eurypylos : Tanınmış karamanlara verilen ad.
Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa'nın oğlu.
Eurytheus : Herakles'e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.
Euterpe : İlham perileri olan Musa'lardan birinin adı, flüt çalmasını öğretirdi.
Eurytion : Kentaur'lardan biri. Hippodemiz'yı kaçırmak isteyince Lapithlerle savaş başladı.
Eurytos : Herakles'e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola'nın babası.
Euthymos : Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.
Evadne : Poseidon ile Pitane'nin kızı.
Evandros : Sarpedon'un oğlu Lykia'lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.
Evenos : Ares ile Demonike'nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki kızına talip olanları öldürüyordu.
Evippe : Epir kralı Tyrimmas'ın kızı, Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna "Minnettarlığın İşareti" yazan bir tabela asıp Odysseus'a yolladı.
Evohe : Dionysos'un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir
__________________________________________________
Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.
Fames : Açlığın sembolü.
Fatum : Talih tanrısı.
Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı

Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.
Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.
Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.
Fides : Verilen sözde durma tanrısı

Fors : Tesadüf tanrıçası.
Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.
Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon'un kanından olmuş Yer'in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.
Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.
Furina : Hırsızların tanrısı.
Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.
Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak
Uranus'u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu.
Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.
Galates : Herakles'in bir prensesten olma oğlu.
Galaotes : Apollon ile Themisto'nun oğlu
Galinthias : Herakles'in annesi Alkmene'nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tanrıçaları Hera'nın emriyle doğuma engel olmaya çalışınca Galinthias onları uzaklaştırdı ve Herakles'in doğumuna yardım etti fakat sonunda Hera onu Gelincik'e dönüştürerek cezalandırdı.
Ganges : Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos'un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı. Sarhoş olduğu bir zamanda annesini iğfal ettiği için kendine geldiğinde utancından kendini nehre attı. O günden sonra bu nehrin adı Ganj oldu.
Ganymedes : Troia kralı Toros'un oğlu. Zeus onu sevdi ve Olympos'a yanına alarak orada alı koydu.
Geantes : Gaia'nın çocukları, Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratıldılar.
Genius : Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius'u olduğuna inanılırdı.
Gerena : Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir kadın. Tanrılara yüz vermediği için Turna kuşuna çevirildi.
Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etti.
Geryoneus : Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürüldü.
Gigant'lar : Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ gibi gövdeleri yılan gibi kuyrukları vardı. Titanlarla birlikte Zeus'a karşı savaşmışlardı. Herakles teker teker hepsini mağlup edip Vezüv yanardağının altına hapsetti.
Glaukos : Sisypos'un oğlu. İnsan eti ile beslenen kendi atları tarafından parçalandı.
Gorgon'lar : Phorkos ile Keto'nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.
Grazia'lar : Letafet perileri.
Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun diğer üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.
Griffon'lar : Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon'un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu, yüz kolu elli başı vardı.
__________________________________________________
Hades : Kronos'un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.
Haemon : Kral Oidipus'un kızı. Babası nişanlısı Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti.
Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.
Hagno : Lykea kaynağının perisi.
Halia : Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evlendi ve altı oğlu, birde kızı oldu. Halia'nın altı oğlu Aphrodite'in etkisi ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma çok üzülen kadın kendini denize atarak intihar etti.
Halirrhotios : Poseidon'un oğlu, Ares'in kızı Altippe'ye saldırdığı için Ares tarafından öldürüldü.
Halkyon : Kral Keyks'ın karısı.
Hamadryad : Ağaç perileri. Bir ağaçla beraber doğup onunla beraber ölen periler.
Harmonia : Aphrodite ile Ares'in kızı, Kadmos'on karısı. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip erkek gibi yetiştirdi.
Harminna : Irmak tanrısı Asopos'un kızı, Ares'ten Oenomaos adında bir oğlu vardı.
Harpyi'ler : Thaumas ile Elektra'nın kızları, fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.
Hebe : Zeus ve Hera'nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.
Hekate : Artemis'in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria'nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.
Hegeleos : Herakles'in torunu, Omphale ile Herakles'te olan Tyrsenos'un oğlu.
Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafından öldürüldü.
Helena : Menelaos'un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troia'ya saldırdılar. Zeus ile Leda'nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos : Priamos'un oğlu. Troia'lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.
Heliades'ler : Helios ile Klymene'nin kızları. Kardeşleri Phaeton'un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden çok fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler.
Helike : Çocukken Zeus'u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.
Helikon : İlham perileri Musa'ların kutsal dağı.
Helios : Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia'nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocukları oldu.
Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.
Hellen : Deukalion'un oğlu bütün yunanlıların babasıdır. Bu nedenle Yunanlılara Hellenler denirdi.
Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Eos (Şafak) tur.
Hemikynes : Köpek gibi ses çıkaran ve başlarıda köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.
Heosphoros : Eos'un oğlu sabah yıldızı.
Hephaistos : Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.
Hera : Baş tanrıça. Zeus'un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.
Herakles : Zeus'un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.
Herakliad'lar : Herakles'in soyundan gelenlere denir.
Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes'in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemişti. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hemde erkek kişiliğini taşıdı.
Herme'ler : Yolların koruyucuları

Hermes : Tanrıların ulağı habercisi.
Hermione : Menelaos ve Helena'nın kızı

Hero : Leandros'un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başında oda kendini öldürdü.
Herse : Kekrops'un üç kızından biri. Athena Erkhthonos'u bu üç kardeşe emanet etmişti.
Hesione : Troia kralı Laomedon'un kızı.
Hesperidler : Güneşin battığı yerin perileri. Gecenin yani Nyks'in kızlarıdır.
Hesperos : Akşam yıldızı. Atlas'ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Hestia : Kronos ile Rea'nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.
Hiera : Herakles'in oğlu olan Telephos'un karısı. Yunanlılar Troia'ya karşı savaş açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı kouymuştu.
Hirodyeller : Tanrıların tapınaklarına ait olan kadın ve erkek köleler.
Hilaeira : Leukippid'lerden biri, Phoebe'nin kızkardeşi.
Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla evlendi. Kocasının her türlü ihanetine rağmen hep ona sadık kaldı.
Himalia : Bir peri kızı. Zeus'tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi)
Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.
Hippe : Kentaur, Khrion'un kızı.Eole'den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına kaçtı fakat babası onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapıp gökyüzüne kaldırdılar.
Hippios : Poseidon ile Athena'nın lakapları.
Hippo : Skedasos'un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile birlikte Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.
Hippodemia : Pisa kralı Oinomaos'un kızı. Pelops onunla zorla evlendi. İki çocukları oldu. Arteus ile Tyestes.
Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.
Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares'in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürüldü.
Hippolytos : Thesseus'un Amazonlar kraliçesi Atiope'den olan oğlu.
Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai'ye karşı savaşan Yedililerdem biriydi.
Hippomenes : Megeros ile Merope'nin oğlu. Atalante ile evlendi.
Hippotes : Heraklid'lerden biri.
Historis : Kahin Tresias'ın kurnaz kızı. Herakles'in doğumu sırasında, Hera'nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağladı.
Hora'lar : Zeus ile Themis'in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsinlerin tanrıçalarıdır.
Horkios : Zeus'un lakabı.
Hyad'lar : Atlas'ın kızları. Zeus'u Dodon'da onlar büyüttü

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir erkek ona aşık oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.
Hybris : Annesi Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü.
Hydne : Skyttis'in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.
Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.
Hygieia : Sağlık tanrıçası ve Asklepios'un kızlarından biri.
Hylas : Kral Theiodamas'ın oğlu Herakles Hylas'ın babasını öldürdükten sonra delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere beraberinde taşırdı.
Hyllos : Herakles ile Dejanire'nin oğlu
Hylonome : Kentaur Kyllaros'un karısı. Kocası öldürülünce intihar etti.
Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleride o ilham eder.
Hymnos : Phrygia'lı bir çoban. Artemis'in arkadaşlarından biri olan Nikaea adlı periye aşık olmuştu. Ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine aşkını ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.
Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene'nin babası.
Hypermestra : Danaos'un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.
Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks'in oğlu.
Hypsipyle : Lemnos adası kralı Thoas'ın kızı. Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıktığı zaman Jason 'la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason'dan iki çocuğu oldu.


Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler
__________________________________________________