Andromeda takımyıldızının temsili resmi. Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Andromeda, Cepheus (Sefe) ve Cassiopeia (Koltuk)
Etiyopyanın (Afrikanın doğusunda yer alan eski adı Habeşistan olan ülkedir) prensesi Andromeda, Cepheus ve Casssiopeianın kızıdır. Kraliçe Cassiopeia, elli deniz perisinden oluşmuş bir grup olan Nereidlerden daha güzel olduğunu söyleyecek kadar kibirli biridir. Nereidler birbirinden güzel olan ve her bakımdan deniz dalgalarının sembolü olan deniz perilerine verilen addır. Kraliçenin bu tutumu karşısında Nereidlerin onuru kırılır ve kraliçeyi cezalandırması için denizler tanrısı Poseidondan yardım isterler.

Nereidlerin ricası karşısında Poseidon, bir deniz canavarını Etiyopyaya gönderir.(Bazı hikayelerde bu canavarın Cetus olduğu söylenir. Ancak genel olarak Cetus zararsız bir balina olarak bilinmektedir.) Kral Cepheusun danıştığı Ammon kahini krala kızının kurban edilmesi şartıyla Etiyopyayı su altında bırakabilecek bu canavardan kurtulabileceğini söyler. Etiyopyalılar bu fedakarlığı kabul etmesi için Cepheusu zorlarlar. Bunun üzerine kızını bugün Tel Aviv olarak bilinen şehrin kıyısına zincirleyip, canavarın gelmesini beklemeye başlar. Bu canavar kayaya zincirlenmiş kızı gelip alacak ve ona ne istiyorsa yapacaktır.
[size=85yüzde]Cepheus ve Cassiopeia takımyıldızlarının temsili resimleri[/size]
Tam bu sırada büyük kahraman Perseus prensesin imdadına yetişir. Perseus, Gorgon Medusayı kafasını keserek öldürdükten sonra kanatlı atı Pegasusa binmiş geri dönerken tesadüfen prensesi zincirlenmiş bir şekilde ağlarken görmüş ve ona aşık olmuştur. Prensesle konuşmaya çalışır, ancak uzunca bir süre prenses tek kelime bile konuşamaz. Ama Perseusun ısrarlı tutumu karşısında prenses ona kim olduğunu neden zincirlendiğini ve olan biten herşeyi anlatır. Bu sırada, deniz kabarmaya başlar ve canavar görünür. Perseus prensesin ailesine canavarı öldürebileceğini, ancak bunun karşılığında prensesle evlenmek istediğini söyler. Kral ve kraliçe bu teklifi hemen kabul ederler. Perseus bunun üzerine Andromedayı kurtarmaya karar verir. Gökyüzünde uçarken Perseusun, suya vuran gölgesi, canavarın aklını karışır. Canavarın aklının karışmasından faydalanan Perseus, canavarı oklarıyla öldürür. Başka bir masala göre Perseus, Medusanın kopmuş kafasını canavara göstererek onu taşlaştırır. (Efsaneye göre Medusanın yüzü o kadar çirkindir ki gören herkes birden taşa dönüşür.)

Anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yerine getiren Perseus, Andromeda ile evlenmek ister. Ancak, Cepheus kendi erkek kardeşi Phineusu, Andromeda ile evlendireceğine dair verdiği sözü unutmuştur. Phineus, Perseus ve Andromedanın düğününe, yandaşlarıyla gelir. Perseus burada da kahramanlığını göstererek, Phineus ve yandaşlarını savaşarak yok eder.

Kral Cepheus ve kraliçe Cassiopeia, öldükten sonra tanrı Poseidon tarafından gökyüzünde yıldızlar arasına alınarak onurlandırılmışlardır. Perseus ve Andromedada onlara gökyüzünde eşlik ederler.

Andromeda gökyüzünde, kolları sereserpe uzatılmış ve bileklerinden zincire bağlanmış bir kadın figürü olarak yer almaktadır.
[size=85yüzde]Andromeda takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Cepheus ve Cassiopeia takımyıldızlarının gökyüzündeki görüntüsü.


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Lyra (Çalgı)

Lyra takımyıldızının temsili resmi
Lir en eski müzik aletlerinden biridir. Yunan mitolojisine göre lir, Hermes tarafından icat edilmiştir.

Hermes daha çocukken, bir kaplumbağanın kabuğuna, inek bağırsağı gererek bir lir yapar. Bu liri üvey kardeşi Apollona ( her ikisinin de babası Zeustur ) verir. Daha sonra Apollon liri, henüz küçük bir çocuk olan Orpheusa hediye eder.

Orpheusa liri kullanmayı periler öğretirler. Orpheus lirini öyle güzel çalar ki, doğa bile kendi özgün sesini durdurarak, onun müziğini dinler. Hatta vahşi hayvanlar onun peşinden gelir, bitkiler ona doğru eğilirmiş. Orpheus, Argonauntlar seferine katılır. Öteki kahramanlar kadar güçlü kuvvetli olmadığından, kürek çekmez. Kürekçilere tempo tutarak kürekçibaşı lık yapar. Bir fırtına sırasında, gemideki tüm kahramanları şarkılarıyla sakinleştirir sonra dalgalar da sakinleşir.

Orpheusla ilgili en ünlü mitos, karısı Eurydikenin aşkı uğruna cehenneme (ölüler diyarı Hades) inmesidir. Eurydikenin masalı şöyle gelişir. Birgün, Trakyadaki bir ırmak boyunca gezinirken, Aristaios ona tecavüz etmek ister. Eurydike, kaçmaya çalışırken, otların arasındaki bir yılanın üzerine basar ve yılanın sokması sonucu ölür.

Karısına delicesine aşık olan Orpheus, bu ölüme kahrolur. Karısını aramak için cehenneme (ölüler diyarı) iner. Orpheus lirinin sesiyle yalnızca cehennem canavarlarını değil, cehennem tanrılarını da mest eder. Ölüler diyarı tanrısı Hades ve eşi Persephone, karısını böylesine seven adama acırlar. Karısı Eurydikeyi geri vermeyi kabul ederler. Ama bir şartları vardır. Orpheus, karısı Eurydikenin önünde yürüyecek ve yeraltı ülkesini terk etmeden karısına bakmayacaktır. Orpheus çaresiz, şartı kabul edip, yola koyulur. Fakat gün ışığına çıkmak üzere iken, Persephonenin kendisine bir oyun yaparak, Eurydikeyi vermemiş olabileceği şüphesine düşer. Bu şüphe içinde yürüyen Orpheus bir an dönüp arkasına bakar. Bakar bakmaz arkasında yürüyen Eurydike yok olur, ikinci kez ölür. Orpheus, dönüp karısını yeniden bulmayı denediyse de, cehennem bekçisi canavar Kharon, Orpheusun Ölüler diyarına tekrar girmesine izin vermez. Orpheus karısını alamadan insanlar arasına dönmek zorunda kalır.

Orpheusun ölümü bir çok masalın doğmasına yol açmıştır. Genellikle, onun Trakyalı kadınlar tarafından öldürülerek hayata veda ettiği anlatılır. Trakyalı kadınların nefretine yol açan nedenler farklıdır. Kadınlar, onu Eurydikenin anısına sadık kaldığı ve bunu kendilerine yapılmış bir hakaret saydıkları için öldürürler. Bazı masallarda da Orpheusun kadınlarla hiçbir ilişkide bulunmak istemediği, bu yüzden çevresini delikanlılarla doldurduğu, böylece eşcinselliği icat ettiği söylenir. En yakın dostu da Boreasın oğlu Kalaistir. Yine bazı masallara göre Orpheus ölüler ülkesinden dönüşünde, öbür dünyadaki deneyimlerine dayanarak bazı öğretiler yaratmıştır. Bu öğretiyi, sadece erkeklerle kapalı mekanlarda yaptığı toplantılarda anlatır. Bu toplantılara kadınların katılmalarına kesinlikle izin vermez. Bir gece, silahlanan kadınlar, toplantı çıkışında
Orpheusu ve müritlerini öldürürler.

Orpheusun ölümüne ilişkin en yaygın masalda, Trakyalı kadınlar Orpheusu öldürdükten sonra cesedini parçalarlar. Parçaladıkları cesedi nehire atarlar. Ceset parçaları, akan nehirle sürüklenerek denize ulaşır. Orpheusun kesik başı ve çalgısı (lir) Lesbosadasına kadar gider. Lesboslular şaire cenaze töreni düzenlerler ve mezar yaparlar. Bu mezardan lir sesleri duyduğunu iddia edenler bile çıkar. Bu nedenle Lesbos adası lirik şiirin öz yurdu sayılır.

Orpheusun ölümünden sonra, onun liri gökyüzüne çıkartılıp bir takımyıldız yapılarak ölümsüzleştirilir.

Orpheusun, Homeros ve Hesiodosun atası olduğunu söyleyen masallar da vardır.
Lyra takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Aquila (Kartal)
Aquila takımyıldızının temsili resmi.
Milattan önce 8. Yüzyılda yaşamış olan Hesiodosın Theogonia adlı eseri mitolojinin en eski kaynaklarındandır. Theogonia evrenin ve tanrıların nasıl yaratıldıklarını anlatır. Hesiodosa göre başlangıçta khaos vardı. Khaos karışık ve hiçbir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluk ve karanlıktır. Khaostan geniş göğüslü, herşeyin dayanağı olan toprak ana Gaia çıktı. Gaia ölmezlerin yeri olan ve yıldızlarla bezeli bulunan göğü Uranosu doğurdu. Gaianın kendi öz oğlu Uranosla birleşmesinden Titanlar doğdu. Altısı erkek, altısı dişi olmak üzere oniki tanedir. Bu erkek titanlardan İapetosun oğullarından biri insanlığın kurtarıcısı Prometheustur. Titan Prometheus ilk insanı yaratan tanrıdır.

Tanrılarla ölümlü insanlar Mekonede toplanmışlardı. Prometheusda orada bulunuyordu. Kocaman bir öküz kesilmişti. Bunun paylaştırılması Prometheusa düşmüştü. Bir tarafa hayvanın etinin en güzel parçalarını ayırdı, üstünü örtmüştü. Diğer tarafa hayvanın kemiklerini yığarak, üstüne yağlı parçalar koymuştu. Prometheus, Zeusa, iki parçadan birini seçmesini söylemişti. Zeus kötü tarafı seçerse aslan payı insanların olacaktı; tersi olursa üstünlük yine tanrılarda kalacaktı. Baş tanrı daha iyi ve yağlı görünen parçayı seçmişti. Aldatılıp, kemik yığınını seçtiğinin farkına varınca öfkelenmiş ve insanları cezalandırmak için ellerinden ateşi almıştır. Prometheus bunun da bir çaresini bulmuştur. İçi baştan başa oyuk fakat tutuşabilir bir özle kaplı olan Ferule (şeytantersi ağacı) denilen ağaçtan eline bir dal aldı ve Olymposa çıktı. Bu sopanın içine bir kıvılcım saklayarak, yeryüzüne insanlara getirmiştir. Kendi haberi olmadan ateşi çalarak insana verdiği ve insanı şımarttığı için Zeus, Prometheusa öfkelenir ve onu cezalandırır.

Kartal, Olympos tanrılarının lideri olan Zeusa hizmet eden yırtıcı bir kuştur. Bazen yıldırım kuşu olarak da adlandırılır. Çünkü Zeusun yıldırımlarını taşıdığı ve atıldıktan sonra geri getirebildiğine inanılır. Zeus, Kartalı Prometheusun cezasını infaz etmek üzere görevlendirir. Zeus, yanardağların, ateşin ve sanayinin tanrısı Hephaistosa emir vererek, bu saygısız titanı Caucasus (Kafkas) dağlarına zincirletir. Hephaistos, Prometheusun ayaklarına ve kollarına kırılmaz zinciri geçirdi ve onları sağlamca kayaya çaktı. Zeus Kartala her gün Prometheusun ciğerini yemesi için emir verir. Ancak Zeus, Prometheusun ciğerinin her gün kendisini yenilemesini sağlayarak, ölmesini engeller ve acısının sürekli olmasını sağlar. Uzun bir zaman sonra Zeus, Prometheusa acır ve onu affeder.

Bir başka masala göre, Sagitta (Okçuk) takımyıldızı Kartalı öldüren oku temsil etmektedir. Prometheusu acısından kurtarmak için, Herkül oku öldürmüş olduğu Hydranın (Su yılanı) kanıyla zehirleyip Kartala fırlatmış ve onu öldürmüştür. Zeus ise sadık hizmetlerinden dolayı Kartalı gökyüzünde yıldızlar arasına koymuştur.

Aquila takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Sagitta (Okçuk)
Sagitta takımyıldızının temsili resmi
Okçuk küçük bir takımyıldızıdır. Yay ile birlikte mitolojide önemli bir yere sahiptir. Mitolojide pek çok masala konu olmuştur.

Bir efsaneye göre ok, güneş, bilgelik, ve doğruluk tanrısı Apollona aittir. Apollon okçuğu intikam için kullanmıştır.

Tesalya (Tanrılar dağı Olymposu içine alan kuzeydoğu Yunanistanda bir bölge) kralı Phelegyasın kızı Koronis ile Apollonun, Asclepius adında bir oğulları vardır. Yunan dünyasında hekimlik tanrısı olarak büyük ünü vardır. Asclepius usta bir hekim olarak yetişir. Hekimliğin ve cerrahlığın bütün bilgilerini edinir. Bununla da kalmayıp, ölüleri diriltmeye başlar.

Tanrıça Athena, Gorgo canavarı Perseus tarafından öldürüldüğü zaman, Gorgonun bedeninden akan kanı toplamış, Asclepiusa vermiştir. Gorgonun sağ tarafındaki damarlarında dolaşan kan zehirli, sol tarafındaki damarlarında yararlı kan dolaşmaktaymış. Bu yararlı kanı Asclepius ölüleri diriltmek için kullanırmış. Gereğinden fazla ölüyü dirilttiği ve ölüler dünyasının düzenini bozduğu gerekçesiyle Zeus tarafından yıldırım gönderilerek öldürülmüştür. Oğlunun öcünü almak isteyen Apollon, Zeusa yıldırımı bağışlayan tek gözlü Cyclopeleri, bugün gökyüzünde Sagitta adıyla bildiğimiz okçuk ile öldürür.

Başka bir masalda ise okçuk Herküle aittir. Herkül, babası baş tanrı Zeus tarafından cezalandırılan Prometheusu kurtarmak için okçuğu kullanmıştır. Herkül, Zeus tarafından Caucausus (Kafkas,Gürcistan bölgesi) dağlarına zincirlenmiş Prometheusun ciğerini yemeğe gelen ve bu iş için Zeus tarafından görevlendirilen kartalı (Bazı masallarda bu kartalın Aquila olduğu söylenir) okçuk ile öldürür. Herkülün kartalı öldürürken gösterdiği ustalığın anısına okçuk gökyüzüne yerleştirilir.

Başka bir masala göre, okçuk aşk tanrısı Erosun okunu temsil etmektedir.
Sagitta takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Auriga (Arabacı)
Auriga takımyıldızının temsili resmi
Ateş ve demir tanrısı Hephaistosun oğlu olan Auriga, bir masala göre Atina kralıdır ve adı efsanevi kral Erichthonius olarak geçer. O Hephaistosun yere saçılan tohumlarından meydana gelmiş yarı insan yarı yılan bir çocuk iken zeka tanrıçası Athena yerde çırpınan bu acayip yaratığa acımış, onu alıp bir kutunun içine koyarak Kekropsun üç kızına vermiş ve kutuyu açmamalarını söylemiştir. (Kekrops, Yunanistanın doğusunda küçük bir yarım ada olan Attikanın efsanevi ilk kralıdır. Yunanlılara medeniyeti getirmiş ve Atina şehrini kurmuştur.) Kekropsun kızları tanrıçanın sözünü dinlemeyip kutuyu açmışlar ve Erichthoniusu görünce çıldırarak kendilerini Akropolisten (Yunancada akros=yüksek, polis=şehir demektir.) aşağı atarak intihar etmişlerdir.

Erichthonios büyüyünce Atina krallığını ele geçirir. Erichthonios, Atinalıların baş koruyucusu olan, uysallıkları ve yetenekleriyle ünlü dört atı birden süren ilk insandır. Bu nedenle yıldızlar arasına arabacı ünvanıyla alınarak Zeus tarafından onurlandırılır.

Başka bir masala göre Arabacı, ırmak tanrısı Asoposun kızı Antiope ile Atina krallarından Theseusun oğulları olan Hippolytostur. Fakat Theseus, Antiopenin ölümünden sonra ( veya Antiopeyi terk edip ) Girit kralı Minosun kızlarından biri olan Phaidra ile evlenmiştir. Güzel bir kız olan Phaidra aşk yüzünden büyük bir faciaya neden oldu. Gerçekten ateşli bir kişiliğe sahip olan bu kraliçe, üvey oğlu Hippolytosu görünce aklı başından gitti. Hippolytosu elde etmek, aşk ateşini onunla paylaşmak için her çareye başvurdu. Genç çocuk, üvey annesinin aşkına karşılık vermeyince iftiraya uğrar. Phaidra, Theseusa, Hippolytosun kendisini kaçırmak istediğini söyler. Bu yalana inanan baba Theseus, oğlunun cezalandırılması için tanrı Poseidona yalvarır. Babaların çocukları hakkında kötü bile olsa isteklerini (çocukların dünyaya gelmelerine neden oldukları için), tanrılar her zaman kabul ederlermiş. Poseidon, Hippolytos arabasıyla deniz kıyısından giderken, dalgalar arasından dev bir boğa göndererek atlarını ürkütür. Atlar delicesine
koşmaya başlarlar. Çok geçmeden Arabacı kaza geçirir ve feci bir biçimde can verir.

Diğer bir masala göre ise Arabacı, tanrıların habercisi Hermesin oğlu Myrtilustur. Kral Ooenemausun at sürücüsü olarak bilinir. Kralın çok güzel bir çift atı varmış. Onları krala savaş tanrısı Ares vermiştir. Bu yüzden bütün ölümlü hayvanlardan üstün oldukları düşünülürmüş. Kralın Hippodameia adında bir de kızı varmış. Kral kızına öylesine bağlıymış ki evlendirmek bile istemiyormuş. Ne zaman evlenmek isteyen bir delikanlı gelse, önce kendisini at yarışında yenmesi şartını koşarmış. Tabi damat adayının, kralın tanrısal atlarını geçmesi mümkün olmayınca, kral mutlu bir şekilde adayı reddediyormuş sonradan aday öldürülüyormuş. Çünkü kural böyleymiş: kazanırsan kızımla evlenirsin, kaybedersen ölürsün.

Lydia (batı anadoluda bir yer) kralı Tantalosun oğlu Pelops meydana çıkana kadar Hippodameianın evlilik konusunda şansı pek iyi gitmez. Genç kız Pelopsa gönlünü kaptırmış ya da artık bu yarışlara bir son verme zamanının geldiğine inanmış olacak ki, babasının arabacısı Myrtilosu parayla kandırır. Myrtilos, kralın arabasının tekerleklerinin vidalarını gevşetince yarışı Pelops kazanır. Sonraları bilinmeyen bir nedenden dolayı, Pelops kendisinin Hippodameia ile evlenmesini sağlayan Myrtilosu öldürtmüştür.

Baba Hermes, oğlu Arabacının hatırasını yıldızlarda yaşatır.

Başka bir masala göre Arabacı, Zeusu emziren keçidir. Titanlardan Kronos, kız kardeşi Rhea ile evlenir. Kehanete göre çocuklarından biri onu öldürecektir. Bu nedenle karısı Rheanın her doğurduğu çocuğu yutarmış. Buna çok üzülen Rhea, son çocuğu Zeus doğduğu zaman gecenin karanlığından yararlanarak Girit adasındaki İda dağının tepelerine gider. Zeusu oraya bırakır. Gaia (yer) çocuğu alır ve bir mağaranın dibine saklar. Rhea, kocası Kronosa, yeni doğan oğlu Zeus yerine bit taşı kundak bezine sararak verir. Kronos taşı Zeus sanarak hemen yutar. Zeus, keçi Amaltheianın sütünü emerek dağda büyür. Zeus keçiye olan gönül borcunu, onu yıldızlar arasına alarak öder.

Bir başka masala göre, keçi Amaltheianın çok çirkin ve ürkütücü bir görünüşü vardır. Bu görünüşü Titanları bile korkuttuğundan Zeus, kendisine keçinin derisinden bir pelerin yaparak düşmanlarını korkutur. Zeusu koruyan bu pelerin Aegis olarak bilinir.

Auriga, kuzey yarımkürenin en parlak yıldızlarından biri olan Capellayı içeren bir takımyıldızdır. Auriga genellikle bir savaş arabası kullanıcısı olarak resimlenir. Bu yıldıza ilşkin her kültürde pek çok efsane vardır. Genç Auriga bir elinde kamçı, diğerinde ise biri erkek biri dişi olan iki keçi tutar. Capellanın anlamı küçük keçidir. Diğer dişi olan keçi Zeusu emziren Amaltheiadır.

Auriga takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Delphinus (Yunus)
Delphinus takımyıldızının temsili resmi
Delphinus The Dolphin ya da Yunus, Pegasusun batısında yer alan eski bir takımyıldızıdır. Bazı kaynaklarda adı Arion olarak geçer. Eski çağlarda iki tane Arion olduğu rivayet edilmektedir.

Biri Yunan mitolojisine göre M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış olan müzisyen ve şairdir. Masallarda Arionun gelmiş geçmiş en büyük müzisyen olduğu söylenmektedir. Şairler adası Lesbosda (Midilli Adası) yaşayan Arion, adadan ayrılıp Korinthosa (Eski Yunanistanda Atinaya 18 km. uzaklıkta bir şehir) gitmiş. Korinthosun yöneticisi Periandrosla dost olmuş ve oranın halkını da sanatıyla etkilemiştir. Arion sanatıyla yalnız ün değil, para da kazanmıştır. Bir süre sonra Korinthostan Sicilyaya (İtalya) gider. Sicilyada kaldığı süre içinde servetine servet katmıştır.

Yaşı ilerleyince Korinthosa geri dönmek ister. Sicilyada kazandığı servetini güvenli bir şekilde götürmek gibi büyük bir problemi varmış. Bu yüzden güvendiği Korinthoslu bir tayfa ile anlaşır. Ama güvendiği tayfalar denize açıldıktan sonra Arionunaltınlarına ve parasına el koymayı planlamışlardır. Denize açıldıktan bir süre sonra tayfaların niyetini anlayan Arion, en azından hayatını bağışlamaları için yalvarır. O gece rüyasında bilgelik ve doğruluk tanrısı Apollonu görür. Bunu hayırlı bir şey olarak yorumlar. Tayfalar Arionu denize atmak isterlerken, onlardan son bir defa saz çalmasına izin vermelerini diler. Sazını o kadar güzel ve dokunaklı çalmış ki, Apollonun kutsal hayvanları olan yunuslar onu dinlemeye gelmişler. Arion ezgisini bitirince, kendini denize atar. Dalgalar arasında boğulmak üzere olan Arionu bir yunus balığı sırtına alıp Yunanistan kıyılarına götürür.

Tanrı Apollon da Arionun sazıyla üzerinde yolculuk ettiği yunus balığını ödüllendirmek için gökyüzüne yerleştirir.

Masallarda adı geçen diğer Arion ise denizler tanrısı Poseidon ile toprak ve ürün tanrısı Demeterin oğludur. Demeter ve Poseidonun oğlu Arionun, Yunus takımyıldızının mitolojik masalıyla bir ilişkisi yoktur.

Bu takımyıldızının ismi daha çok Poseidonla ilişkilidir. Deniz tanrısı Poseidonun sarayında elli tane su perisi vardı. Bunların tümünü Nereus dünyaya getirmiştir. Bu yüzden bu periler Nereidler olarak bilinirlerdi. Poseidon onların çoğuna karşı ilgisizmiş. Bir eş bulması gerektiği zaman, aralarından denizde yaşamaya alışkın olanlarından birini eş olarak seçmeye karar verir. Poseidonun ilk seçimi elli Nereidin ilki olan Thetistir. Poseidon Thetisin dünyaya bir oğlan çocuğu getiremeyeceğini öğrenir. Poseidonun evlik için sonraki seçimi Thetisin kız kardeşi olan Amphitritedir. Amphitrite, Poseidonla evlenmek istemez, Atlas dağlarının ardına kaçar. Poseidon, Amphrititeyi kendisinin su altı krallığına eşi olarak geri dönmesi için ikna etmek üzere çok sayıda haberci gönderir. Bu görevde başarılı olan Delphinustur. Amphiritite, Delphinusun yalvarmaları sonucunda ikna olup, Poseidonun sualtı krallığına, kraliçe olarak geri döner. Poseidon, Delphinusu başarısından dolayı ödüllendirerek gökyüzüne takımyıldız olarak alır.

Hristiyanlığın ilk yıllarında Delphinus, İsanın çarmıhı olarak da adlandırılır.

Delphinus takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Corvus (The Crow), Crater (Kupa)
Apollonun kadehi diye adlandırılan Crater (Kupa) takımyıldızının masalı da bu masal içinde anlatılacaktır.

Corvus (The Crow, Karga) eski Yunanda Raven (Kuzgun) olarak adlandırılıyordu. Apollonun kutsal kuşudur. Apollon, kehanetler, bilim, müzik, şiir, tıp, felsefe ve hukuka olan ilgisiyle bilinir. Olympos tanrıları bir gün canavar Typhonun saldırısına uğrayınca, tanrılardan biri olan Pan, diğer tüm tanrılara uyarıda bulunur. Canavardan kaçabilmek için tüm tanrılar kendilerini birer hayvana dönüştürürler. Aphrodite ve Eros, birer balığa dönüşürken Pan da balığa dönüşmek ister. Ama sadece yarım bir balık olabilir. Apollon ise bir karga olmayı seçer.

Apollonun kargasının bir kar tanesi kadar beyaz renkte olduğu söylenir. Ancak bu karga, Apollona bazı kötü haberler getirir. Ona sevgilisi Coronisin artık onu sevmediği haberini verdiğinde Apollon, çok üzülür ve kızar. Karganın tüylerinin rengini siyaha dönüştürür.

Bir gün Apollon, Zeusa bir yardımda bulunmak amacıyla, kargasına bir kupa vererek su getirmesi için pınara gönderir. Ancak karga pınarın yanında bulunan incir ağacını görünce canı fena halde incir yemek ister. İncirler tam olgunlaşmamış olduğundan iki-üç gün onların olgunlaşmalarını bekler. Bu arada Apollon karganın su getirmesini beklemektedir. Apollon tam beklemekten vazgeçtiği sırada, karga ağzında su dolu kupayla geri döner. Apollon çok sinirlenir. Karga pınarın bir su yılanı tarafından tıkandığını söyleyerek af dilese de, onun yalan söylediğini anlayan Apollon, kargayı cezalandırır. Karganın güzel sesini, çirkin bir sese çevirir. Bazı masallarda Karganın renginin bu sırada siyaha çevrildiği söylenir.

Apollonun Corvusa verdiği en büyük ceza ise, onu gökyüzünde Craterin (Kupa) yanına göndermek olur. Kupanın hemen önündeki Su Yılanı (Hydra) da karganın kupadan su içmesini engellemekle görevlidir. Böylece karga hiçbir zaman kupaya ulaşamaz.
Corvus takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü
Crater takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Cygnus (Kuğu), Eridanus (Irmak)
Cygnus takımyıldızının temsili resmi

Cygnus ve Eridanus takımyıldızları birlikte anlatılacaktır.

Mitolojide Kuğu, baş tanrı Zeus olarak bilinir. Zeus peri Nemesisi baştan çıkartabilmek için bir kuğu kılığında ona yaklaşmış ve onu elde etmiştir. Zeusun bu hareketi sonucu bir yumurta oluşmuştu. Bu yumurta, daha sonra Sparta (Yunanistanda bir şehir ) kraliçesi Ledaya verilmişti. Yumurtadan gelecekte Troyalı Helen olacak güzel bir çocuk çıkmıştır.

Başka bir masalda ise Zeusun kuğu şekline girerek baştan çıkarttığı kadın, kraliçe Leda olarak bilinir. Kraliçe kocası kral Tyndareus ile beraber yaşamaktadır. Zeus ve kraliçe Ledanın birlikteliklerinden bir yumurta (ya da iki) ortaya çıkmıştır. Yumurtadan (veya yumurtalardan) ikizler Kastor ve Pollluks çikmıştır. İkizler gökyüzünde Gemini takımyıldızının en parlak iki yıldızı olarak görülür.

Diğer bir masalda ise yumurtalardan iki kız çocuğunun çıktığı söylenir. Bunlar Helen ve Clytemnestradır. Helen ve Polluksun, Zeusun çocukları ve ölümsüz olduklarına inanılır. Kastor ve Clytemnestranın ise kraliçe Ledanın ölümlü eşi kral Tyndareusun çocukları olduklarına ve ölümlü olduklarına inanılır.

Bunların dışında başka bir masal daha vardır. Dünyayı kuşattığı ileri sürülen ırmak tanrısı Okeanosun kızı Klymene ile bilgelik ve doğruluk tanrısı Apollonun Phaethon adında bir çocukları vardır. Phaethon arkadaşlarına kendisinin tanrı Apollonun oğlu olduğunu anlatır. Arkadaşları ona inanmaz ve yalan söylediğini düşünürler. Phaethonun çok üzüldüğünü gören annesi Klymene, onu babası Apollona gönderir. Phaethon, babası Apollonu görmeye gider. Oğlunun geldiğini gören Apollon bu duruma çok sevinir. Phaethona, arkadaşlarını ikna etmesi için yardım edeceğine dair söz verir. Phaethon bir süre düşünür ve arkadaşlarını inandırmak için babasından Güneş arabasını kullanmak için izin ister. Her gün Apollonun idare ettiği güneşin şarına dört gürbüz at koşulurdu. Bunların adları Eoüs, Pyrous, Ethon, Phlegondur. Yani Al at, Ak at, Parlak at, Toprak at dır. Güneş sabahleyin kırmızı olarak doğar, yavaş yavaş beyazlaşır, sonra öğle vakti parlak olur. Akşama doğru batacağı sırada toprağa dokunur ve toprak rengini alır. Güneş tanrısı sabahleyin şafağın pembe parmaklarıyla açtığı gök kapısından çıkar, akşam olunca
yorgunluğunu dindirmek için batıda olan sarayına iner, orada geceler. Apollon bu teklif karşısında şaşırır ve oğlunu caydırmaya çalışır. Çünkü güneş arabasını kullanmak oldukça tehlikeli bir iştir. Ancak Phaethon fikrini değiştirmez ve babası sözünü tutmak zorunda kalır. Phaethonu hem annesi hem de kız kardeşleri güneş arabasını kullanması konusunda yüreklendirirler. Phaethon, arabayı kullanmak için oldukça acemidir. Buna rağmen arabayla oldukça uzaklara ve yükseklere doğru yol almaya başlar. Doğu ufkunda öyle bir yere gelir ki, burası gök kubbenin en tepesidir. Arabasıyla gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna büyük bir çizgi çizmeye başlar. Daha bu çizgi gökyüzünde Samanyolu olarak anılmaya başlar. Bu sırada Dünya yüzeyi soğumaya başlar, çünkü araba çok uzaklara gitmiştir. Bunun üzerine arabanın atları hızla Dünyaya doğru yol almaya başlar. Dünya üzerinde Afrika semalarından geçerken arkalarında bıraktıkları yerler kavrulur. Nehirler, göller ve tüm su kaynakları kurur. Büyük bir çöl oluşur. Asıl tehlike Phaethonu ileride
beklemektedir. Phaethon bir anda büyük akrebi ( Scorpio ) görür. Akrep güçlü kuyruğuyla arabada başı çeken atı sokar. Araba eskisinden daha hızlı bir şekilde gitmeye başlar. Tüm bu olanlardan sonra Phaethon babasını kendisini caydırmaya çalışma isteğinin haklılığını anlar. Baş tanrı Zeus tüm olan bitenin farkındadır. Çevreye daha fazla zarar gelmemesi için bir yıldırım yollayarak Phaetonu öldürür ve vücudu dünyaya doğru düşmeye başlar. Arabanın atları ahırlarına geri dönerler. Phaethonun vücudu Eridanus nehrine düşer ve dibe doğru batar.

Eridanus, gökyüzünde çok uzun, dolambaçlı bir nehir olarak betimlenir. Takımyıldızının bu uzun nehir görüntüsünü gökyüzünde belirlemek zordur. Bazı yazarlar bu nehrin Nil nehrini temsil ettiğini söylerler.

Phaethonun ölümüne çok üzülen kızkardeşleri tam dört ay boyunca durup dinlenmeden ağladılar. Onların bu hallerine acıyan tanrılar, bu kızkardeşlere daima inleyen ve sarsılan kavak ağaçlarına dönüştürdüler. Ağaca dönüşen kız kardeşler, Eridanus nehri boyunca dizilirler.

Phaethonun başına gelenleri duyan arkadaşı Cygnus, onun cesedini bulabilmek için nehre girer. Cygnus Phaethonun çok yakın ve sadık bir arkadaşıdır. Phaetonun cesedini bulmak için nehre ard arda dalar ve nehirde boydan boya devamlı yüzmeye başlar. Bu hareketleri onu nehirde yiyecek arayan bir kuğuymuş gibi gösterir. Daha sonra Cygnus, arkadaşının acısıyla ölür. Tanrı Apollon, Cygnusa acıyarak onu gökyüzüne Kuğu takımyıldızı olarak koyar.


Cygnus ve Eridanus takımyıldızlarının gökyüzündeki görüntüleriKaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Canis Majör (Büyük Köpek)

Canis Majör takımyıldızının temsili resmi
Büyük köpek Avcının meşhur köpeklerinden biridir. Bir masala göre, Büyük Köpek, üstün yetenekli bir köpek türü olarak bilinen Laelaps türündendir. Kimsenin yetişemeyeceği kadar hızlı koşabilme yeteneği ile ünlüdür. Onu bir çok kişi sahiplenmiş olsa da son sahibi, Atina kralı Erichtoniusun kızı Procristir. Procris aynı zamanda Hermesin oğlu Cephalusun karısıdır. Bazı masallarda Prokrise Büyük Köpeğin av tanrısı Artemisin yolladığı, bazılarında ise Girit kralı Minosun yolladığı anlatılmaktadır. Girit kralı, Procrise bir de sihirli mızrak hediye eder. Mızrağın özelliği her zaman hedefine doğru yol alması ve hiçbir zaman hedefinden sapmamasıdır. Bir av sırasında, Cephalus mızrağı yanlışlıkla karısına yönlendirir ve sihirli mızrak Procrisin
ölümüne neden olur. Cephalusa ise sürgün cezası verilir.

Bir süre sonra Cephalus Yunan şehri olan Boeotiaya ( Thebeste bir şehir) gider. Thebes şehrinde insanlara korku salan bir tilki yaşıyormuş. Bu tilki kimsenin yakalayamayacağı kadar hızlı koşabilen özel bir hayvandır. Cephalus, Büyük Köpeği tilkinin üzerine salar ve bu iki hızlı hayvan sonu gelmeyen bir kovalamacaya başlar. Bu bitmeyen mücadeleye son veren Zeus olur ve her ikisini de taşa dönüştürür. Daha sonra Büyük Köpeği yıldızların arasına gönderir.

Orionun iki köpeğinden büyük olanı Canis Majördür. Avcının (Orion) hemen önünde Tavşanı (Lepus) kovalar. Orionun Boğa (Taurus) ile savaşına yardım etmek için orada olduğunu anlatan hikayeler de vardır.

Canis Major takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Ophiuchus (Yılancı), Serpens (Yılan)
Ophiuchus ve Serpens takımyıldızlarının temsili resmi
Ophiuchus ( Yılancı ), güneş ve bilgelik tanrısı Apollon ile Theseliada oturan bir kavim olan Lapithlerin kralı Peirithoosun ( Phlegyas) kızı Koronisin oğludur. Mitolojide sağlık tanrısı olarak bilinir.

Apollonun eşi hakkında bazı şüpheleri vardır. Eşini izlemek için bir karga görevlendirmiştir. O zamanlar tüm kargalar beyaz renktedir. Karga Apollonun eşini izler ve eşinin kendisine sadık olmadığını iletir. Apollon duydukları karşında çok öfkelenir ve öfkesini kargaya yöneltir. Bu öfkeyle karganın rengini siyah rengine döndürür. O günden sonra kargaların hepsinin rengi siyah olmuştur. Apollon, kardeşi Artemisten okları ile,Ophiuchusa hamile olan eşi Koronisi öldürmesini ister. Ancak, Apollon eşi ölürken pişman olur. Apollon erkek kardeşi Hermesten oğlu Asclepiusu annesinin rahminden çıkarmasını ister. Hermes, Apollonun oğlunu kurtarır. Asclepius eğitilmek üzere yarı at, yarı insan şeklindeki (Kentaurlardan) Chirona verilir. Asclepius ölüyü diriltme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile pek çok kişiyi yaşama döndürmüştür. Bunlardan bazıları; at arabası ile kaza yaparak ölen ve gökyüzünde Arabacı (Auriga) olarak bilinen Theseusun oğlu Hippolytus, Girit kralı Minosun bal fıçısında boğularak ölen oğlu Glaucon ve akrebin sokması sonucu ölen büyük avcı Oriondur.

Asclepius, o kadar insanı hayata döndürmüştür ki, yer altı tanrısı Hadesin hükmettiği ölüler diyarındaki nüfus sürekli azalmaktadır. Hades bu durumu Zeusa anlatıp ondan yardım ister. Zeus yolladığı bir yıldırımla Asclepiusu öldürür. Oğlunun öldürülmesine çok kızan Apollon intikam almak için Zeusun tek gözlü yardımcıları Cyclopeleri öldürür. Bunun sonucunda Zeus, Apollonun öfkesini dindirmek için Asclepiusu, Ophiuchus takımyıldızı olarak gökyüzüne yerleştirir.

Yılancı, sağlığın ve iyileşmenin temsilcisi olarak bilinir. Bunun nedeni bazı kültürlerde, yeniden doğumun simgesinin bir yılan olmasıdır. Yılanın her ilkbahar mevsiminde derisini döküp değiştirmesinin onun yeniden doğuşunu simgelediği düşünülür. Asclepius, yılanın yeniden doğuş sırrını öğrenir. Asclepius bir yılanın üzerine basarak yılanın ölümüne neden olur. Bu sırada ikinci bir yılan ortaya çıkar. Bu yılanın ağzında bir çeşit bitki vardır ve bu bitki ölen yılanı tekrar diriltir. Asclepius, bu mucizevi bitkiden kendine alır ve yılanın sırrına ulaşır.

Serpens, Ophiuchusun kolları arasından tüm bedenini sarmış gibi görünür.
Ophiuchus ve Serpens takımyıldızlarının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Corona Borelias (Kuzey Tacı)
Corona Borelias takımyıldızının temsili resmi
Girit kralı Minos, kraliçe Pasipae, kızları prenses Ariadne ve Theseus ana karakterleri çevresinde gelişen bir masaldır.

Minos, Sarpedon ve Rhadamanthys, Zeus ve Europenin oğullarıdır. Üç kardeşin büyüğü olan Minos Girit tahtına çıkmak isteyince, kardeşler arasında büyük bir kavga kopmuş. Minos tanrıların ondan yana olduklarını ileri sürmüş. Bunu kanıtlamak için deniz tanrısı Poseidondan bir dilek dilemiş. Poseidonun denizden bir boğa göndermesini istemiş. Eğer tanrılar kendisinden yana iseler, dileği gerçekleşecekti ve denizden gelecek boğayı tanrılara adayacaktı. Minosun dileği yerine gelir. Denizden köpükler gibi ak bir boğa çıkıverir. Minos, krallığının işareti sayılan bu boğayı alır ve kardeşlerini ikna etmiş bir halde tahta oturur. Ama tanrılara kurban etmeye söz verdiği boğayı kurban etmeyi unutarak, ak boğayı sürülerin içine damızlık olarak gönderir.

Bu duruma çok kızan Poseidon, ak boğayı Minosun başına bela etmiş. Bir masala göre ak boğa kudurur. Kimsenin baş edemediği bir canavar halini alır. Ve sonunda Herkül tarafından öldürülür.

Başka bir hikayede, kral Minos, güneş tanrısı Heliosun kızlarından Pasiphae ile evlidir. Kraliçe Pasiphae, bu ak boğaya, doğa dışı bir aşkla tutulur ve onunla birleşir. Çılgına dönen Minos, boğayı öldürtür. Bu olaydan sonra Girit sarayının yaşamı karma karışık olur. Güneş tanrısı Heliosun tüm kızları gibi Kraliçe Pasiphea da büyücüdür. Aşık olduğu boğayı öldürttüğü için Minosu büyüler. Yaptığı büyü ile Minosun yatağından akrepler, yılanlar, çıyanlar çıkmaya başlar. Bu yılanlar, akrepler, çapkın Minosun yatağına giren her kadını sokup öldürmekteymiş. Minosun erkeklerle de aşk maceraları yaşadığı da ileri sürülür.

Bir süre sonra Pasiphae, yarı boğa, yarı insan olan bir canavar doğurur. Adı Minotaurostur (Minos Boğası anlamındadır). Minos bu korkunç yaratığı saklamak için mimar Daidalosa Labyrinthos (labirent) sarayını yaptırır. Canavarın belli zamanlarda beslenmesi gerekmektedir. Her defasında yedi genç erkek ve yedi genç kızdan oluşan Atinalı genç grup, canavar Minotaurosa yiyecek olarak verilmekteymiş.

Bir defasında Minotaurosa yiyecek olarak gönderilen gençlerin arasında, Poseidonun oğlu Theseus da bulunmaktaymış. Kral Minosun kızı Ariadne, Theseusu görür ve ona aşık olur. Prenses Ariadne, labirentte yolunu kaybedip Minotaurosa yem olmaması için, Theseusa bir yumak ip verir. Karşılığında Theseus, kaçarken, Ariadneyi de beraberinde götüreceğine söz verir. İp yardımıyla canavar Minotaurosu öldüren Theseus, diğer gençler ve Ariadneyle birlikte bir gemi çalarak kaçar. Naksos adasında (Ege denizinde bir ada) dururlar. Theseus, burada Ariadneyi terk eder. Terk etmesinin nedeni hakkında bir çok masal vardır.

Bir masala göre, bir tanrı (Şarap tanrısı Dionysos olduğu söylenir), Theseusu Ariadne hakkında uyarır. Ariadnenin bir tanrıya (o tanrı Dionysosun kendisidir) evlenmek üzere söz verdiğini ve ölümlülerle evlenmeyeceğini söyler. Bunun üzerine Theseus Ariadneyi bırakarak adayı sessizce terk eder.

Theseus Atinaya dönerken, zafer işareti olan beyez yelken açmayı unutur. Thaseusun babası Atina Kralı Aigeus (Latince Eegeus, Fransızca Egee), oğlunun yenildiğini ve öldüğünü sanarak kendini denize atar ve ölür. O günden sonra, o denize EGE denmektedir.

Girit zaferi dönüşü Theseus, Yunan ülkesine (Attika) kral olur. Ve Attika ülkesinde yeni ve güzel bir düzen kurar.

Bazı masallara göre Kuzey Tacı, Theseusa deniz perisi Thetis tarafından labirentte yolunu bulabilmesi için verilmiştir. Labirentte, taçtaki mücevherlerin ışığı yardımıyla yolunu bulması kolaylaşacaktı. Labirentten çıktıktan sonra, Theseus tacı Ariadneye vermiştir.

Bir başka masala göre Kuzey Tacı Ariadneye evlilik armağanı olarak Aphrodite tarafından verilmiştir. Ancak, tüm masalların ortak yanı tacın Ariadneye ait olmasıdır.

Ariadne, Theseus tarafından terk edildiği günlerde şarap tanrısı Dionysos tarafından görülür. Dionysos ona aşık olur ve evlenme teklif eder. Ancak Ariadne, Dionysosun bir tanrı olduğuna inanmaz. Bunun üzerine Dionysos, Ariadnenin tacını gökyüzüne fırlatır. Taç gökyüzüne yükseldiği gibi üzerindeki mücevherler yıldızlara dönüşür. Bu gün bildiğimiz Kuzey Tacı takımyıldızı oluşur. Ariadne, Dionysosun tanrı olduğuna inanır ve onunla evlenir.
Corona Borelias takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Draco (Ejderha)
Draco takımyıldızının temsili resmi
Ejderhanın masalı, Hesperidlerin altın bahçeleri ve Herkülün görevlerinden biriyle ilgilidir.

Hesperidler Güneşin battığı yerin perileridir. Nyks, yani gece tanrıçası Hesperidleri kendi kendine yaratmıştır. Bazı masallarda Zeus ve adalet tanrıçası Themisin kızları oldukları söylenir. Başka bir masala göre dünyayı omuzlarında taşımakla görevli Atlasın kızlarıdır.

Hesperidlerin başlıca görevi, tanrıların bahçesinde altın elmalara bekçilik etmektir. Yer tanrıçası Gaia, cennetin tanrıçası Hera ile baş tanrı Zeusa evlilik hediyesi olarak verdiği bu ağaç dünyanın batı ucundaki bir bahçeye dikilmiştir. Hera altın elma bahçesini koruması için yüzlerce başa sahip bir ejderha olan Ladonu görevlendirmiştir. Herkülün görevi, bu bahçeden altın elma çalmaktır. Herkül, ağaca dolanarak altın elmaları koruyan canavarı atlatmak için bir plan yapar. Planını uygulayabilmek için bir yardımcıya gereksinimi vardır. Bunun için, Zeusa karşı geldiği için dünyayı omuzlarında taşımakla cezalandırılmış olan Atlası seçer. Herkül, Atlasa eğer Hesperidlerin bahçesinden bir altın elma getirirse, dünyayı bu süre içinde Atlasın yerine taşıyabileceğini söyler. Atlas bu teklifi kabul eder. Herkül, bahçeye zehirli oklar fırlatarak Ladonu öldürür ve dünyayı omuzlarında taşırken, Atlas Hesperidlerin bahçesinden üç altın elma koparıp Herküle getirir. Herkülle konuşurken bir daha dünyanın yükünü taşımamak için mükemmel bir fırsat ele geçirdiğini düşünür. Herkülden birkaç ay daha dünyayı taşımasını ister. Daha sonra dünyanın yükünü geri alacağını söyler. Durumun farkına varan Herkül, Atlastan kısa
bir için dünyayı tekrar omuzlarına almasını rica eder, böylece dünyayı daha rahat taşıyabileceğini söyler. Atlas hiç şüphelenmeden bunu kabul eder ve dünyayı tekrar sırtına alır. Atlas, dünyayı tekrar sırtına aldıktan sonra Herkül kendisine teşekkür ederek oradan ayrılır.

Hera, Ladonun ölümüne çok üzülür ve kendisini kutup yıldızı yakınlarında gökyüzüne yerleştirerek onurlandırır.

Bir başka masala göre, Draco, Olymposun genç tanrıları ile daha yaşlı tanrıları arasında evrenin sahipliğini ele geçirmek için yapılan savaşta, yaşlı tanrı Titanlarla savaşan canavarlardan biriydi. Savaşın sonuna doğru Draco, savaş tanrıçası Athenaya karşı gelir. Athena, onu kuyruğundan yakalayıp büyük bir kuvvetle gökyüzüne fırlatır. Draco dönerek ve yalpalayarak uçar. Cennetin kubbesine çarparak, vücudu gökyüzünde düğümler haline gelir. Draco kuzey kutbuna yakın soğuk bölgelerde gökyüzüne çarptığı için, vücudundaki düğümleri çözemeden dondu. Draco gökyüzünde düğümler halinde görülmektedir.
Draco takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Coma Berenices (Berenisin Saçı)
Berenisin Saçı, gerçek bir insanla özdeşleşen nadir takımyıldızlarından biridir. Saçlarının güzelliğiyle gururlanan Mısır Kraliçesi Berenis, yüzyıllardır süregelen geleneklere bağlı kalarak, erkek kardeşi Ptolemy III Euergetes ile evlenir. Evliliklerinden kısa bir süre sonra Berenisin kocası Asyadaki bir savaşa katılmak üzere ülkeden ayrılır. Bunun üzerine Berenis, tanrılara adakta bulunur. Kocası savaşta galip gelip, sağ olarak geri dönerse karşılığında saçlarını keseceğine dair söz verir. Ptolemy, evine zaferle döner ve Berenis saçlarını keser. Kestiği saçlarını Zephyriumda annesine ithaf edilen bir tapınağa bırakarak sözünü yerine getirir. Ancak, ertesi gün saçların bırakıldığı yerde olmadığı görülür. Ptolemy ise gökyüzünde Aslanın Kuyruğunun yanındaki birkaç yıldızı göstererek kaybolan saçların yıldızların arasına katıldığını söyler.
Coma Berenices takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsü


Kaynak:Yasemin ÖRS
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri
Ankara 2001
Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Perseus (Perse), Cetus (Balina)
Cetus takımyıldızının temsili resmi
Zeus, Argos kralı Acrisiusun güzel kızı Danaeye aşık olmuştur. Bir kahin, Danaenin dünyaya getireceği bir çocuğun kralı öldüreceğini söylemiştir. Kral Acrisius kızı Danaeyi yeraltında tunç kaplamalı bir odaya kapatarak kehaneti önlemeye çalışır. Fakat aldığı tüm önlemlere rağmen Zeus tavandaki bir delikten kendini altın yağmuruna çevirerek Danaenin kucağına düşer. Böylece Danae Perseusu dünyaya getirir. Bunu öğrenen Kral Acrisius, çok kızar ve Danae ile oğlunu bir sandığa kilitleyip, onları denize bırakır. Dalgalar sandığı Seriphos Adasına çıkartır. Kayaya vuran sandık birkaç gün sonra Dictys adında bir balıkçı tarafından bulunur. Dictys sandığı kırarak açar ve Danae ile çocuğu yanına alır. Perseusu kendi çocuğu gibi büyütür. Balıkçı Dictys, bu toprakların kralı olan Polydectesin kardeşidir. Yıllar sonra Polydectes, Danaeyi gördüğünde ona aşık olur ve onunla evlenmek ister. Ancak, Perseus artık büyümüştür. Kral Polydectes eğer Danae ile evlenirse tahtının tehlikeye girmesinden korkmaktadır. Bu nedenle, Perseustan kurtulmak için yollar aramaya başlar.

Günün birinde Polydectes, Pisa şehrinin kralı Oenemausun kızı Hippodamia ile evleneceğini açıklar. Düğün hediyesi olarak herkesten, at kolleksiyonuna katkıda bulunmasını ister. Ancak Perseusun ne atı ne de parası vardır. Bunu çok iyi bilen kral ondan başka bir istekte bulunur. Gorgon Medusanın kafasını getirmesini ister. Polydectes, Perseusun asla geri dönmeyeceğinden emin olarak, Danae ile evlilik planları kurmaya başlar. Polydectes, Perseusun bu işte başarılı olacağına inanmamaktadır. Ancak Perseus, bunu başarırsa Medusanın başı, tüm düşmanları taşa dönüştürecek bir silah olacaktır.

Gorgonlar, inanılmaz derecede çirkin görünüme sahip üç kız kardeştir. Bu kızlardan herhangi birine bakan, hemen taşa dönüşmektedir. Kardeşlerden ikisi Euryale ile Stheno, ölümsüz iken; üçüncü kardeş Medusa ölümlüdür. Medusa yıllar önce çok güzel bir kadındır ve saçlarının güzelliğiyle dillere destandır. Birgün Medusa deniz tanrısı Poseidonu çok kızdırır.Poseidon onu zeka tanrıçası Athenanın tapınağına kapatır. Athena, Medusayı çok çirkin biri haline getirir ve saçlarını yılanlara dönüştürür.

Perseusun tanrılarla güçlü ilişkileri vardır ve tanrılar ona yardım ederler. Yer altı tanrısı Hades, ona görünmemesini sağlayacak bir giysi vermeyi teklif eder. Tanrıların habercisi Hermes, gökyüzünde büyük bir hızla uçmasını sağlayacak bir çift sandalet önerir. Ateş tanrısı Hephaistos elmastan bir kılıç teklif eder. Zeka tanrıçası Athena ona pirinçten bir başlık sunar. Bu sadece metal kısmından Medusaya baktığında, onun kötü etkisinden korunacağını söyler. Perseus, bu başlığı giyerek Gorgon Medusa ile mücadele eder ve sonunda onun kafasını keser. Gorgonun bedeninden Pegasus (Kanatlı At) çıkar ve yıldırım gibi gürleyerek göklere doğru uçar. Perseus elinde Gorgonun kafası ile Afrika üzerinden uçarak geçer. Libya üzerinden geçerken, Gorgonun kesik başından akan kanlar yerdeki kumlara damladığında yerden yılanlar çıkmaya başlar. Perseus, Atlas krallığında mola vermek ister. Ancak, kral Atlas Perseusu sarayına kabul etmez ve ona düşmanca davranır. Perseus, Atlasa Medusanın başını gösterir. İri yapılı, heybetli kral Atlas taşa dönüşür. Kuzey Afrikadaki Atlas Dağlarının böyle oluştuğu söylenir.

Perseus yolculuğuna devam ederken, Cepheus ile Cassiopeanın kızı Andromedayı deniz kıyısında bir kayaya zincirlenmiş durumda görür. Cetus, Etiyopya kralı Cepheus ‘un eşi kraliçe Cassiopeianın küstahlığını cezalandırmak için deniz tanrısı Poseidon tarafından Etiyopyaya gönderilen deniz canavarı olarak bilinir. Cetus, balık ve su yılanı karışımı bir vücuda sahiptir. Prenses Andromeda Cetusa kurban edilecektir. Cetus, kralın güzel kızı Andromedaya saldırmak üzere iken kahraman Perseus, canavarı öldürür. Gökyüzünde Cetus, Andromedayı yakalamaya çalışır ama Perseus prensesi korur gibi görünmektedir. Başka bir inanışa göre Cetus sevimli ve
barışçıl bir balina olarak bilinmektedir.

Perseus Seriphos adasına geri döndüğünde kral Polydectes onu hiç iyi karşılamaz. Perseus ona Medusanın başını gösterir ve kral taşa dönüşür.

Perseusun tüm maceralarının sonunda kral Acrisiusa söylenen kehanet gerçekleşir. Bir gün kral, Perseusun bulunduğu bir yarışmaya katılır. Perseus bir tartışma çıkarır. Tartışma izleyicilerin de katıldığı büyük bir kavgaya dönüşür. Kavga sırasında Acrisius başına yediği darbe ile ölür.

Başka bir masalda; Kral Acrisius ölümünün, bir disk atma yarışmasında Perseusun fırlattığı diskin kralın kafasına gelerek gerçekleştiği söylenmektedir. Perseus öldürdüğü adamın dedesi olduğunu öğrenince çok üzülür. Argos ülkesinin tahtına çıkmayı kabul etmez. Tirynse kral olan akrabası Megapenthese Argosu verip kendisi Tiryns kralı olur. Kahraman Perseus ve karısı Andromeda öldüklerinde tanrılar tarafından gökyüzüne yıldızlar arasına alınırlar.


Perseus ve Cetus takımyıldızlarının gökyüzündeki görüntüsü


Takımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Pegasus (Kanatlı At)
Pegasus takımyızının temsili resmi
Pegasus (Kanatlı At), Perseus Medusayı öldürdüğü zaman Medusanın başından dışarıya uçar. Pegasus, zeka tanrıçası Athena tarafından Korinthos şehrinin kralı Glaukosun oğlu Bellerophona verilir. Pegasusun Bellerophona verilmesinin nedeni Khimaira adındaki bir canavarla savaşmaya gidecek olmasıdır. Bu canavar ağzından ateş saçan, aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu bir yaratıktır.

Bellerophon, kanatlı atı Pegasusa binerek canavarın ağzından fışkıran alevlerin yetişemeyeceği kadar yükseğe çıkar. Havadan saldırarak ucu kurşun ve demirden yapılmış uzun mızrağını Khimairanın çenesine saplar. Canavarın nefesi kurşunu eritir. Eriyen kurşun canavarın boğazından akarak ölümüne neden olur.

Bellerophon, Pegasusa binerek tanrıların evi Olymposa gitmek ve ölümsüzler arasına katılmak ister. Bellerophon tanrıların dağı Olymposın tepesine yükselmeye çalışırken Zeus bir at sineği gönderir. At sineği Pegasusu ısırınca atın canı yanar. Pegasus çıldırmış gibi uçarken Bellerophon yere düşer ve yaptığı küstahlık nedeniyle öleceği güne kadar insanların yaklaşmaktan çekindiği kör, sakat biri olarak yaşar.

Pegasus ise yıldızların yanına kadar yükselir. Zeus, Pegasusu yere indirmez ve yıldızlar arasına yerleştirir.
Pegasus takımyıldızının gökyüzündeki görüntüsüTakımyıldızların Mitolojik Öyküleri / Ursa Major (Büyük Ayı), Ursa Minor (Küçük Ayı)
Ursa Major takımyıldızının temsili resmi
Burada Ursa Major ve Ursa Minor takımyıldızları birlikte anlatılmaktadır. Ursa Major ismi Callistodan gelmektedir. Arcadia (Yunanistanın güneyindeki Pelops adasının dağlık bölgesidir.) kralı Lycaonun kızı olan Callisto avcılığa düşkündür. Av tanrıçası Artemis, Callistoyu ilk gençlik çağlarından itibaren görevlileri arasına alır.

Artemis, Apollonun kızkardeşidir. Çocukların doğumlarını, bebeklerin korunmasını ve beslenmesini gözeten tanrıçadır. Tanrıçalar dünyasının rahibesidir. Genç Nymphleri yetiştirirdi. Başı örtülü, yani gelin anlamına gelen Nymphler, kırlarda, sularda, ormanlarda yaşayan tanrısal varlıkların dişi olanlarına verilen isimdir. Eski yunan inanışına göre bütün dünya Nymphlerle doludur. Nymphler Artemisle birlikte avlanırlar, şarap tanrısı Dionysosla eğlencelere katılırlar. Güneş ve güzel sanatlar tanrısı Apollon ile tanrıların habercisi Hermese refakat ederlerdi. Artemis yanına kabul ettiği genç kızlardan sadakat yemini yapmalarını isterdi. Bu yeminle genç kızlar, dünya nimetlerinden uzakduracaklarına söz verirlerdi. Callistoda bu kızlardan biridir ve bir süre sonra Artemisin en gözde görevlisi olmuştur.

Zeus bir gün Callistoyu ormanda uyurken görür ve ona aşık olur. Zeus, Artemisin kılığına girerek Callistonun yanına gider. Callisto baş tanrıyı Artemis sandığından ondan çekinmez ve iyi karşılar. Bu birlikteliğin sonucunda Callisto hamile kalır ve Arcas adında bir oğlan çocuğu dünyaya getirir. Bunu farkeden Artemis, sözünü tutmayan Callistoyu bir ayıya çevirir (Zeusun karısı Heranın kıskançlığından Callistoyu ayıya çevirdiği de düşünülmektedir.) Callisto, artık avcıların peşinden koştuğu bir avdır.

Uzun yıllar sonra Callisto, ormanda oğlu Arcas ile karşılaşır. Annesini tanımayan Arcas, bu avı kaçırmak istemez ve onu vurmaya karar verir. Tam bu sırada Zeus, araya girer ve Arcası yutan, Callistoyu ise cennete uçuran bir hortum gönderir. Callisto, gökyüzünde Büyük Ayı olarak belirir, Arcas da Küçük Ayı olarak gökyüzündeki yerini alır.

Bu konuyla ilgili başka bir öykü ise şöyledir : Zeusun annesi Rhea, babası ise Kronostur. Bir kehanete göre Kronosun oğullarından biri onu tahttan indirecektir.Bu durumdan hiç hoşnut olmayan Kronos, çareyi her doğan çocuğunu yok etmekte bulur. Doğar doğmaz çocuklarını yutmaktadır. Kronos, Zeus doğana kadar pek çok çocuğundan bu şekilde kurtulmuştur. Ancak Zeus, annesi sayesinde hayatta kalabilmiştir. Zeus doğduğunda annesi Rhea, onun kundak bezinin içine bir taş koyar ve Kronos da bir çocuğunu daha yok ettiğini sanarak taşı yutar. Rhea, bebeği Girit Adasına kaçırır. Burada Dikte Mağarasında birer su perisi olan İda ile Adrasteia, Zeusa bakıcılık yapar. Mağara, Giritli askerler tarafından korunur. Yıllar sonra Zeus büyüdüğünde babası Kronosa karşı galip gelir ve ondan yuttuğu bütün çocuklarını tekrar kusmasını ister. Bu çocukların hepsi ileride genç tanrıların liderleri olup evrenin yönetimini Titanların elinden alırlar.

Mitolojide İda Küçük Ayı, Adrasteia ise Büyük Ayı olarak geçer. Ancak, bu su perilerinin nasıl ayıya dönüştükleri bilnmemektedir.
Ursa Major ve Ursa Minor takımyıldızlarının gökyüzündeki görüntüsü


Orion takımyıldızının temsili resmi
Orion, oldukça eski ve köklü bir takımyıldızıdır. Sümerler tarafından Uru-anna ya da cennetin ışığı olarak kabul edilirdi. Ayrıca büyük Sümer kahramanı Gilgamesh olarak da bilinir.

Mitolojiye göre Orion, deniz tanrısı Poseidon ve Girit kralı Minosun kızı Euryalenin oğludur. Orion oldukça iri cüsseli, dev sayılabilecek bir yapıya sahiptir ve çok güzel bir yüzü vardır. Babası Poseidon Oriona deniz üzerinde yürüyebilme becerisi vermiştir. Gökyüzünde Orion, bir elinde kırılmaz bir sopa, diğer elinde ise bir aslan derisi taşıyor olarak tasvir edilir. Orionun başı kadınlarla çok derde girmiştir. Kral Oinopionun (Şarap içici demek olan Oinopion, Dionysos ile Arianenin oğludur ve Sakız adası kralıdır. Adalılara kırmızı şarap yapmayı öğretmiştir) kızı Meropeye kur yapmış, başarılı olamamıştır.

Ertesi gün fazla içki içerek sarhoş olmuş, bir hata yaparak Meropeye saldırmaya kalkışmıştır. Bunun sonucunda Kral Oinopion, Orionun gözlerini kör etmiştir. Daha sonra Orion, demir tanrısı Hephaistosun çekiç seslerini dinleyerek ona ulaşmış ve ondan yardım istemiştir. Hephaistos ona dünyanın doğusuna gitmesini ve doğan güneşin iyileştirici ışınları yüzüne vurunca gözlerinin yeniden göreceğini söyler. Orion doğuya Lemnos adasına gider ve tekrar görme yeteneğini kazanır.

Mitolojiye göre Orion, bir akrep tarafından topuğundan sokularak öldürülmüştür. Burada akrep, Scorpio (Akrep) takımyıldızı olarak bilinir. Bazı öykülere göre akrep Yer tanrısı Gaia tarafından, bazılarında ise av ve Ay tanrıçası Artemis tarafından, yeryüzündeki hayvanların çoğunu avladığı için Orionu öldürmek üzere yollanmıştır. Başka bir masalda ise, Orionun av tanrıçası Artemise karşı uygunsuz davranışlarda bulunur. Bu yüzden akrebin, Artemis tarafından Orionu öldürmesi için yollandığı söylenmektedir. Orion ve Scorpio, gökyüzünde birbirlerine zıt yönlerde bulunurlar. Biri doğarken biri batmaktadır. Bu sayede onların bir daha savaşmasının engellendiğine inanılır.

Orion, akrep tarafından zehirlendikten sonra sağlık tanrısı Asclepius (Gökyüzünde Ophiuchus takımyıldızı olarak bilinir) tarafından tekrar yaşama döndürülür.

Orionun ölümü hakkında bir başka masal daha vardır. Orion ve av tanrıçası Artemis evlenmek üzere nişanlanmışlardır. Ancak Artemisin erkek kardeşi Apollon bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Apollon, Artemise kötü bir oyun oynamıştır. Artemis çok iyi bir okçudur. Apollon bir gün Artemisle denizde çok uzakta görünen bir karaltıyı vurup vuramayağı konusunda iddiaya girmiştir. Artemis, tek atışta hedefi kolaylıkla vurmuştur. Ancak, vurduğu hedefin nişanlısı Orion olduğunu öğrenince acı içinde kalmıştır. Bu olaydan sonra Ay tanrıçası Artemis yaşama olan bağlılığını kaybetmiş ve içindeki acıyı dindirememiştir. Bu nedenle, Ay bu kadar soğuk ve hayat içermeyen cansız bir yerdir. Artemis, Orionun bedenini gümüşte