Apollon tapınağı Didim'de yer alır. "Didyma" kelimesi, "İkiz Kardeş" anlamına gelmektedir. Apollon ve Tanrıça Artemis, Tanrıların Tanrısı Zeus ve Leto'nun ikiz çocuklarıdır. Dünyanın yedinci harikası olarak bilinen Artemis tapınağıda Efes'te yer alır. Apollon tapınağı, dünyanın en büyük tapınakları arasında yer alır ve kehanet merkezi olarak uzunca süre bilicilerin merkezi olur. Tapınak, büyükçe bir alanı kapsayan Kutsal Yol üzerinde kurulmuştur. Apollon, şiirin, müziğin, sanatın tanrısıdır. Dünyaya geliş hikayesine göre ışık saçtığına inanıldığından aynı zamanda Işık Tanrısı olarak bilinir. Yalan söylemediğinden gerçekleri temsil eder. Altın lir çalır, gümüş yayı çok iyi kullanır, yırtıcı hayvanlarla iletişim kurar, hastaları iyileştirdiğine inanırlar. Gelecekten haberler verir, kehanetleri ile Efsanelere göre, Apollon çoban Brankhos'a rastlar. Dostlukları zamanla gelişirken çobanı çok seven Apollon ona kehanetin sırlarını öğretir. Çoban Brankhos'da Apollon adına ilk tapınağı kurar. Brankhos soyundan gelenler "Brankhidler" uzun süre bu tapınağın yöneticiliğini de üstlenirler. Bilicilik (kehanet), o dönemlerde oldukça yaygındır. Kahinlerin namları sınırlarını aşmış, savaşa gidecek olan Devlet adamları başlatmadıkları savaşın akibetini öğrenmeye, hastalar şifa bulmak için bilicilere, falcılara başvurur olmuşlar.

Kahinler ve kahineler her ayin öncesi kutsal sularla yıkanırlardı. Herhangi bir konuda bilgi almak isteyenler konuya göre tapınak görevlilerine ücret ödemek zorundaydılar. Kutsal yol üzerinde kurulmuş, ağaçlıklarla donanmış kilometrelerce uzantısı olan yoldan tapınağa ulaşmak günlerce sürerdi. Dilek sahipleri tapınaklarda sunaklara alınır, özel bölmeye ancak rahip ve rahibeler girerdi. Rivayete göre, ölümlü sıfatını taşıyanların tapınağın ölümsüzlüğüne gölge düşüreceği gerekçesiyle avlu kullanılırdı. Tapınakta kurbanda kesilirdi ancak bu konuda Apollon'un hükmü vardı. Kutsal su ile yıkanan hayvan yıkanma sürecinde hareketsizliğini koruyorsa, istekler yerine gelmediğinden hayvan serbest bırakılır aksi takdirde kurtulmak için mücadele verirse kurban edilirdi. Kurbanla birlikte, kağıda yazılmış dilekler rahipler tarafından Pythia'ya gönderilirdi. Pythia, Apollon'u temsil eder, her ayin öncesi özel olarak bedenini temizler, kutsal şarkılar ve özel kokuların eşliğinde şekillenen ayin sonrasında görülen kehanetler dilek sahibine iletilirdi. Yapılan bu ayinler bilhassa geleceğe yönelik yapılan tahminler şeytana özgü bulunduğundan tek tanrı inancına mensup olanlar tarafından büyücülük yasaklanmaya hatta cezalandırılmaya başlanmış.

Bölgeyi ele geçiren Pers'ler tapınağı yıkarlar. Persleri mağlup eden Büyük İskender'in hakimiyetiyle birlikte tapınağın inşasına yeniden başlanır ancak uzun bir alanı ve özel mimari projeyi kapsayan dünyanın kehanet merkezi işlevini kazanan tapınak tüm uğraşılara rağmen tamamlanamaz. Mimarları, Milet'li Daphnis ile Efes'teki Artemis tapınağının da mimarı olan Paionios'tur.

Asıl olarak ikili sıralar halinde yer alan 124 adetten sütunun yer aldığı tapınakta depremler ve doğal afetlerin yok ettiği sütunlardan sadece bazıları ayaktadır. Eşsiz bezemelerin ve el işçiliğinin kullanıldığı kalıntıların yer aldığı tapınak, gerek plan ve mimari bakımından gerekse mitolojik yönü açısından diğer tapınaklardan farklı özellikleriyle de günümüze değin adından söz ettirmeyi başarmıştır.