Sponsor Reklam-5
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart MAYALAR UYGARLIĞI

  MAYALAR UYGARLIĞI
  MAYALAR UYGARLIĞI

  Klasik dönem ve klasik-sonrası
  dönem kentleriyle Mayaların yurdu
  ve Maya kültürünün yayılma bölgesi Chichén Itzá'daki Kukulkán
  (okunuşuyla Kukuul Kaan)
  Piramidi'nin kuzey cephesi. Mayalar
  bu piramidi astronomi ve matematik
  bilgilerini ortaya koymak istercesine
  belirli bir sistemle inşa etmişlerdir. Örneğin piramidin dört cephesinin
  her birinde 91 basamak yer alır.
  Böylece 4x91’le bulduğumuz 364
  sayısına en tepedeki düzlüğü de +1
  olarak eklediğimizde yıldaki
  günlerin sayısı olan 365’i buluruz. Ayrıca, piramidi yönlendirme ve inşa
  etme tercihleri sayesinde, ilkbahar
  ve sonbaharda ekinoksların
  gerçekleştiği anlarda, güneş ışınları,
  piramidin çıkıntıları sayesinde,
  merdiven basamaklarının dibinde bulunan iki yılan başı yontusunun
  "S’ler çizen bir gövde uzantısı"
  oluşacak şekilde bir gölge
  oluşturmasını sağlar. (İki başlı yılan)
  Bu yılan, piramidin tepesindeki bir
  tüylü yılan oymasından anlaşılabileceği gibi, Kukulkan adıyla
  bilinen ilah tüylü yılandır.[1]
  (Yılanın, vücudunun gökcisimlerinin
  yörüngelerinin şeklini alabilmesi
  yani S'ler çizebilmesi özelliğinden
  ötürü Mayalar’da göksel bir sembol olarak seçilmiş olduğu düşünülür.) Maya uygarlığı Kolomb öncesi
  Amerika uygarlıklardan biridir. Bir
  Orta Amerika uygarlığı olan Maya
  uygarlığı, binlerce yıl boyunca
  Meksika'nın güneydoğusundan,
  Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir
  bölgede hüküm sürmüştür.[2]
  Meksika’nın güneydoğusunda beş
  devlet kurmuş Mayalar (Campeche,
  Chiapas, Quintana Roo, Tabasco ve
  Yucatán), tarihleri boyunca yüzlerce lehçe üretmişlerdir ve bu lehçelerden
  bazıları günümüzde hâlen konuşulan
  21-44 [3] Maya dilinin oluşumunu
  sağlamıştır. Bu uygarlık M.Ö. 600
  dolaylarında yükselişe geçmiş, M.S. 3.
  yüzyılda altın çağına (klasik dönem, M.S. 250-900) adım atmış, kent-
  devletlerinin siyasi kargaşalar
  sonucunda çöktüğü M.S. 900'e dek,
  geniş bir alanda varlığını sürdürmüş
  ve İspanyol işgaliyle de sona erme
  sürecine girmiştir.[4] Maya uygarlığı birçok bakımdan sona ermişse de,
  yaygın inanışın aksine Mayalar yok
  olmamışlardır, hâlen bu ülkelerde
  yaşamakta ve Maya dillerinden
  bazılarını konuşmaktadırlar.[5]
  “Eski Mayalar”ın (Mayalar'ın bugünkü torunlarına kıyasla
  kullanılan deyim) astronomi,
  matematik, mimari ve sanat gibi
  birçok alanda ileri bir uygarlık
  düzeyinde oldukları görülmektedir.
  Rabinal Achí,[6] Popol-Vuh, Chilam Balam gibi eserlerin bulunduğu Maya
  edebiyatı bu kültürün yaşamını
  betimlemektedir. İspanyol işgali
  1697’de Itzá Mayaları’nın başkenti
  Tayasal’ın[7] ve Guatemala’daki
  Ko'woj Mayaları'nın başkenti Zacpetén’in [8] alınmasıyla
  tamamlanmış, son Maya devleti ise
  1901’de başkentinin (Chan Santa
  Cruz) [9]Meksika tarafından işgaliyle
  ortadan kalkmıştır.
  Mayaların yurdu üç bölgeye ayrılır: Güneyin “Yukarı Topraklar”ı,
  güneyin (ya da ortanın) “Aşağı
  Topraklar”ı ve kuzeyin “Aşağı
  Topraklar”ı. ”Yukarı Topraklar”
  Guatemala ve Chiapas’ın irtifa
  seviyesi yüksek topraklarını kapsar. Güneyin aşağı toprakları “Yukarı
  Topraklar”ın hemen kuzeyinde yer
  alır ve Meksika’daki Petén’i
  (Campeche), Quintana Roo’yu,
  kuzey Guatemala’yı, Belize’yi ve El
  Salvador’u kapsar. Kuzeyin “Aşağı Topraklar”ı ise Yucatan[10]
  Yarımadası’nın kalan kısmını ve
  Puuc Tepeleri’ni kapsar.[11]
  Klasik-öncesi dönemden itibaren
  olağanüstü yapılar inşa eden ve
  Nakbé, Mirador, San Bartolo, Cival gibi büyük kentler kurmuş olan
  Mayaların klasik dönemde
  kurdukları ünlü kentlerden bazıları
  Tikal, Quiriguá (her ikisi de Dünya
  Miras Listesi’ne alınmıştır)[12],
  Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, Ceibal, Cancuén, Machaquilá, Dos
  Pilas, Uaxactún, Altún Ha, Piedras
  Negras’tır. Maya uygarlığının en ilgi
  çekici anıtları dinsel merkezlerdeki
  piramitlerdir. Ayrıca yöneticilerin
  sarayları ve duvar resimleri ve sıvayla süslü soylu kişilerin konutları
  da ilgi çekici anıtlar arasında yer
  alırlar. İlgi çekici Maya eserlerinden
  biri de, usta taş yontuculuklarıyla
  işledikleri, yöneticilerin şecerelerinin
  ve askerî zaferlerin betimlendiği, Mayalarca tetun (“ağaç-taş”) adı
  verilen anıtsal dikilitaşlardır.
  Mayaların ticari malları arasında
  yeşim taşı, kakao, mısır, tuz ve
  obsidyen taşı sayılabilir. Ön-Türkler
  gibi Mayalar da yeşim taşına özel bir önem vermişlerdir.[13] Klasik-öncesi döneminin öncesi
  [değiştir] Güneş kursu (diski), Copan
  Buluntular Maya bölgesinin M.Ö.
  10000-11000 yıllarında meskûn
  olduğunu göstermektedir.[14] Klasik-
  öncesi döneminin öncesi hakkında
  büyük bir tartışma hâlen sürmektedir; bu konuda pek fazla
  keşif ve buluntu olduğu söylenemez.
  Arkeologlar tarafından pek rağbet
  görmeyen bir görüş de James
  Churchward tarafından ortaya
  atılmıştır. Churchward’a göre Mayalar yaklaşık 12000 yıl önce (M.Ö.
  10000) Büyük Okyanus’un sularına
  gömülmüş efsanevi Mu kıtasından bu
  kıtaya göç etmiş bir halkın
  torunlarıdır. Tezini kısmen,
  mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven’in 1921’de Mexico
  City yakınlarındaki Santiago
  Ahuizoctla kazılarında bulduğu 2600
  tablete, kısmen Troano, Dresden gibi
  Maya el yazmalarına, kısmen de
  Uxmal tapınağı ve Xochicalo Piramiti yazıtlarına dayandıran Churchward,
  Asya ve Amerika halkları arasındaki
  benzerlikleri her iki kıtaya da Mu
  kıtasından göç edildiğini ileri
  sürerek açıklamaya çalışır.
  (Churchward’a göre, Mu’nun batışından itibaren dünya
  uygarlıklarında bir ilerleme değil, bir
  çöküş, yani yüksek bir uygarlık
  düzeyinden gerileme yaşanmıştır.
  [15]) Sözkonusu benzerlikleri
  açıklamak üzere ortaya atılmış bir başka görüş ise göçün Asya’dan
  Amerika’ya Bering Boğazı yoluyla
  yapılmış olabileceğini varsayar.[16]
  (Konuya ilişkin son bilimsel
  araştırmalar, tümüyle kanıtlanmış bir
  kuramı henüz ortaya koymamakla birlikte, Maya dilinin de dahil olduğu
  Amerindiyen dil ailesinin[17]
  yaklaşık 16.000 yıl önce Sibirya
  kaynaklı bir göç dalgasıyla oluştuğu,
  yani Amerindiyen dil ailesindekilerle
  Sibirya’da yaşayanların o zamana dek aynı dili konuştuğu sonucuna
  varmıştır.[18]) Bu benzerlikler
  üzerinde çalışan isimlerden biri de
  Doç. Dr. Haluk Berkmen’dir.[19]
  Maya bölgesinde klasik-öncesi
  döneminin öncesinde emin olabileceğimiz bir şey, iklim
  koşullarının çeşitli hayvan türlerinin
  ortadan kalkmasına yol açmış büyük
  değişimlere uğramış olmasıdır. Bu
  değişiklikler muhtemelen, temel
  etkinlik olan avlanma konusunda yer değişimine ve yabani meyve,
  tohum ve köklerin yenilmesine
  neden olmuştu. Tüm Yucatan
  Yarımadası’nda soyu tükenmiş
  hayvan türlerine ve bu döneme ait
  insan etkinliklerinin izlerine rastlanmıştır; Campeche’deki
  Industria de la Concepción aletleri ve
  Loltún’daki mağaralarda bulunan
  duvar resimleri[20] bu döneme ait
  insan etkinliklerini gösteren
  buluntulara örnek olarak gösterilebilir. Klasik-öncesi dönemi T a r ı m d ö n em i ”a d ı d a v e r i l e n b K l a s i k - ö n c e s i d ö n emd e Ma y a d i C h i l am B a l am ' ı n C h uma y e l me t i S o n r a l a r ı , k l a s i k - s o n r a s ı d ö n D d i k i l i t a ş ı , k u z e y y ü z ü , Q u i r Y a k ı n z ama n ö n c e P e t e n b ö l g e s B ö l g e y e g e l e n b u t a r ı mc ı l a r g A r k e o l o j i k b u l g u l a r Ma y a l a r ’ ı n E n e s k i a n ı t l a r ı n t ümü l ü s t a r K l a s i k - ö n c e s i d ö n em k e n d i i ç i G e ç k l a s i k - ö n c e s i d ö n emd e k u r
  MAYALAR UYGARLIĞI
  Bu dönem M.S. 250 ile M.S. 900 yılları
  arasında yer alır; Maya
  tarihini “Maya-öncesi çağı”, “eski
  imparatorluk” ve “yeni
  imparatorluk” biçiminde
  bölümleyen tarihçilere göreyse, "eski imparatorluk" M.S. 320 yılında
  başlamış, M.S. 987 yılında sona
  ermiştir.[42] Bu dönem inşaatte,
  şehircilikte, anıtsal yazıtların
  kaydedilmesinde ve birçok alanda
  Maya uygarlığının dorukta bulunduğu ve zihinsel ve sanatsal
  alanda büyük bir gelişimin yaşandığı
  dönemdir.[43]. Bu dönemde
  Avrupa’da ve dünyanın diğer
  yerlerindeki toplumlara kıyasla
  birçok bakımdan ileri bir düzeyde idiler. Bu döneme teokratik dönem
  de denir. Dönemin bu adı almasının
  nedeni siyasi gücün dinsel grupların
  elinde bulunmuş olması, tüm
  ekonomik, kültürel ve sosyal
  yaşamın dini eksen alarak gelişmiş olmasıdır. Din adamı grupları, klasik
  dönemin Maya devletlerinin
  yönetimi üzerinde, yani yöneticileri
  üzerinde daima önemli bir nüfuz
  gücüne sahip olmuşlardır. Ayrıca bir
  de soylu sınıfı bulunmakla birlikte, gücü ellerinde tutan muharip sınıftı
  (komutanlar). Din adamları yönetim
  üzerinde etkili olmakla birlikte, asla
  yönetici olmamışlardır; Mayalar’ın
  yöneticilerinin din adamları olduğu
  imajı kentlerin birbirleriyle sürekli savaş halinde olduğunun
  anlaşılmasıyla yıkılmıştır. Bu
  dönemde temel ekonomik etkinlik
  tarım olduğundan sözkonusu sosyal
  sınıflaşmada tarımcılar sınıfı da
  yerlerini almışlardır. Bu dönemde deniz ticaretinin de gelişmiş olduğu
  sanılmaktadır. Bulgular, Mayalar’ın
  Orta-Amerika’lı olmayan halklarla
  da ticaret yapabilmiş olduklarını
  göstermektedir; örneğin Chichen
  Itza’da Panama altını bulunmuştur. [44] Bu döneme ait arkeolojik sit
  alanları içinde en tanınanları
  şunlardır: Tikal, Uaxactún, Piedras
  Negras[45],Cancuén, Caracol, Yaxhá,
  Naranjo, Xultún, Río Azul, Naachtún,
  Dos Pilas, Machaquilá, Aguateca, Palenque, Yaxchilán (okunuşuyla
  Yasçilan)[46], Kankí, Bonampak,
  Quiriguá , Tulum, Edzná, Oxquintok,
  Ceibal, Xamantún, Copán
  (okunuşuyla Kopan), San Andrés,
  Yaaxcanah, Cobá, El Cedral, Ichpaatún, Kantunilkín, Kuc
  (Chancah), Kucican, Tazumal, Las
  Moras, Mario Ancona, Muyil,
  Oxlakmul, Oxtancah, Oxhindzonot,
  Pasión de Cristo, Río Indio, San
  Antonio III, Nohkuo Punta Pájaros, San Manuel, San Miguel, Punta Molas,
  Tamalcab, Templo de las Higueras,
  Tupack, Xlahpak, Tzibanché ve
  Kohunlich.[41]
  Petén bölgesinin bu dönemde
  etkinliği artmış iki önemli merkezi Uaxactún ve Tikal’dir. Bunlardan
  Tikal’in (Guatemala) 25 km
  kuzeyinde yer alan Uaxactún (M.Ö.
  600 –M.S. 889) bölgedeki en eski
  Maya tapınağının bulunduğu
  ve “sahte kubbeli tavan”ın varlığının ilk gözlemlendiği sit
  alanıdır. Günümüzde bir orman
  içinde kalan Tikal (M.Ö. 800 –M.S.
  869) ise Teotihuacan etkisi
  göstermekte olup, en parlak
  zamanında 100.000’e varan nüfusuyla “geç klasik dönem”
  Amerika’sının en büyük kenti
  olmuştur. (Maya kentlerinin
  nüfuslarının genellikle 5.000 ile
  50.000 arasında olduğu
  sanılmaktadır.[47])Meksika Körfezi’ne ve Karayip Denizi’ne
  dökülen ırmak sistemlerinin
  ortasında bulunan bu merkez,
  karmaşık bir ticari ağa bağlı olup,
  stratejik bir öneme sahip olmuştur. Tikal,1 numaralı tapınak Nohoch Mul Piramidi, Cobá.
  Honduras’taki, M.S. 736’ya doğru
  en parlak devrini yaşayan Copán
  kenti ise Maya dünyasının bilimsel
  merkezi olmuştur. Gökbilimnin son
  derece ileri olduğu bu merkezde "tropikal yıl"ın süresi
  saptanabiliyordu, takvim konusunda
  günümüzde kullanılanlar kadar kesin
  sonuçlar verecek sistemlere ve
  tutulma tablolarına sahip
  bulunuyorlardı. Eric Wolf, “Orta Amerika halkları ve kültürleri”
  eserinde Copán’da Mayalar’a özgü
  olmayan ilah Tláloc tasvirlerine
  rastlandığını belirterek, Copán kenti
  gibi diğer Maya kentlerine de bu
  dönemde Maya’lara özgü olmayan yabancı öğelerin girmiş olduğuna
  dikkat çeker.[48]
  Campeche’deki (Meksika) Calakmul
  ve Quintana Roo’daki (Meksika)
  Cobá kentleri de bu döneme aittir.
  Calakmul’da 100’den fazla stel (dikilitaş) keşfedilmiştir ve M.S.
  623’te parlayan Cobá ise Yukatan
  Yarımadası’nın kuzeydoğusundaki
  teokratik merkezden daha eski olan
  bir teokratik merkezi oluşturmuştur.
  Beş gölün kıyılarında yer alan Cobá milattan sonraki ilk yüzyıllarda,
  temel etkinliği tarıma dayalı, küçük
  bir yerleşim birimi olup, kırsal
  kesime özgü bir sosyal yapılaşmaya
  sahipti. M.S. 400 ile M.S. 1000 yılları
  arasında nüfusunun artmasına paralel olarak ekonomik ve siyasi
  gücünü arttırdı ve önemli bir
  törensel merkez haline dönüştü.
  Meksikalı arkeolog Antonio
  Benavides makalelerinde Cobá’daki
  yaşamı ayrıntılı olarak betimlemektedir.[49] 100 km.²’ye
  yayılmış bu yerleşim biriminin
  merkezi yaklaşık 2 km.² kadar bir
  alanı kapsıyordu. Gelişmiş bildirişim
  yöntemleri olmakla birlikte,
  ekonomik ve siyasi denetimin sağlanması için bölge gelişmiş bir yol
  ağıyla irtibatlandırılmıştı. Bu
  bölgedeki yolların yapımına M.S. 600
  ve 800 yıllarında başlanmış olmalıdır.
  Bu yüzyıllar aynı zamanda, Cobá’da
  çeşitli dikilitaşların dikildiği ve şehirciliğin inşaat alanında
  gelişmeler yaşadığı yüzyıllardır. Üç
  törensel bina grubu yine bu
  dönemde yapılmıştır: Nohoch Mul,
  Chumuc Mul ve Macanxoc. Nüfusu o
  zamanlar 70.000’e ulaşan Cobá, 1000 yılına doğru Yucatan
  Yarımadası’nın orta kısmının, doğu
  kıyısının ve kuzeyinin ticaret
  yollarını kontrolünde
  bulunduruyordu. Bir kıyı kenti
  olmayan ve Tulum kentinin 50 km.kuzeyinde bulunan Cobá, ayrıca,
  Fernando Robles’in belirttiği gibi,
  Honduras’la olan ticaret yolu
  üzerinde Xel-Há limanını
  denetiminde bulunduruyordu.[50]
  Maya kentlerinden Palenque’de, Palenque Harabeleri arasında “Yazıt
  Tapınağı” diye bilinen bir tapınak
  bulunmaktadır. 65 metre
  yüksekliğindeki Merdiven
  Piramidi’nin üzerinde duran ve bu
  yapının geniş taş tabakalar halinde yapılmış bir tabanı vardır. 1952’de
  bu tabakların altında eksiksiz
  bozulmamış bir mezar keşfedilir.
  Mezarın içindeki çürümüş cesedin
  yüzünü çok zarif mozaik bir yeşim
  maske kaplamaktadır. Ceset, tahta 12 yaşında çıkan ve M.S. 683 yılında 80
  yaşında ölen, Güneş Lordu Pacal
  isimli Mayalar tarafından çok sevilen
  bir krala aittir. Bu hazinenin ender
  güzelliği yanı sıra daha şaşırtıcı olan
  diğer keşif mezarın kapağıydı. İsviçreli yazar Erich von Daniken
  kapağın ortasındaki figürün
  uzaygemisini yöneten bir uzaylıyı
  temsil ettiği teorisini ortaya atmıştır.
  [51]
  Bu dönemde Yaxchilán, Bonampak, Piedras Negras ve Chiapas
  ormanındaki Palenque gibi
  merkezleri olan Maya uygarlığının
  en parlak dönemi M.S. 695 ile M.S.
  799 yılları arasındaki dönemdir.
  Üstteki ilk üç kentin bulunduğu bölgede Mayalar’ın birbirleriyle de
  savaştıklarını gösteren ilk izler
  bulunmuştur. Bu bölgedeki
  kentlerde savaçılardan, savaşlardan,
  tutsak alabilmek üzere düzenlenen
  akınlardan söz eden betimlemeler bulunmaktadır. Campeche’deki
  Becán tahkim edilmiş Maya
  kentlerine örnek olup, kuru bir
  hendekle çevrili bulunmaktadır.
  Teokratik döneme ilişkin bir başka
  konu da Maya dini ile Orta Meksika, özellikle Teotihuacan arasında M.S.
  5.-7. yüzyılda yaşanan sıkı ilişkidir.
  Teotihuacan bu dönemdeki Maya
  merkezlerini savaş, siyasi otorite ve
  bilhassa kültürel etkiler ve doğal
  kaynaklar (temel ticari mal olan kakao) yoluyla denetiminde
  bulundurmuştur. Durum
  kısaca, “Maya kültürü Teotihuacan
  etkisini içine aldıktan sonra kendi
  gelişimine devam etmiştir”
  biçiminde de özetlenebilir. Tikal’de ve Kaminaljuyú’daki bina ve
  dikilitaşlarda bulunan bazı buluntu
  ve metinlerin yakın zaman önce
  yapılan incelemeleri,
  Teotihuacan’da yaşayanlar ile
  Mayalar arasında savaş yapıldığını ortaya koymuştur ki, bu da o
  dönemde gücün muharip sınıfın
  elinde olduğunu ortaya
  koymaktadır.
  9. ve 10. yüzyıllar arasında
  uzmanların henüz inandırıcı bir şekilde açıklayamadıkları gizemli
  olaylar olmuştur. Mayalar, bir tür
  imparatorluk kurdukları bölgenin
  merkez kısmındaki, Teotihuacan gibi
  dinsel ve törensel bakımdan da
  merkezî olan kentleri bilinmeyen bir nedenle terk etmişlerdir. Kimi
  kentlerde bu ayrılış o kadar ani
  olmuştur ki, inşa halindeki yapılar
  yarım kalmıştır. Teotihuacan’ın,
  sakinlerince aniden terk edilerek
  önemini yitirmesinin kuşkusuz bu kente sıkı biçimde bağlı bulunan
  merkezlerin üzerinde etkileri
  olmuştur. Dolayısıyla, klasik dönemin
  ardından, özellikle 925 ile 975 yılları
  arasında bir duraklama dönemi
  görülür.

  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

 2. #2
  philippus
  philippus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: MAYALAR UYGARLIĞI

  elinize emeğinize sağlık..

 3. #3
  Status
  Offline
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  360
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: MAYALAR UYGARLIĞI

  [quote author=philippus link=topic=2996.msg7781#msg7781 date=1343748484]
  elinize emeğinize sağlık..
  [/quote]
  Alıntıdır bilginize..eyvallah dostum
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. FRİGYA UYGARLIĞI
  By ömerxx in forum ESKİ UYGARLIKLAR VE TOPLUMLAR
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.05.2012, 15:39
 2. AZTEK UYGARLIĞI
  By Radmin in forum GENEL TARİH
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.05.2012, 20:37
 3. MAYA MEDENİYETİ -MAYALAR KİMDİR?
  By SON AĞA in forum MEDENİYETLER TARİHİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.06.2010, 22:11
 4. FRİGYA UYGARLIĞI
  By ömerxx in forum ANADOLUDA KURULAN MEDENİYETLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.06.2010, 18:16
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define İşaretleri

Nasıl Polis Olurum