Ouroboros, kendi kuyruğunu yutan yılan ya da ejderha resmiyle sembolleştirilen kavramdır. Etimolojik kökeni Latince uroborus kelimesidir, Türkçe karşılığı “kuyruğunu öldüren” demektir. İlksel birlik ve sürekli döngünün ifadesi olarak yaşamın ve zamanın sürekliliğini, en öz anlamıyla da sonsuzluğu işaret eder.

Ouroboros Nedir? (Kuyruğunu Yutan Yılan)

Çember (daire) oluşturacak şeklinde kendi kuyruğunu yutan yılan ya da ejderha resmiyle ifade edilen Ouroboros sembolü, genellikle yaşam ve zamanın sürekliliğini temsil eder. Ruhsal düzlemde bilinmeyen ancak varlığı hissedilen bilinç dışının, Simyada ise “Primma Materia” yani evrenin (henüz işlenmemiş) ham maddesidir.