1 - BEDEN / ZİHİN BAĞLANTISI :Bir efsaneye dönüşen ‘plasebo etkisi’ zihinle beden arasındaki muhteşemilişkinin en basit kanıtı. Bu etki kendini şöyle gösteriyor: Sahte,yani aslında ilaç olmayan bir ilaç aldıklarından habersiz denekler,dertlerine derman olacak bir hap ya da şurup içtiklerinidüşündüklerinden kendilerini daha iyi hissediyorlar. Üstelik etki kimizaman bununla da kalmıyor, tıbbi belirtilerde de düzelme görülüyor.Plasebo deneklerine bakınca, insan ister istemez, zihin neye inanırsabedeninin de onu yaşadığına hüküm getiriyor. Pek çok uzman, zihninyardımıyla bedenin kendi kendini iyileştirebilme kabiliyetinin, moderntıbbın yaratabileceği bir ‘mucize’den kat be kat büyüleyici olduğuna inanıyor.

2 - HAYALETLER : Hayaletlerinvarlığı hakkında ciddi bir kanıt olmamakla birlikte, onları gördüğünü,onlarla konuştuğunu, onların fotoğraflarını çektiğini ısrarla anlatan-içten ya da değil- şahitler, pek çok insan var. Ancak bilim henüzyanıtı bulamadı.
3-3 - DEJA VU : Fransızcabir kelime olan ‘déjà vu’, Türkçede ‘daha önce görülmüş’ anlamınıtaşıyor. Açıklamak istediği durum ise şu: Özel bir anı ya da birtakımkoşulları, aynı şekilde daha önceden de yaşamış olduğunuzu hissetmehali. Herkesin hayatında bir ya da birkaç kez yaşadığı bu duygu,şaşırtıcı, anlaşılmaz, gizemli ve evet ürkütücüdür. Araştırmacılar‘déjà vu’ ile ilgili bazı açıklamalar yapmaya çalışsalar da, bu tuhafhissin nedeni, bir gizem olmayı sürdürüyor.

4 - TAOS UĞULTUSU: ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan küçük Taos kentini ziyaret edenbazı turistler ve vatandaşlar, yıllardır, çöl havasında gizemli,güçsüz, düşük frekansa sahip bir uğultu ve titreşim duyduklarınıanlatıyorlar. Bu iddiada bulunanlar, Taos vatandaşlarının sadece yüzdeikisini oluşturuyor. Bazıları bunun çöldeki garip birtakım akustiksorunlarından kaynaklandığını düşünürken, bazıları da bir çeşit kitlehisterisi ya da uğursuz bir sır olduğuna inanıyor. Duyulduğu iddiaedilen sese ister vızıltı, ister uğultu, ister titreşim deyin; isterpsikolojik, ister doğal, ister doğaüstü olduğuna inanın… Hakkındabilinen bir tek gerçek var: O da şimdiye kadar hiç kimsenin bu garipsesin kökenini ortaya çıkaramadığı.

5 - DUYU ÖTESİ ALGI: Hem Doğu, hem de Batı toplumlarında, bazı insanların bir çeşit psişikgüçleri olduğuna inanılıyor. Bugüne dek psişik güçleri olduğunu iddiaeden kişiler, araştırmacılar tarafından pek çok teste tabi tutuldu.Ancak elde edilen sonuçlar her seferinde ya olumsuz ya da muğlak veşüpheliydi. Altıncı hissin gücüne inanan pek çok kişi, psişik güçlerintest edilemeyeceğini, çünkü bir nedenle kendilerine şüpheyleyaklaşanların ya da bilim adamlarının yanında azaldığını vurguluyor.

6 - ÖNSEZİ : Psikologlarbu durumu açıklarken insanların bilinçaltlarında, farkında olmadançevremizdeki dünya hakkında bilgi topladığını vurguluyorlar. Bu şekildebiz aslında sadece ‘görünüşte bilmediğimiz’ bazı şeyleri biliyor ya dahissediyoruz. Ancak söz konusu bilgiler bilinçaltımızın derinliklerindeyaşadığı için, bunun nasıl olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Buaçıklama kimileri için tatmin edici olsa da pek çok araştırmacıya göreönsezi, kanıtlanması ve üstünde çalışılması zor bir konu.

7 - ÖLÜMDEN SONRA HAYAT : Hayatlarındabir kez ölüme yakın deneyim geçirmiş kişilerin bazıları, karanlık birtünelde yol alıp, sonunda beyaz bir ışık huzmesine kavuştuklarına dairhikâyeler anlatır. Bunlar arasında sevdiklerinize kavuşmak, garip birhuzur hissetmek gibi daha renkli öyküler de mevcuttur. Bu deneyimlerson derece etkileyici olmakla beraber, maalesef kimse ‘öbür taraf’tanelinde bir kanıtla ya da doğrulanabilir bir bilgiyle geri dönmeyibaşaramadı. ‘Öbür dünya’ meselelerine kuşkuyla yaklaşanlar, söz konusudeneyimlerin travma geçirmiş bir beynin gördüğü halüsinasyonlarolduğunu vurguluyorlar. Tabii bu nedenle de son derece doğal veaçıklanabilir olduklarını… Ölüp de geri dönen olmadığına göre, bu konugizemini koruyacak.

8 - UFO’LAR… : UFOdeyince genelde insanların aklına uçan daireler, kısacası uzay gemilerigelse de UFO’nun açılımı ‘Tanımlanamayan Uçan Nesne’… Ve bu nedenleevet UFO diye bir şey var. Çünkü dünyanın her tarafında, gökyüzünde neolduğunu tanımlayamadıkları birtakım objeleri gördüğünü söyleyeninsanlar var. Ancak bu obje ve ışıklar, aslında uçak mıdır, meteormudur yoksa gerçekten Marslıların son model uzay gemisi midirş Bu birtürlü açıklığa kavuşamıyor.

9 - ASLA BULUNAMAYAN KAYIPLAR : İnsanlarbazen kaybolur. Bazıları yaşadıkları hayattan kaçar, bazıları büyükçaplı ve cesetlerin tanınamadığı kazalarda yitip gider, bazılarıcinayet kurbanı olur. Kayıplar ölü ya da diri bulunur. Ancak bazıinsanlar vardır ki adeta buharlaşırlar. 1872’de Portekiz yakınlarındabulunan ‘hayalet gemi’ Marie Celeste’in mürettebatı, Amerikan işçilideri Jimmy Hoffa bu şekilde kayıplara karışanlardan sadece bazıları.

10 - BÜYÜK AYAK :Bu gizem de Amerika’dan… Yeni Kıta’da yıllar boyunca, insana benzeyen,bol tüylü, son derece iri, ‘Büyük Ayak’ adlı bir yaratığı gördüğünüiddia eden sayısız insan ortaya çıktı. Tüm kıta çevresinde kaydedileniddialar eğer doğruysa, aslında binlerce Büyük Ayak’ın yaşıyor olmasıgerekirdi. Ancak bugüne kadar bu korkunç yaratığa ait tek bir cesetbile bulunamadı. Ortada belirsiz fotoğraflar, video kayıtları vetanıkların açıklamalarından başka bir şey yoktu. Görünen o ki, BüyükAyak da, İskoçya’nın varlığı bir türlü kanıtlanamayan ünlü Loch Nesscanavarı gibi gizemler dünyasındaki yerini koruyacak.