1 Doğrudan Osmanlı Devleti'ne bağlı toprakların listesi
1.1 Balkanlar
1.2 Kafkasya
1.3 Ortadoğu
1.4 Afrika
2 Diğer
2.1 Himaye Bölgeleri
2.1.1 Doğu Avrupa
2.1.1.1 Lehistan Krallığı
2.1.1.2 Eski Altınordu Hanlıkları
2.1.1.3 Haraç veren devletler
2.1.2 Asya
2.1.2.1 Orta ve Güneydoğu Asya
2.1.2.2 Arabistan içleri ve Umman
2.1.3 Afrika
2.1.3.1 Fas Sultanlığı
2.1.3.2 Merkezi Afrika ve Sahra Çölü
2.1.3.3 Doğu Afrika