Devrin en önemli bilgini olan, hatta ecele çare bulduğu söylenen Danyal Peygamberin bir oğlu olur. Annesi ismini Camasb koyar. Camasb hiçbir işte tutunamayınca oduncu olur. Birgün arkadaşlarıyla odun kıraraken yağmura tutulurlar ve bir mağaraya sığınırlar. Bu mağarada içi tamamemn bal dolu bir kuyu bulurlar ve arkadaşları balı aldıktan sonra Camasb’ı kuyuda bırakarak kaçarlar. Kuyuda bir akrep ona saldırır, akrebi öldüren Camasb onun çıktığı deliği bıçağıyla büyüterek kendine bir yol yapar ve bu yolla Şahmeran’ın ülkesine düşer. Şahmeran onu yedi yıl alıkoyar. Şahmeran Camasb’ın yalvarmalarına daha fazla dayanamaz ve onu bir şartla geri göndermeye razı olur. Delikanlıya ‘Hamama gitmeyeceksin, gidersen insanoğlu beni gördüğün için su karşısında yılan derisine dönüşecek bedeninden beni bulup öldürür”der. Yurduna dönen Camasb yedi yıl hiç hamama gitmez, ancak birgün ısrarlara dayanamaz ve yıkanmaya koyulur. Büyücü olan ülkenin veziri onu görür ve “Danyal’ın oğlu Şahmeran’ın yerini bilir” diyerek padişaha götürür. Camasb türlü işkencelerden sonra Şahmeran’ın yerini gösterir. Yakalanıp kente getirildiğinde yolda Camasb’ı gören Şahmeran; “Beni öldürüp üç parçaya bölecekler ve her parçamı ayrı ayrı kaplarda kaynatacaklar. Sakın sen ilk kabın suyunu içme”diye uyarır. Vezir, kaplar kaynarken hasta padişahın yanına gidince Camasb kapların yerini değiştirir. Geri dönen vezir, ilk kaptaki suyu içip ölür. Camasb ikinci kaptan içer ve padişaha her üç kaptan da sırayla içirir. Padişah sağlığına kavuşurken Camasb’ı da kendine vezir yapar.