Homeros'un en ünlü
destanlarından biridir. Odysseia'nın MÖ
800 ila 600 yılları arasında yazıldığı
sanılmaktadır. Manzum eser İlyada'nın
devamı niteliğindedir ve Yunan
kahraman Odysseus'un Truva'nın düşüşünden sonra vatanı İthaka'ya
yaptığı maceralarla dolu uzun
yolculuğu anlatır. 10 yıl süren savaştan
sonra Odysseus'un İthaka'ya dönmesi
10 yılını alır, ve bu 20 yıllık uzaklığında
oğlu Telemachus ve karısı Penelope ülkeyi yönetmek ve Penelope ile
evlenerek (Odysseus'un öldüğü iddia
edilmektedir) İthaka'nın hükümdarı
olmak isteyen bir grup soylu ile
mücadele etmek zorundadırlar. Şiir batı
edebiyatının ve kültürünün temel eserlerinden sayılır, ve antik Yunan
kültürüne ışık tutan en önemli
kaynaklardan biridir.