Urartu şamram Kanali
Günümüzden binlerce yıl önceUrartu şamram Kanali bugünkü görkem ve teknolojik hassaslığı aratmayan Urartu su mimarisi anıtlarından bazılarınınUrartu şamram Kanali yörede bugün bile yer yer işe yaraması şaşkınlık yaratıyor. Üstelik dönem ve dayanıklılık açısından bakıldığındaUrartu şamram Kanali araştırmacılar Urartu barajUrartu şamram Kanali gölet ve sulama kanallarının dünyanın hiçbir yerinde bir benzerlerinin daha bulunmadığını da kabul ediyorlar. Tabii bunlarınUrartu şamram Kanali Şamram Kanalı örneğinde olduğu gibiUrartu şamram Kanali çalışır durumda olması konunun önemini daha da arttırıyor. Çünkü bölgeUrartu şamram Kanali birinci derecede deprem kuşağı içinde bulunuyor ve Urartu dışındaki uygarlıkların anıtları sarsıntıların etkisiyle yerle bir olurkenUrartu şamram Kanali Urartuların yapıtları şaşılacak biçimde afetlere direnç göstermişler.
Urartu su mühendisliği
Şamram ya da özgün Urartu dilindeki adıyla Menua KanalıUrartu şamram Kanali Gürpınar ilçesi dışındaki kaynağından Van'a kadar yaklaşık 51-56 km. uzunlukta ve araziye göre incelikle işlenmiş bir yatakta ilerliyor. Kanalın uzunluğu için böyle bir sayı aralığı vermemizin nedeniUrartu şamram Kanali epeyce bir süreUrartu şamram Kanali özgün Urartu kanalının yakınından geçen ve DSİ tarafından 1960'larda yapılan betondan ikinci modern kanalın yanıltıcı etkisi. Çoğu araştırmacının değinmediği ve yaklaşık 25-30 km. kadar süren bu beton kanalUrartu şamram Kanali ne yazık kiUrartu şamram Kanali eski Urartu Menua Kanalı'nıUrartu şamram Kanali önemli ölçüde yok etmiş. Bugün Şamram ile ilgili yapılmış hemen tüm araştırmalardaki beton su yolu fotoğrafları hep bu "modern" kanala ait. Yani Menua Kanalı'nı anlatmıyorUrartu şamram KanaliUrartu şamram Kanali Şamram Kanalı'nın suyu ile Van-Edremit'in yaklaşık 5 km. dışında bir "hidroelektrik santralı"nın çalıştırılıyor olması. Hemen bu kadar da olur mu diye sormayın; çünkü santral yetkililerinin dediğine göreUrartu şamram Kanali herkesin "arkeolojik değer" gözüyle baktığı Şamram KanalıUrartu şamram Kanali DSİ ile EÜAŞ Hidroelektrik Santralı'nın mülkiyetinde. Urartu'dan kalma kanal iseUrartu şamram KanaliUrartu şamram Kanali yazıtlardan anlaşıldığına göreUrartu şamram Kanali Urartu kralı Menua (M.Ö. 810-786) zamanında başlanmışUrartu şamram KanaliUrartu şamram Kanali Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Öziş'in deyişiyleUrartu şamram Kanali 2000 hektarı sulayan bir sistemin parçası olarak kullanılabiliyor. Kanalın asıl adının yazıtlara göre Menua olması gerekiyor. Şamram'ın iseUrartu şamram Kanali kökeni Asur kraliçesi Semiramis'e (Sammuramat) kadar uzanan adınUrartu şamram Kanali halk efsaneleriyle Şamiram ve Şamram şeklindeki dönüşümü olduğu kabul ediliyor. en azından görüntüler açısından. Asıl ilginç olanı betonla henüz yok edilmemiş olan yerlerde uzayıp giden bir çöp çukuru biçiminde varlığını sürdürüyor. Bu ünlü su yolunun yapımına ama bugün kanal artık bütünüyle yok olma sürecinde. Oysa Şamram Kanalı'nın suyu günümüzde hâlâkullanılmaktadır