KASTAMONU

Kastamonu İli doğal ve kültürel değerler yönünden zengin bir bölgedir. Küre Dağları, bir milyon yıllık Ilgarini Mağarası, dünyaca ünlü macera dolu Valla kanyonu, Ilgaz Dağı kış sporları turizm merkezi, Karadeniz ’e 170 km.lik sahili, kaya mezarları, yaylaları ,konakları, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi ve mimari özelliklere sahip olan yapıları zenginliklerden bazı örneklerdir.
Kastamonu’daki turizm potansiyeli aynı zamanda çeşitlilik de arz etmekte ve kıyı turizminden kış turizmine çok geniş bir yelpazede yılın oniki ayında turizm hizmetleri sunulabilmektedir. İl’ de Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Küre Dağları Milli Parkı ile Ilgaz Dağı kış turizmi tesisleri, yat turizmine elverişli koyları, tarihin çeşitli dönemlerine ait eserleri, eşsiz tabiatı ile dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin gözde beldesi olmaya namzettir.
DENİZ TURİZMİ


Cide Gideros Koyu : Arkeolojik ve tabii sit alanı, doğal güzelliğe sahiptir.
Cide : İlçe merkezinde Belediye Plajı, Kadınlar Plajı, Kumluca Yolu Kumsalı, Akbayır Köyü Kumsalı
Doğanyurt : Liman İçi Plajı, Kadınlar Plajı Kumsalı
İnebolu : Boyranaltı Plajı, Gemiciler Köyü Plajı
Bozkurt : Yakaören (İlişi) Kadınlar Plajı, Yakaören (İlişi) Çınar Altı Plajı
Abana : Belediye Halk Plajı, Tatil Köyü Plajı - Kumsalı, Hacı Veli Köyü Kumsalı
Çatalzeytin : Ginolu Arkeolojik ve Tabii Sit Alanı doğal güzellikler sergilemektedir. Ginolu Kumsalı - Plajı Ayrıca İnebolu, Abana, Doğanyurt, Cide, Çatalzeytin İlçelerinin sahillerinde yat turizmi için uygun koylar bulunmaktadır.
DOĞAL GÜZELLİKLER


Valla Kanyonu : Pınarbaşının 26 km. kuzeyindeki Muratbaşı köyü yakınlarında, Devrekani çayı ile kanlıçayın buluştuğu yerde başlar. Kuzeydeki Cide 'ye doğru yaklaşık 10 km. uzanan kanyon 800-1200 m. arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahiptir. Kanyonun içi profesyonel gruplar tarafından ve uygun ekipman olmadan geçilemez. Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile kısa girişler yapılabilir.
Çatak Kanyonu :Azdavay ilç sınırlarındadır. dünyanın sayılı büyüklükteki Kanyonlarından biri olan Çatak kanyonunun yaklaşık uzunluğu 12 Km dir. İki tarafıda yüksek kayalıklar ve ormanla çevrili doğa harikası bir yerdir.
Horma Kanyonu :Yaklaşık 4 Km uzunluğunda olmasına rağmen rehber kullanılmadan geçilmemesi gereken bir kanyondur. Suyun geçtiği alanlarda oluşan derin kazanlar ve kuyular, Horma Kanyonunu oldukça tehlikeli kılmaktadır.
Ilgaz Dağı Milli Parkı : Ankara - Çankırı - KASTAMONU Devlet Karayolu Milli Park içinden geçmektedir. KASTAMONU il merkezine 40 km, Ankara'ya 200 km uzaklıktadır.Türkiye'nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu Fayı,Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçmektedir. Saha değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan meydana gelmiştir. Ayrıca üst değerde peyzaj özellikleri sunan jeoformolojik bir yapıya sahiptir.Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam, köknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, Zengin ormanaltı topluluğu ile desteklenmektedir. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi, yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sağlamaktadır.


Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı :Küre Dağları Milli Parkı Batı Karadeniz Bölümünün Küre Dağları üzerinde en zengin flora ve faunaya sahip yörelerinden biridir. Bölgenin kullanımına açılmamış bakir yerlerinden biridir.Parkta yaşayan hayvanlar arasında geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler bulunmaktadır.
Görülebilecek Yerler : Valla Kanyonu, Aydos Kanyonu, ve Ilgarini Mağarası,Mantar Mağarası, Kuyluş, Ejderha Ağzı Mağarası, Ilıca Köyünde Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu görülmeye değer yerlerdendir.
Çatalzeytin, Yaralıgöz Orman İçi Dinlenme Yeri :Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu güzergâhında yer alan saha, daha ziyade bölgeye gelen ziyaretçilerin transit geçişlerinde kullanılmaktadır. Yeme- İçme üniteleri de bulunan sahada, tabiat-orman güzelliği doyumsuzdur.
Tosya - Dipsizgöl : Tosya-ılgaz Karayolu üzerinden ayrılan orman içi ÇİFTER Köyünde bulunmaktadır. Tosya İlçesine 18 km mesafede yer alan saha içinde 400 m2 krater gölü görülmeye değer güzelliğe sahiptir. Saha içinde konaklama ve yeme-içme üniteleri ile piknik ihtiyacını karşılayacak üniteler mevcuttur.
İNANÇ TURİZMİ


Yılanlı Külliyesi : Cami, türbe, Dar-üş Şifa, İmaret, Şadırvan yapıları ile tam bir koplekstir. Külliye Abdülkadir Geylani hazretlerinin 4. oğlu Abdülfettah-ı Veli tarafından M. 1210 yılında kurulmuştur. 1827 yılında meydana gelen yangından sonra onarılmış ve bazı bölümleri yeniden yapılmıştır. Kesme taştan inşa edilen yapı girişi M.1271 yılının taş süsleme özelliklerini göstermektedir. Taş işçiliği olarak kitabe yazılmış geometrik ve bitkisel süsleme yapılmıştır. Yakınında bir taş üzerinde kabartma olarak "Yılan Motifi" görülmektedir.
Nasrullah Külliyesi : Camii, Şadırvan, Köprü ve medrese ile şehrin sembol yapılarındandır. 2. Beyazıt Döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmıştır. Geçen sürelerdi bazı ekler ve büyütmeler ile genişletilmiştir.
Şeyh Şaban-ı Veli (Hz Pir) Külliyesi : İlin en büyük ve en önemli dini turizm merkezidir. Hisarardı semtinde yer alan külliye; Camii, Türbe, Asa Suyu,Şadırvan, Kütüphane ve Ahşap Konaklardan meydana gelmektedir.
Benli Sultan Külleyisi :. Ilgaz Dağının kuzey eteğinde, İl Merkezine 30 km mesafede, Ahlat Köyünde bulunmaktadır. Camii, Türbe, Mutfak ve Misafirhaneden müteşekkildir. Kayıtlarda geçen medrese ve kütüphane yapıları günümüzde bulunmamaktadır.

Atabey Gazi Camii (Kırk Direkli Camii) : Çobanoğulları (Atabeyler) dönemine ait olan camii, ilin en eski ve en büyük camilerindendir. KASTAMONU da hüküm süren (Atabey) Muzaffer Yavlak Aslan zamanında yapılmış olması muhtemel olup, M.1273 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kesme ve moloz taştan duvarları olan yapının üzerini (40) direk üzerine oturan ahşap tavan örtmekte olduğundan halk tarafından KIRK DİREKLİ CAMİİ olarak anılmaktadır.Atabey Gazi KASTAMONU Kalesini Bizanslılardan cuma günü fethettiği ve buradaki kiliseyi camiye dönüştürerek ilk cuma namazını kılmasından dolayı Fetih Camii olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla günümüzde de adet olarak cuma hutbesi için minbere kılıç ile çıkılmaktadır.
İbn-i Neccar (Eli Güzel) Camii : İbn-i Neccar (Yavuz Selim) Mahallesinde bulunan camii kesme taştan zarif ve güzel Candaroğulları Dönemi yapısıdır. M.1353 yılında yapılmıştır. Camiye girişteki iki kanatlı, meşe ağacından panolar içindeki yazılı ve motiflerle işli kapısı nadir - güzel örneklerden olup, M.1356 yılında Ankara lı nakkaş Mahmut Oğlu Abdullah tarafından yapılmıştır. Aynı usta adını ve benzeri kapıyı Kasaba Köyü Mahmut Bey Camiinde de görmekteyiz
Kasaba Köyü - Mahmut Bey Camii :Şehrin kuzey-batısında, Daday İlçesi güzergahında, şehre 18 km mesafede Kasaba Köyünde bulunmaktadır. M. 1366 yılında Candaroğlu Hükümdarı Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Dıştan sade bir görünümde olan yapının iç yapı tarzı ve süslemesi nadir örneklerdendir. İçten ahşap tavanı taşıyan sistem, kıble yönünde uzanan ve dört direk üzerinde atılan uzunlamasına ve yatay hatıllarla çatılmıştır. "Bindirme Tekniği" nde çivi kullanılmadan yapılan tek camidir. Ahşap tavanı, katlı mahfelleri ahşap işçiliğinin yanısıra kök boyadan nebati süslemeleri ile ünlüdür. Camiinin giriş kapısı ahşap oyma sanatının şaheserlerindendir.
Aşıklı Sultan Türbesi : İki katlı yapının ön cephesi Selçuklu tarzında taş işlidir. Alttaki tonozlu bölümde 5 sanduka bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki sandukadaki zat halk tabiriyle Aşıklı Sultan'dır KASTAMONU Kalesinin fethinde düşman okuyla şehit olan ve buraya defnedilen kumandanın mezarı üzerine Selçuklu döneminde yapının inşa edildiği tahmin edilmektedir. Sanduka içinde zatın ayak bileklerine kadar bozulmamış halde görülebilmektedir
TARİHİ ESERLER


Kastamonu Kalesi : Şehrin sembol eserlerinden olan kale, 12. y.yılda Bizans Döneminde tabii kayalık arazi üzerinde kurulmuştur. Dış sur duvarlarından bir kule parçası kalmıştır. Sağlam olan iç kalenin bu günkü şekli Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Döneminde almıştır. 112 mt yükseklikteki tabii tepe üzerindeki kale, 155 mt uzunluğunda, 30 - 50 mt genişliğindedir. Basık kemerli kapıları, sivri kemer şeklindeki geçit tonozları Orta Çağ Türk mimarisi özelliklerini göstermektedir. Doğu, kuzey, güney yönündeki kuleler, burçlar ve sur duvarları ayaktadır.
Saat Kulesi : Hükümet Konağının arka tarafındaki tepede Vali Abdurrahman Paşa döneminde 1885 yılında yaptırılmıştır. Şehrin sembol eseri kesme taştan inşa edilmiş ve içersine saat mekanizması yerleştirilmiştir. Günümüzde de çalışmasını sürdürmektedir.
KIŞ TURİZMİ


Kastamonu - Ilgaz - Kış Sporları Turizm Merkezi : İl kuzeyden Küre ( İsfendiyar) Dağları, güneyden Ilgaz Dağı ile çevrelenmiş olduğundan, kış mevsiminde bol kar almaktadır. Gerek arazi özellikleri, gerek bol kar yağışı almasından dolayı kış turizmi için çok rağbet görmektedir. Büyük bölümü KASTAMONU İli sınırları içinde kalmak üzere Çankırı İl sınırlarına da girmektedir. KASTAMONU - Ankara karayolu güzergahındadır. Tesisler kesimi anayola 1.5 km mesafede kalmaktadır. Ilgaz Dağı üzerinde bulunmaktadır. KASTAMONU İl Merkezine 40 km mesafededir.
Kayak merkezinde 800 mt ve 1500 mt uzunluğunda iki adet kayak pisti bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne ait (1) adet çift oturaklı telesiyej tesisi çalışmaktadır. Üst istasyonu1995 mt, alt istasyonu1850 mt irtifada dır. Tesisin uzunluğu 693 mt, kapasitesi ise 688 kişi / saattir.
Küre - Belören Tatil Köyü Kayak Merkezi : KASTAMONU - Küre Karayolunda, Küre İlçesine 5 km, KASTAMONU ya 55 km mesafede dir. Anayola 2 km lik yol ile bağlanmaktadır. Ulaşım Özel vasıtalarla sağlanmaktadır.
Kış sporları yanı sıra yaylacılık, avcılık imkanları da bulunmaktadır. Köyde 30 haneden 10 hanede yaşantı devam etmekte, diğerleri yılın uzun zamanı boş kalmaktadır. Ziyaretçilerin köy evinde konaklamaları için çalışmalar yapılmaktadır. Belediye Başkanlığınca üst kesimde 1 adet yeme-içme için dağ evi ve konaklama için (5) dağ evi yaptırılmıştır. Mekanik tesis bulunmamaktadır. 250 mt iniş ve 250 mt çıkışı olan kayak pistinde mahalli oturma tipi "Kayık"larla kayak yapılmaktadır.
SPOR TURİZMİ ve AKTİVİTE İMKANLARI


Bisiklet Turları : KASTAMONU İl Merkezi -Kastamonu - İnebolu Karayolu Güzergâhı - Araç - Dereyayla Bölgesi (Dağ Bisikleti)
-Olta Avcılığı : Devrekani Beyler Barajı - Daday - Yumurtacı Göleti ile bütün akarsular ve derelerde olta balıkçılığı yapılabilmektedir.
Dağ Yürüyüşü : KASTAMONU Merkez - Ilgaz Dağı - Hacet Tepesi , Küre - Belören Köyü , Küre - Geriş - Karadonu - İpsine Tepesi - Ersizler Dere Hattı , Çatalzeytin - Yaralıgöz , Tosya - Berçin Köyü - Hacet Tepesi , Tosya - Çifter Köyü - Karakaya da gerçekleştirilebilmektedir.
- Doğa Yürüyüşü : KASTAMONU Merkez - Ballı Dağ , KASTAMONU Merkez - Uzun Yazı , KASTAMONU Merkez - Ilgaz Dağı , Küre - Belören Tatil Köyü , Küre - Ersizler Dere Mevkii , Tosya - Kösen Çayırı Yaylası , Tosya, (Yeşilköy) Sekiler Yaylası , Tosya - Çukurhan Yaylası , Tosya - Dipsizgöl Yaylası , Çatalzeytin - Yaralıgöz , Araç - Dereyayla Bölgesinde yapılmaktadır.
Atlı Doğa Yürüyüşü : Daday - Çömlekçiler Köyü; Türklük Oluğu Mevkii - Halaçoğlu Yaylası -Taşçılar Köyü hattı , Araç - Dere Yayla Bölgesi; Sıra Gömü - Gölcük - İkiornaz - Munay - Uğru - Kirazlı hattı, Araç - Puvalza - Yazıköy - Asar Kale Yolu hattı , Daday - Araç İlçeleri arası orman yolu hattı en uygun güzergâhlardır.

Kaya Tırmanışı : Küre - İpsine Tepesi , Küre - Ersizler Dere Tepesi , Pınarbaşı - Murat Başı Köyü, Valla Kanyonu Tepesi ,
Kamp - Karavan Turizmi : KASTAMONU Merkez - Kadı Dağı , KASTAMONU Merkez - Uzunyazı , KASTAMONU Merkez - Açıkmaslak , Araç - Dereyayla Bölgesi , Cide - Doğanyurt - İnebolu - Abana - Bozkurt - Çatalzeytin sahilleri , Küre - Belören Tatil Köyü , Küre - Ayrancı Yaylası , Küre - Masruf Mevkiinde kamp kurulabilmektedir.
Av Turizmi : Taşköprü, Kaygunca - Bademci - Dereköy hattı , Taşköprü, Dağbelören - Kirazcık - İmamoğlu - Alasökü - Şehirören bölgesi , Taşköprü, Elekdağı - Oymaağaç - Sökü -Badem Bekdemir- Çambaşı - Paşa - Gündoğdu Bölgesi , Cide - Başköy (Güren) bölgesi , İnebolu yaylaları - köyleri , Bozkurt yaylaları - köyleri sürek domuz avı , Çatalzeytin - köyleri sürek domuz avı , Devrekani - beyler barajı olta balık avcılığı , Daday - Yumurtacı Göleti olta balık avcılığı yapılmaktadır.
Yamaç Paraşütü : Abana - Bahriyeliler Mevkii , Tosya - Ortalıca Beldesi, Bektaşlar Mahallesi Arası , Araç - Boyalı Nahiyesi, Gülpü Dağı - Solucan Ovasa arası, Boyalı Vadisi , Küre - Belören Tatil Köyü
Su Altı Dalış Turizmi : Cide - Gideros Koyu , Çatalzeytin - Ginolu Koyu ile sahil bandı
Rüzgar Sörfü : Karadeniz sahil bandında yer alan (Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt Çatalzeytin) kesimlerinde
Çim Pateni - Çim Kayağı : Araç - Muanlar, Hatip ve Başköy Yaylaları ile yükselti ve eğimleri,
Golf Turizmi :Araç, Dere Yayla bölgesindeki yaylalarda çok müsait alanlar mevcut olup, sahaların konumu ve özellikleri ile yurt dışından dahi yatırımcı, organizatör, oyuncu cezp edecek mahiyettedir.
eep Safari : Hanönü, Ormaniçi , Abana, Bağlık, Çayırak - Hacı Veli Mevkii hattı , Küre, Bediroğlu - Batallar - Karagürgen - Küre hattı , Küre, Masruf - Avşar - Kösreli - Yayla - Zırmana - Çaybükü - Beyalan - Başören - Batallar - Küre hattı
ARKEOLOJİK DEĞERLER


Zımbıllı Tepesi Höyüğü (Pompeiopolis) : Taşköprü İlçesi merkezinde bulunan antik kent M.Ö. 64 yılında Romalılar tarafından Paphlagonia ( Paflagonya ) Eyalet Merkezi olarak kurulmuştur.Kapalı höyük durundaki antik yerleşimden çıkan mimari parçaların bir bölümü Taşköprü İlçesinde, arkeolojik kazılarda çıkan eserler ve mozaikler KASTAMONU Arkeoloji Müzesinde görülebilmektedir.
- Ev Kaya Mezarı : İl' de en eski kaya mezarıdır. Endüstri Meslek Lisesi yanında tabii kaya bloku üzerinde 45 derecede meyilli tabandan 8 mt yükseklikte oyulmuştur. Mezarda üç giriş yeri ile üç mezar odası bulunmaktadır. M.Ö. 7. y.yılın başlarında Paflagonyalılar tarafından yapılmıştır.
Şehinşah Kaya Mezarı : Üzerinde Candaroğulları Beyliği dönemi (15. y.yıl) İsmail Bey Külliyesinin yer aldığı tabii kayalığın doğu cephesinde, iki kaya mezarı olarak oyulmuştur. Roma Dönemine ait olan mezarın kesin tarihi bilinmemekte ise de M.S. 2. y.yılında yapılmış olabilir.
MAĞARA TURİZMİ

Ilgarini Mağarası : Pınarbaşı ilçemizde bulanan Dünyanın 4. Büyüklükteki mağarası olan Ilgarini Mağarası bulunmaktadır. Denizden 1250 metre yüksekliktedir. Mağaranın oluşumu 3. ve 4. zamanda 160-220 milyon yılda oluşmuştur. Ilgarini mağarası 858 metre uzunluğu ile dünyanın dördüncü büyük mağarasıdır. Mağaranın derinliği 250 metre dir. Mağara içerisindeki mevcut sarkıt ve dikitler bir milyon yıllıktır. Mağranın içerisinde kalıntı ve buluntulardan mağaranın hem yerleşim alanı, hemde dini mekan olarak kullanıldığını, yapı tekniği, malzeme özelliği ve yapı şekilleriyle genç Roma ve erken Bizans devrine ait olduğu söylenebilir.
YAYLA TURİZMİ


İl yayla turizmi açısından çok zengindir. Başta Araç İlçesi olmak üzere daha ziyade Azdavay, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Bozkurt ilçelerinde bulunan yaylalarda yayla turizmi yönünden gerekli altyapıların tamamlanmasından sonra bu güçlü potansiyelin daha etkin, ülke ve bölge turizmine de katkı sağlayacak şekilde kullanılabileceği belirtilebilir.
İl de bulunan başlıca yaylalar.; Araç KASTAMONUereyayla Bölgesi (Munay, Fındıklı, Başköy, Sıragömü ve İki Ornaz, Kirazlı Yaylaları) Daday : Oluklu Yayla Mevkii, Ballı Dağ Mevkii Azdavay - Pınarbaşı : Suğla Yaylası Küre : Belören Köyü Mevkii, Ayrancı Yaylası Tosya : Kösen Çayırı Yaylası, (Yeşilgöl) Sekiler Yaylası, Dipsizgöl Yaylası Devrekani : Alaman Dağı Mevkii, Yaralıgöz Mevkii, Belovacık Köyü, Balıklı Göl Bozkurt : Gürcü Yaylası, Mamatlar Yaylası, Göynük Dağı, Sarıcaörük Yaylası, Bakacaoğlu Yaylası, Asarbaşı Yaylası, Karacaoğlan Yaylası
SAĞLIK TURİZMİ
- Giricik Suyu : Araç İlçesi, Mesudiye Mahallesinde bulunan "Giricik Suyu" nun egzamalar için tedavi edici olduğu bilinmektedir.
Çamur : Araç, Boyalı Nahiyesinde Mendik Köyündeki "Çamur" eklem ağrılarını tedavi edicidir.Pınarbaşı İlçesi Muratbaşı Köyünde Kanlıçay kenarındaki çamur ekzama, romatizma, ağrılarını tedavi edicidir.
- Sarılık Suyu : Araç, Sıra Gömü Yaylasındaki "Sarılık Suyu" sarılık hastalığına iyi gelmektedir.
Fatmanın Oluğu : Araç, Yuvalca Yaylasında "Fatmanın Oluğu"nun mide ve böbrek hastalığını tedavi edici olduğu bilinmektedir.
MÜZELER


Kastamonu Arkeoloji Müzesi: : 1925 yılında Atatürk'ün Kastamonu'yu ziyaretinde "Şapka ve Kıyafet İnkılabı" ile ilgili tarihi nutkunu bu binada yapmıştır. Müze' de KASTAMONU ve çevresinde, buluntu, kazı ve satın alma yoluyla kazandırılan tarih öncesi devirlerden itibaren, Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemine ait arkeolojik eserler kolleksiyonu sergilenmektedir. (Pazartesi Günleri Kapalıdır)
Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi : Haremlikli - selamlıklı iki girişi olan, mahalli mimari özellikleri taşıyan konak bodrum + 3 katlı olup, birinci katında ayrı seksiyonlarda KASTAMONU el sanatı ürünleri, ikinci katında KASTAMONU Konağı bütün malzemeleri ile açık teşhiri yapılmaktadır. (Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.)
75. Yıl Cumhuriyet Evi : İlin tanıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Bina içi mahalli malzemeler ile döşenmiş, bağışı yapılan etnografik malzemeler teşhire konulmuştur. İl hakkındaki genel ve turizm kaynaklı yayınlar ile iller turizm yayınlarını ihtiva eden ihtisas kitaplığı teşkil edilmiştir. Ayrıca Atatürk ün KASTAMONU Gezisi, Şapka ve Kıyafet İnkılâbı'na ait fotoğraflar ile objeler sergilenmektedir. Pazar hariç her gün mesai saatleri dahili açıktır

Kaynak:
Kategori: ANADOLUMUZUN İLLERİ
Konu: KASTAMONU