doğu anadolu bölgesinin kültürel özellikleri doğu anadolu bölgesinin nesi meşhur anadolunun kültürel özellikleri neyi meşhur van edremit
Doğu Anadolu bölgesinin illerini tek tek tanımıştık sevgili melişlerim şimdide Doğu Anadolu Bölgesi"nin kültürel zenginliklerini tanıyalım ve tanıtalım girl wink


Doğu Anadolu Bölgesi,batıdan doğuya doğru gittikçe genişleyen Türkiye'nin doğusunda ve ülke topraklarının %21'ini kaplayan en geniş bölgesidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dağlar 3 sıra halinde uzanır. Doğu Anadolu'nun güneyinde; Güneydoğu Toroslar ile Buzul Dağları ortasında Mercan, Karasu, Munzur ve Palandöken dağları, Kuzeyde ise Çimen, Kop, Allahüekber ve Yalnızçam dağları uzanır.Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut dağları ise volkanik bir yapıya sahiptir.

Elbistan , Malatya. Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Erzincan, Tercan, Kağızman, Pasinler ve Iğdır ovaları bölgedeki önemli tarım alanlarıdır.

Doğu Anadolu bölgesinin kuzey-doğusunda, kalın lav örtüsüyle kaplı olan Erzurum, Kars ve Ardahan Platoları yer alır.

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en geniş akarsu havzalarına sahip bölgelerinden biridir. Fırat, Dicle, Aras ve Kura nehirleri bölgenin önemli akarsularıdır. Bu akarsuların yatak eğimleri fazla olduğu için enerji potansiyelleri de oldukca fazladır.

Van, Erçek, Hazar, Çıldır ve Nazik Gölleri Doğu Anadolu bölgesinin en önemli gölleridir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgededir. Sularını dışarıya akıtamadığı için kapalı havza konumundadır.

Doğu Anadolu bölgesinin denizde uzakve ortalama yükseltinin fazla olması sebebiyle bölgede karasal iklim etkilidir.Bölgenin Elazığ, Malatya ve Iğdır gibi alçak ovalarında ise ılıman iklim koşulları hakimdir.

Bölgenin bitki örtüsü bozkırdır. Ormanlar daha çok yüksek yerlerde bulunur.Doğu Anadolu bölgesinin kuzey doğusunda yani Erzurum- Kars yöresinde Sürekli yeşil kalan uzun boylu otların bulunduğu alpin çayırları vardır.

Türkiye'de Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Bölgede nüfusun en az olduğu yerler; Hakkari, Bingöl ve Tunceli'dir. Elazığ ve Malatya gibi illerde nüfus yoğunluğu daha fazladır.

Doğu Anadolu Bölgesinde ekili-dikili alanlar azdır. Özellikle Malatya, Elazığ ve Elbistan ovalarında buğday, arpa, şeker pancarı, tütün ve pamuk yetiştirilir.Halkın geçim kaynaklarının başında hayvancılık gelir. Erzurum ve Kars yöresinde yaz yağışlarının görülmesi ve alpin çayırı olmasından dolayı büyükbaş hayvancılık gelişmiş durumdadır.

Bölge yer altı kaynakları bakımından oldukca zengindir. Demir, krom, bakır, linyit, oltu taşı, çinko ve kaya tuzu önemli yer altı kaynaklarıdır.

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en büyük yüzölçüme, en fazla yükseltiye ve en engebeli yapıya sahip olan bölgesidir.Cilo ve Ağrı dağlarında Türkiye'nin en büyük buzulları bulunur.Türkiye'nin en yüksek dağı (Ağrı) ve en büyük gölü (Van Gölü) buradadır.
Hayvancılık tarımın önündedir ve en fazla büyükbaş hayvan bu bölgede yetiştirilir.
Maden ve hidroelektrik potansiyeli bakımından Türkiye'de 1. sıradadır.Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.En uzun kışlar ve en kısa yazlar bu bölgede yaşanır.Suyu en bol olan akarsular (Fırat ve Dicle) bu bölgededir.En düşük sıcaklıklar burada ölçülmüştür. En fazla yıllık sıcaklık fark,ı en fazla kar yağışı ve en fazla don olayı bu bölgede görülür.