Türkiye'de yaşayan etnik gruplar şu şekilde sınıflandırılabilir:

* Türk:Avşar, Yörük, Manav, Dadaş, Türkmen, Tahtacı, Kıpçak, Tatar, Nogay, Cerit, Kırgız, Karapapak, Muhacır, Terekeme, Azeri, Özbek, Harzem, Çepni, Oğuz, Kırımçak, Karaçay, Balkar, Yıva, Begitli, Büğdüz, Bayat, Yazır,Eymür, Karabölük, Alkaevli, İğdir, Üreğir, Tukirka, Ulayundluğ, Tüger, Çavuldur, Çarukluğ, Çuvaş, Kumuk, Karakalpak, Uygur, Ahıska,Salurlu, Yerli, Pallık, Aydınlı, Abdal,Üçok, Sıraç, Nalcı, Çaylak, Teber, Beydili, Barak, Karabağlı, Şaman, Şamlı, Torbeş, Bayındır, Kınık, Ortakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, Başkırt, Karakeçili, Sarıkeçili, Torlak, Kızılbaş, Peçenek, Çıtak, Zeybek, Sancaklı, Dobrucalı, Kıbrıslı.

* Boşnak: Bosnalı, Sancaklı, Müslüman Sırp.

* Patriot: Makedonyalı Müslüman Yunan. Kimileri Alevidirler.

* Gacal

* Arnavut: Şiptar, Toska ve Gega.

* Makedon

* Zaza: Zaza, Dimili,

* Gürcü: Acar, Kartveli, Kart, Melaşvili, Gurian, İngilo

* Çerkezler: Abhaz,Adigey,Kabardey, Dağıstan, Çeçen, İnguş. Abhaz (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa) , Adige (Kavimleri: K'emguy,Yegerukay, Abadzeh, Şapsığ,Hak'uç, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş,Mamhığ, Bejduğ, Jane), Ubıh, Dağıstanlı (Kavimleri Avar, Lezgi, Dargi, Lak), Çeçen, İnguş, Oset

* Süryani: Türoyo, Qıltu, Mlahsö

* Roman : Rom, Çingene, Poşa ,Dom

* Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni

* Kürt: Kurmanc, Sorani, Gorani

* Arap

* Pomak

* Laz

* Hemşinliler

* Ermeniler

* Yahudi: Sefarad, Aşkenaz

* Rum

* Nasturi

* Keldani

* Bahai

* Sudanlı

* Leh

* Malakan

* Farsi

* Hakkani

* Halitat

* Dürzi

* Zerduşi

* Mansuri