Sponsor Reklam-5
Sayfa 1/2 12 SonSon
13 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  Aşağıda yazılı isimlerden parantez dışındakiler eski isim,parantez içindekiler değiştirildikten sonraki yeni adı göstermektedir.
  Prof Dr.M.Eröz'den alınmıştır.

  -Türk Karavenk (Aşağı Budak),Yukarı Karavenk (Yukarı Budak)(Çemişgezek-Tunceli).
  -Türktanır(Hozat-Tunceli)
  -Türkdarlı (Aşağıdarılı),(Bismil-Diyarbakır)
  -Tirkiyan (Altanoluk),(Karaçoban-Elazığ)
  -Tirkeşin (Uğurveren),(Gevaş-Van)
  -Türksöğütlü (Söğütlü) (Digor-Kars)
  -Türkeşen (Yiğidkonağı),(Göle-Kars)
  -Türkali (Dikendere),(Balıkesirde de Türkali köyü var.)(Eleşkirt-Ağrı)
  -Öztürkan (Atayolu),(Diyadin-Ağrı)
  -Tirikan (Demirdöş),(Kiği-Bingöl)
  -Türkân (Güleçoba),(Diyarbakır)

  BALKAR :Adıyaman'ın Gölbaşı kazasına bağlı ve Pazarcık-Gölbaşı yolu kenarında,Kafkasya'daki "Karaçay-Balkar"Türklerinin kurduğu bir köydür.Karaçay-Balkarlar,Kırgız,Kazak ve Başkurt'ların lehçelerine yakın bir ağızla konuştukları gibi,kısmen kurmanç lehçesini de konuşurlar.
  ÇOMAK :Biri Adıyaman'ın Besni'sine,diğeri Bingöl'ün Kiğı'sına bağlı olmak üzere iki tanedir.
  Kaşgarlı Mahmud'un kaydettiğine göre,Şamanist Uygur Türkleri ve Diğer Şamanist Türkler,Müslüman olan Türklere "ÇOMAK" veya "ÇOMAKERİ" derlerdi.Bu köylerin ismi de bu gelenekten gelme ve alınmadır.
  KARAÇAY :Erzincan'ın Tercan'ına bağlı.Karaçay Türklerinin adını alan bir köydür.
  HALAÇ (Hallaç) :Ağrı'nın Doğubeyazzıt'ına bağlı,pamuk,yün atıçısı 'Hallaça' çevirmişler.Halaç/Kalaç Türklerini bilmiyen için elbette Hallaç gelir.Bu hallaç marifetiyle,pamuk ve yün atar gibi köy adlarını atıyorlar.
  HUNAN(Manası Hunlar demektir):[/color](Muş:Yeni adı Suboyu)Türkistan'da da aynı isimle anılan bir kasaba vardı;sonradan "Kızkalesi" oldu(Toğan,Umumi Türk tarihi'ne giriş s.245);Hun (Palu;yeni adı:Beyhan);Huni (Tutak-Ağrı);Huni(Arapkir-Malatya)Hunar (Pazar-Çoruh);Hundüşli(Diyarbakır);Hunle (Şanlıurfa);Hunu (Elbistan);Hunt(Erzurum);Hunuk(Pervari-Siirt).İsimlerin hepside Hun Türkleri ile ilgili adlardır.

  KANLI KÖY/KANGLI KÖY:Ağrı-Doğubeyazıt'a bağlı olup Kanglı Türklerinin adını alan bir köyümüzdür.Yeni ismi "Dağdelen'dir"Şanlıurfa-Bozova'ya bağlı "KANLIAVŞAR"da,Oğuzlar'ın 24 boyundan biri olan AVŞAR'larla ilgilidir.Zaten Harran ovasına Selçuklu ve Osmanlılar zamanında pek çok Avşar oymakları yerleştirilmiş olup,mahalli ağızla "Evşer"de denilmektedir.
  KARLIK:Malatya'nın Darende ilçesine bağlı olup,Karluk Türklerinden adını almış bir köy.Malatya taraflarında bir de "Karlık Dağı" vardır.
  KAZAGAN:Manası Kazaklar demektir.Fakat ismini değiştirip "Kumluk "yapmışlar.Diyarbakır-Lice'ye bağlıdır.
  KOMAN:Tunceli-Malazgirt'ine bağlı olup,Anadolunun tarihikronolojisini anlatırken Kafkasya üzerinden ve Balkanlar'dan gelerek bu yörelere yerleşmiş;"Sarı saçlı ve kısmen mavi gözlü" manasına gelen Türklerin hala izlerini taşıyan bir köy.Bugün bu köyün adı "Yaşaroğlu" adını almıştır.Kuman/Koman Türklerinin bir boyunun adı "Kurman"olduğunu ve Macar kaynaklarına dayanarak bunun Kurmançla ilişkisi olabileceğini söyleyebiliriz.
  OĞUZLU:Kars-Merkez ve Erzincan'ın Kemah kazasına bağlı iki köyün adıdır.Adları değiştirilmemiştir;fakat Çemişgezek'e bağlı "Oğuzlar" köyünün adı "Dokuzdönüm"olarak değiştirilmiştir.
  ÖZBEK TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPazarcık-Kahramanmaraş) ve Özbek (Ilıca-Erzurum),Özbek Türkleri ile ilgili bu iki kısım aynen kullanılmaktadır.
  LOLAN:Varto'da aşiret ismi olarak yaşayan,Gaziantep'in Araban kazasına bağlı olarak da, "Aşağı Lolan ve Yukarı Lolan" olarak iki köy ismi Türkistan'da ki "LOLAN" şehrinden batıya göçmüş Türk kabilesinin adıdır.Ne yazık ki Gaziantep'in Araban kazasına bağlı Lolan köylerinin ismi değiştirilmiş ve "Yapraklı"adı verilmiş.
  TATARUŞAĞI TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANAkçadağ-Malatya),Tatargazi (Malazgirt-Muş),Tatarhöyük (Bozova-Şanlıurfa).Bu köylerin isimlerine dokunulmamış ve değiştirilmemiştir.Kuman-Kıpçak ve Peçenek Türklerinden buralara yerleşmiş olanların ve Kırım-Kazan Tatarlarının adını almış köylerdir.
  TÜRKMENVİRAN TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANTürkmenören),(Bozova-Şanlıurfa)

  KÜÇÜK BOY VE OYMAK ADLARINI ALAN KÖYLER

  Macar Türkolog Prof.A.Vambery'nin (II:Abdülhamid Han'ın bu hususta araştırma yapması için Orta Asya'ya kendi fermanı ile gönderdiği kişidir.)belirttiğine göre,"Batı Türkistan'da İran sınırlarında oturan Türkmenler dokuz uruğu be boya alınmaktadır.Bunlardan ikisi "Iğdır" ve "Abdal"dır." demektedir.

  Önce "Abdal" boyunu ele alırsak,burdaki Abdal'ın,Anadolu'da çalgıcılık,sünnetçilik,demircilik yapan "Abdal'larla" ilgisi yoktur.Nitekim bu hususta Prof.Fuat Köprülü'nün güzel bir araştırması vardır.Şimdi bu boy ve oymağın ismini taşıyan örnekler verelim:

  SARIABDAL TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANTuzluca-Iğdır),ABDAL Bayezit (Bulanık-Muş),Abdalan (Genç-Bingöl).Bu köyün adı "Sırmalıova" olarak değiştirilmiştir.ABDALAN (kaygısız),(Dicle-Diyarbakır)Alikırabtalan (Alikır),(Hınıs-Erzurum)

  AKBAŞ TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANVan),Ahmer Refik'in "Alaca (Digor-Kars),Alabala (Açıkyazı),(Ardahan).Burdaki "Bala" Azeri ve kurmanç ağzında da kullanılan ve " çocuk" manasına gelir.

  Yine Prof.Vabery'nin kaydettiğine göre: "Dokuz uruk ve boya ayrılan Batı Türkistan,Horasan Türkmenlerinden birisinin adı "Göklen"dir.
  Göklen Türkmenlerinin on taifesinden biri olan "Ayderviş'in "yedi oymağından birinin adı "Arab" dır.Şimdi Arab oymaklarının adını alan köyleri inceleyelim.

  ARAPKENT TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANOvacık-Tunceli)adı"Kuzuluk" olarak değiştirilmiş.Arapçayır (Horasan-Erzurum)
  ARAPKİRLER TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANKaraağaç),(Kale-Malatya):Bu köyün adı değiştirilmiş.Malatya'nın kazası olan Arapkir'e dokunulmamıştır.Arabdarlı (Gaziantep-Merkez),bu köyün ismi de "Yeşilce" diye değiştirilmiştir.Araplar (Besni-Adıyaman),Arapuşağı(Suyatağı),(Başkil-Elazığ).Ege'deki "Arap"lı köy adları değiştirilmiştir.Yavuz Sultan Selim zamanında İran'a giden Alevi Türkmenler arasında "Arapkirli" Türkmenlerinin olduğunu Prof.F.Sümen Hoca yazmaktadır.
  ATMALI TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANBesni-Adıyaman),Atma (İliç-Erzincan),Atma(Kemah-Erzincan),Sadece Rumeli'de 16.asırda buna benzer Bey isimleri görülmektedir.Hırsova'ya bağlı "Atmacalar",Kârınâbad'a bağlı "Atmacalı",Rsukasrına bağlı "Atmacalı",Silistre'ye bağlı "Atmacalı" Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de var.Burdaki "Atma" Atmacadan bozulmuştur.
  AVAGAN TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANZincir kale),(Patnos-Ağrı),K.Maraş-Pazarcık'ına bağlı bir köy "Çiğil'li" veya "Avanuşağı" dedikleri bilinmekte.Balıkesir'in Pamukçu nahiyesine bağli "Macarlar köyü" halkı,"Çepni"Türk boyunun "Avan" oymağındandır.
  AYDINLAR TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPülümür-Tunceli)Yörüklere,Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da "Aydınlık" denir.
  BADILLİ TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANTuzluca-Iğdır),Badilli (Eleşkirt-Ağrı) "Beydilli" veya "Beydili" isimli boy,24 Oğuz boyundan biridir.Bu isim daha sonra mahalli ağza göre değişerek "Badıllı" haline gelmiştir.Şanlıurfa ve Gaziantep Barak bölgesi arasına yerleşmiştir.Muş'taki "Beydili göçerleri" Kurmanç lehçesini konuşmaktadırlar.Badıllı adında "Türkmen-ekrâdı" aşiretler vardır.
  KARABAHŞİLİ TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANKarabahşılı),(Doğanşehir-Malatya),(Bahşiş)(Altınkonak)(Şanlıurfa).16.Asırda ,Bulgaristan'da birkaç "Bahşiş"köyü vardır.Ayrıca "Tekke" Türkmenlerinin bir oymağının adı "Bahşi" dir.
  BAŞKURTDERE TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANOvacık-Tunceli),Rusya'dan Uralların batısındaki Özerk Türk Cumhuriyeti "BAŞKURDİSTAN" dır.
  BAYATDOĞANAŞLI TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANYeni adı Bayat.Iğdır'a bağlı)Kalınbayat (Hilvan-Şanlıurfa).Şambayat(Adıyaman),(Büyükşamuşağı köyü)(Adıyaman-Besni yeni adıYelbastı)BAYAT'Lar,Oğuz boylarının 24 boyundan birisidir.Türkiye'nin dört tarafına dağılmışlardır.İsimlerini vererek kurdukları pek çok köylerimiz vardır.Büyük Türk şâiri Fuzulî Bayat boyuna mensuptur.Kerkük Türkmenleri arasında Bayat'lar kalabalık bir nüfus teşkil eder.
  Irak,Türkmenleri,Bayat boyunun Türkülerine "Bayati" adını verirler.Ayrıca,Türk mûsikîsinin bir makamının adı da "Bayatî"dir.İkisi arasında ince bir ses farkı vardır.İran Türkleri arasında da Bayat Türkleri mevcuttur.

  BAYBURT TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANSelim-Kars),Ayrıca Bayburt ilimiz vardır.İran'a kaçan Türkmenler arasında Bayburt'lu Türkmenleri'de vardır.Demek ki, ana kol İran'a gitmiş,kalanları bu köyü ve Bayburt ilini kurmuş.Aşağıdaki kayıt bunu açıkça gösteriyor:"İran Safevi askeri kudretini vücuda getiren göçebe Türk teşekküllerinin 1.grubunu Rumlu,Tustaclu,Tekelü,Dulkadır,Kaçar,Avşar ve Şamlu adlı müteaddit oymaklara sahip 7 Alevi Türkmen kabilesi teşkil ediyordu ki.Bundan sonra Varsak,Bayat,Cephi,Turgutlu,Arapgirli,Çemişgezekli ,Hınıslu,İspirlu,Bayburtlu,Cerid,Süpür" vs.olmak üzere 2.grubunu teşkil eden Türk boy ve oymakları teşkil ediyordu..)

  BAYINDIR TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANİspir-Erzurum),Bayındır (Tekman-Erzurum),Bayındır (Tutak-Ağrı),Bayındır (Karakoçan-Elazığ),Bayındır,Oğuzların büyük boylarından ve Akkoyunlu gibi Devleti kuran bir boydur.Uzun Hasan bu boydan gelmedir.İzmir'in Bayındır kazasını da Bayındır Türkmenleri kurmuştur.Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kendi adları ile anılan köyler kurmuşlardır.

  YAZIBEYDİLİ TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANBesni-Adıyaman).Yörük,Türkmenler ve Kurmançların büyük bir kısmı,düz araziye, inişi çıkışı az ve köyün dışındaki tarlalara genel olarak "Yazı" derler.Ovaya da yazı olarak anılır.Ege köylerinde yere yatak,sofra,örtü sermek,yaymak işine " yatak yazmak,sofra yazmak" denir.Buradaki köyün adı Ova beydilisi demek oluyor.Aynı zamanda Beydili Türkmenlerindendir.

  BOZAN TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANİspir-Erzurum)Bozan (Arguvan-Malatya),Kırbozan (Akçakale-Şanlıurfa).Sonuncu köyün adı "Yakacık "olarak değiştirilmiştir.
  Bu ismin tarihçesi:Urfa'yı alan,Sultan Melikşah'ın komutanlarından "BOZAN BEĞ" dir.Ermeni tarihçisi "Matheos" (Urfalı). Urfanın "Emir BOZAN" tarafından zaptı,Bozan'ın,Yağısiyan ve Aksungur ile beraber Greklere karşı yürüyüp İznik'i muhasara etmeleri"nden bahseder.Özbekler arasında "Bozan" oymağının varlığını bilmekteyiz.Afganistan Özbekleri arasındaki "Kataga urugu"nun oymaklarından birinin adı "Bozan" dır.
  Afyon'a bağlı bir Alevi Türkmen köyünün adı da "Bozan"dır.Şanlıurfadaki "İzollu Aşireti"nin Beğinin ismi "Bozan Beğ"di.Millî Mücadelede hizmeti geçmiş,adına "Koçaklama"adlı kahramanlık türküsü yakılmıştır.

  CANUŞAĞI TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANSivrice Elazığ),Aşağıcihanbey (Eleşkirt-Ağrı),"Can oymağının kurduğu köylerdir.Konya'da Cihanbeyli kazası halkı bu oymağa mensuptur.Kahramanmaraş,Şanlıurfa,Adıyaman,Gaziant ep tarafında Canbekliler çoktur.Bunların Batı Türkistan'daki Sarık ve Serik Türkmenleri'nden olduğu anlaşılıyor.Serik Türkmenleri'nin oymaklarından birinin adı "Cengeb"dir.

  KÜÇÜKCERİT TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPazarcık-Kahramanmaraş),Yumuklıcerit (Pazarcık),Ciritbelen(Darende-Malatya),Cerda (Yeni adı,Ağırtaş)(Suruç-Şanlıurfa),Cerit Türkmen ve yörükleri tarafından kurulan köylerdir.Ceritler,yakın yıllara kadar Toroslarda göçebe olarak yaşamış yörük ve Türkmenlerdir.Osmanlı İdaresi zamanında Çukurova'ya yerleştirilmesini de "Kocan Beg" ile mücadele ve İsken Türküleri meşhurdur.Cerit oymakları Anadolu'nun pek çok yerlerinde yayılmış olmalarının yanında daha çok,"Yozgat,Kırşehir,Sivas,K.Maraş,Adana,G.An tep,Ş.Urfa,Aydın"bölgelerine yerleşmişlerdir.Ayrıca İran'a göçen Türkmenler arasında da Ceritler vardır.

  ÇADIRLI TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANDerik-Mardin,Bir Türkmen oymağının ismidir.

  ÇAKALLIÇULLU TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANTürkoğlu-Kahramanmaraş),Çakallıhasanağa (Türkoğlu-Kahramanmaraş),Çakıllı (Halfeti-Ş.Urfa),Çakallı(Bismil-Diyarbakır),Çakal (Yeni adı:Yarmakaya)(Adıyaman),Çakallı (Besni-Adıyaman),Çakıllıtorunlar(Yeni adı:Akkuyu),(Besni-Adıyaman)

  ÇAKIRBEY TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPatnos-Ağrı),Çakırbey (Van),Aydın'ın bir köyünün adı da "Çakırbeyli"dir.Türkistan'daki boy ve oymaklar arasında "Çakırbeyli"lerin bulunduğunu kaynaklar yazar.Bu köyleri bu isimdeki Türkmen oymakları kurmuşlardır.

  YUKARIÇAKMAK TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPasinler-Erzurum),Aşağıçakmak (Pasinler),Çakmak (Kars),Çakmaklı (Ovacık-Tunceli),Çakmaklı (Bozova-Ş.Urfa),Çakmak (Hilvan-Ş.Urfa),Çakmak (Hınıs-Erzurum),Çakmak (Muradiye-Ş.Urfa),Çakmakköy (Özalp-Van)
  Bir Türkmen oymağı olan "Çakmaklar"ın kurduğu köyler bu ismi almışlardır.Aydın'ın Söke ilçesinin Serçin köyü,bir yörük köyüdür ve dört oymağın yerleşmesiyle kurulmuştur.Bu oymaklardan birinin adı "Çakmaklar"dır.

  ÇAMURLU TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANHorasan-Erzurum),Çamurlu (Kars),Aşağıçamurlu (Aralık-Iğdır),Yukarıçamurlu (Aralık-Iğdır),Çamurda (Yeni adı:Akdarı)(Çıldır-Ardahan),Çamurlu (Malatya),Çamurlu (Ş.Urfa),Çamurlu (Viranşehir-Ş.Urfa)Kayseri ile Sivas arasındaki,Zamantı Suyu yakınlarındaki bir yaylanın adı da Çamurludur.Bu günkü Suriye'nin Lâzikiye'sine bağlı "Bayır ve Bucak" nahiye ve köylerinde Türkçe konuşan Türkmenler yaşamaktadır.Bu köylerden ikisi "Aşağı ve Yukarı Çamurlu" adını taşımaktadır.Yukarıda ki köyleri de bu Türkmen oymakları kurmuştur.

  ÇAMUŞLU TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANArpaçay-Kars),(Kağızman-Kars)(Besni-Adıyaman),Kömüşhan(Yazıhan-Malatya),Aşağı Mandalık (Hamur-Ağrı),yeni adı:Aşağı gözlüce.Yukarı Mandalık (Yeni adı:Yukarı Gözlüce) (Hamur-Ağrı),Elazığ,Erzurum,Kars ve Van'da bu isimde köyler mevcuttur."Kömüş" ve "Çamuş/Camız"Mandaya verilen diğer Türkçe isimlerdir.Bu ismin totem adı olarak kabul eden oymakların adı olabilir.

  ÇAYANYURDU TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANPasinler-Erzurum),Aşağıçayan(Vaktiyle,Diyarbakır Osmaniyesine bağlı olan Çayanulya olsa gerektir),Yukarıçayan(Yeni adı:Gülerce) (Ergani-Diyarbakır).Ayrıca Muğla Fethiye'de,Çorum Mecidözü ve Sungurlu kazalarına bağlı üç "Çayan" köyü vardır.Mersin Erdemli'de yerlşmiş ve bir iki köy kurmuş olan "Boynu inceli Yörükleri",Türkmenlere "Çayan" adını veriyorlardı.Şah İsmail'in kumandanlarından birinin adı "Çayan Sultan"dı.Türkmen Beyi idi.

  ÇEMİŞGEZEK TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANTunceli'nin ilçesi)Bunlar Selçuk Sultanı Melikşah'ın soyundan gelen Türkmen Oymağıdır.Ayrıca 16.yy.da Anadolu'dan İran'a göçen Türkmen kabilesinden birisinin adı da Çemişgezek'ti.

  ÇEPİ TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY OYMAK ADLARI KURULANAkyazı-Erzurum),Ş.Urfa Karakeçililerin kurduğu köylerden birisinin ismi "Çepin'i" adını almaktadır.Bu köyler Oğuzların 24 boyundan birisi olan "Çepni" Türk boyunun Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleşmiş olanların kurdukları köylerdir.


 2. #2
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  ÇİRKİNİYeni adı:Bahçeli).(İspir-Erzurum).Eski Türk geleneğine göre,çocukları yaşamayanlar,yeni doğan çocuklarını kötü ruhlara ve nefeslere karşı korumak için onlara kötü isimler verirler.Böylece onları kötü ruhların veya nazar nefeslerden korumuş olduklarına inanırlardı.Bazı oymaklar da,böyle isim almış, oymak başkanlarının adıyla anılarak,böyle isimler taşırlardı.
  Hatay'da Türkmenler arasında "Çirkinoğulları" ismiyle anılan birkaç oymak teşkil eden,geniş bir aile mevcuttur.Bundan bir asır önce,İzmir'in selçuk kazası civarındaki dağlara,dağ eteklerine gelip,yayılan,kışlayan "Çirkice Yörükleri"ni misyonerler tarafından Hiristiyan etmişler ve o civarda köy kurdurmuşlardır.Bu köyün adı oymağın adı olan "Çirkince" idi.Rumca bilmeyip Türkçe konuşuyorlardı.Örf ve adetleri diğer yörükler gibi idi.Lozan antlaşmasından sonra Rum diye Yunanistan'a gönderilmiştir.

  ÇIPLAKLISelim-Kars),Çıplak (Kızıltepe-Mardin).Bu köylerin halkı muhtemelen "Çıplaklı" yörüklerinden olmaları muhtemeldir.1126 tarihli bir fermanda,Kıbrıs'a sürülen "Yörükân taifesinden Çıplaklı ve Çaylaklı"cemaatlerinin,kaptanları zorlayarak gemileri Türkiye'ye döndürdüğü ve Aydın ve Muğla dağlarına sığındıkları ve bir kısmının da Soğu Anadolu'ya gittiklerini görüyoruz.Anadolu'nun bir çok yerlerinde de "Çıplak" ismi lakap olarak kullanılmaktadır.

  ÇITAKBitlis),(Karakoçan-Elazığ),Selanik'te bilhassa Langaza taraflarında da Bulgaristan Türkleri için de, "Çıtak"lar kalabalık bir nüfus teşkil ederler.Rumeli Türklerine ve Dinar Türkmenlerine göre "Çıtak":Kavgacı geçimsiz" anlamına gelmektedir.'Çıtak insan,çıtak kadın' deyimleri de bilinmektedir.Manisa'da bir "Çıtak" köyü vardır.Doğu Anadolu'daki "Çıtak" köylerini kuranlar,Rumeliye ve Ege'nin çeşitli yerlerine dağılmış olan Çıtak oymaklarıdır.

  ÇUVANBALCAYeni adı:Ballıca)(Viranşehir-Ş.Urfa)Çuvayık adlı Kıpçak Türk oymağının kurduğu köydür.

  ÇÜNGÜŞDiyarbakır'ın kazası):Teleüt Türklerinin "Aç kestim" şubesinin oymaklarından birinin adı "Çüngüş'tür".Bu kazanın ismi Türk oymağının adını yaşatmaktadır.

  DANİŞMEND/THorasan-Erzurum),Yukarıdanişment (Pasinler-Erzurum),Musadanişmand (Aşkale-Erzurum).Bu köyleriDanişment Türkmenleri kurmuştur.(Danişment Beyliği,bu bölgede Selçuk Türkleri'nin kurduğu beyliktir.)Danişment Türkmenlerinden bir kısmı,Kuşadası ve Susurluk kazalarını kurmuşlar ve ilk yerleşenler olmuşlardır.Dinar Türkmenleri Danişment Türkmenleri'dir.Bu köylerden başka çokluğu Ege'de olmak üzere,Edirne,Zonguldak,Çorum,Tokat,Yozgat ve Gümüşhane'ye bağlı 27 "Danişment köyü" mevcuttur.

  PRÜAĞZIDEMİRCİLERPazarcık-K.Maraş)Hatay taraflarına yerleşmiş Demirci Türkmenleri vardır.

  DEMİRCİHınıs-Erzurum),Demirli (Derik-Mardin).Demire(Kızıltepe-Mardin),Demirci(Korkut-Muş),Demirtaht (Malazgirt-Tunceli),Demircik (Ş.Urfa).Bütün bu köyler "Demirci,Demircili" Türkmenleri tarafından kurulmuştur.Türkiye'de bu isimleri almış 35 Köyümüz vardır.

  DÜĞERHilvan-Ş.Urfa)(Yeni adı:Alıncık)(Bingöl),Düğeran (Çapakçur-Muş),Oğuz ilinin 24 boyundan birisi "Döğer"lerdir.Türkiye'ninçeşitli yerlerinde "Sivas,Kayseri,Konya,Afyon ve Burdur" gibi yerlerde Beş Döğer (Düğer) köyü vardır.

  DÜNDARKÖYKarayazı-Erzurum)Bu isimle anılan oymak ve şahıslar tarihimizde ve memleketimizde çoktur.Bugün Sivas'ta iki tane,G.Antep,İzmir,Bursa'da birer tane olmak üzere beştane "Dündar,Dünarlı"köyü mevcuttur.

  EĞİNYeni adı:Günyurdu)Erzincan'ın kazasının eski adıdır.Bu bir Türkmen oymağının adıdır.

 3. #3
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  ELBEYİYeni adı:İlbeyi)(Kiği-Bingöl)Elbeyi Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür.G.Antep'in Suriye sınırına yakın Barak bölgesinde Elbeyi köyleri olduğu gibi,diğer büyük kısmı da Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde Elbeyli Türkmen oymaklarının kurduğu köyler mevcuttur.16.asırda Bulgaristan'da köy kuran Türkmenler arasında Elbeyliler de vardı.

  EYNİR (EYMİR)Arapkir-Malatya),Eymir (Arguvan-Malatya) Oğuz ilinin 24 boyundan biridir.Bu köyleri bu boylara mensup,oymaklar kurmuş olduğu anlaşılıyor.Bunlardan başka çeşitli illerde 23 adet Eymir köyü vardır.Halep Türkmenleri arasında "Eymir (Eymür-İzmir)" boyu,Kânunî devrinin ilk yıllarında, 4 kola ayrılmıştı.Bu esnada Eymür Boyu, şu kollara ayrılmıştı;"Bunsuzlu,Dündarlı,Tosun,Karagözlü ,Çarık,Affan,Sançaklı,Yusuflu,Hacı Bayramlı,Afşarlı Eymürleri"
  1104 (1692) yılında Halep ve Humus sancaklarına bu Eymür Türkmenleri yerleşmişlerdi.Afşarlar ile birlikte bulunmaktaydılar.Bu gün Suriye'nin "Hama,Humus ve Lazkiye bölgesinde ve Halep ve çevresinde "Akbucak gibi "bu koldan Türkmenler vardır ve hala Türkçe konuşurlar.

  EVCİ Iğdır),Evcihöyüğü[Elbistan-K.Maraş]."Evciler" oymağının kurduğu köylerdir.Bunlara "Evci" veya "Tatevci" denir.Tatevciler ekseriye Alevilerdir.93 tane köy vardır.

  GÖĞEBAKANDarende-Malatya),Aşağı göğlü (Halfeti-Ş.Urfa),Yukarıgöğlü(Halfeti-Ş.Urfa),Yörüklerin Hayta oymağının bir kolunun ismi de "Göğe Bakan"dır.Bunların bir oymağı,Kayseri'nin Pazarören'ine bağlı Söğütlü köyü (Avşar köyü) vardırDiğer Göğebakanlı oymağı Aydın Bozdoğan-Alamut Köyü civarına yerleşmiştir.

  GÖKÇELİIğdır)Gökçeli Türkmenleri tarafından kurulmuş olan köydür.Batı Türkistan'daki Teke Türkmenlerinin 3 taifesinden biri olan "Toktamış'ın şubelerinden biri "Gökçe Beğ" dir.

  GÜNDEMİRYeni adı:Çayçatı),(Varto-Muş)Bu isimdeki Türkmen oymağı tarafından kurulmuştur.

  AŞAĞI GÜNDEŞHanak-Ardahan),Yukarıgündeş (Hanak-Ardahan),Osmanlı devri fermanlarından birinde,Aydın'la Rakka (Suriye) arasında göçebelik yapan "Gündüşlü cemaatinden"bahsedilmektedir.

  GÜNDÜZBEY Bucağı:[Pötürge-Malatya].Bu köyü Gündüzlü Yörükleri kurmuşlardır.Gündüzlüler,Konya ile Adana arasında bir çok köyler kurmuşlardır.

  HAVUTLUBesni-Adıyaman).Devenin sırtına konulan içi sazdan olan semer gibi şeye Yörükler "Havut" derler.Havut yapan veya onunla ilgisi bulunduğundan bu ismi alan bir yörük oymağı bu köyü kurmuştur.Nitekim taraflarında "Havutçu Yörükleri"vardır.

  HAYTOKUMUYeni adı:Aziziye)(Erzurum):Bu köyü Hayta Yörükleri kurmuştur.Burada "Hayta" kelimesi "Hayto" haline gelmiştir."Kom" bir çeşit ağıl demektir.

  HİVEYeni adıerindere),(Ardahan):Hive (Sürügüden),(Göle-Ardahan),Hive (Yeniadı:Erdal),(Tutak-Ağrı).
  Tarihte,Orta Asya'daki "Hive" şehri ve Hanlığı meşhurdur.Yamut Türkmenleri'nin dört grubundan biri iki kola ayrılır.Bunlardan biri "Hive'de" bulunan "Hive kolu'dur"

  HORUM(Yukarı Horum)Horasan-Erzurum),Horuh (Yeni adı:Akçiğdem)(Refahiye-Erzincan),Rize'nin kukarısında Türkçe'den başka dil konuşanlar,Türkçe konuşanlara "Horum" der.M.Ş.Fırat,mensup olduğu aşiret içinde "Horumbeyan" (Horumbeyler)in bulunduğunu söyler.Dinar'da bir kaç köy kuran "Horzum" yörüklerinin,bu köyleri kuranlarla ilgileri vardır.Ş.Urfa'nın merkez köylerinden birinin adı da "Horzum" dur.

  İSPİRErzurum'un kazası).16.yy.da İran'a giden Türkmenler arasında "İspir" Türkmenleri bulunmaktadır.O nedenle bu kaza halkı İspir Türkmenlerindendir.

  IĞDIR:Vilayeti,(Iğdır)(Selim-Kars),Iğdır(Hekimhan-Malatya)24 Oğuz boylarından birinin adı "Iğdır" dır.Bu köyy ve kentin ahalileri bu Oğuz boyuna mensuptur.

  IŞIKLIÇukurca-Hakkari).Bir yörük oymağının adıdır.Ermenek'in üstünde,Yellibel mevkiinde yayılan ve vagon biçiminde keçe çadırlarda oturan Işıklı Yörüklerinin bir kolu,Osmanlı zamanındaki Aşiretlerin zaman zaman değişik yerlere İskân edilmelerinden dolayı buralara yerleşmiş bu Yörüklerin kurdukları köylerdir.Türkiye'de 35 Işıklı köyü vardır.

 4. #4
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  KAÇARANYeni adıayılar),(Malazgirt-Tunceli),Kaçarlar (Pertek-Tunceli),Salucakaçar (Yeni adı:Kaçarsallıcası),(Bozova-Ş.Urfa),Kaçar (Palu-Elazığ) Kaçar yörüklerinin kurduğu köylerdir.Kaçarlar,Batı ve Güney Anadolu'ya yerleşmişlerdir.Bugün,Kaçar adı ile anılan dokuz köyümüz vardır.

  KALAYCIMalazgirt-Tunceli).Bu köyde,Kalaycı isimli Türkmen oymağı tarafından kurulmuştur.Batı Türkistan'daki "Göklen" Türkmenleri arasında "Kalaycı" oymağını görmekteyiz.

  KALENDEREruh-Siirt)(Horasan-Erzurum),Kalendere (Hanak-Ardahan).Kalender adlı şahıs ve oymağının kurduğu köylerdir.Kerkük Türkmenleri arasında Kalender isimli şahısa adları çoktur.

  KAPANLIKarayazı-Erzurum).Kızkapanlı (Adıyaman).Bu köyü de Kapanlı Türkmenleri kurmuştur.Göklen Rürkmenleri'nin bir oymağının ismi de "Kapan" dır.Türkçe'de:"Üstü örtülü,büyük alış-veriş yapılan yerlere "Kapa" adı verilir.Un ve yağ satılmasından dolayı,İstanbul'da üstü örtülü iki pazarın yerine "Unkapanı" ve "Yağ kapanı" adı verilmiştir.Bu isimler İstanbul'da yer olarak yaşamaktadır.

  KARALAR: (Besni-Adıyaman),Aşağıkarabey (Bitlis),Yukarıkarabey (Bitlis),Karaula (Yeni adı:Karalar),(Çınar-Diyarbakır),Karabeğan (Yani Karabeyler),Karalar Türkmenlerinin kurduğu köylerdir.Teke Türkmenleri'nin Tohtamış taifesinin bir şubesi "Kara" dır.

  KARAHACILIAralık-Iğdır),Hacıreş(Reş:Farsça Kara demektir)yeni adıKarahacı)(Lice-Diyarbakır).Karahacılı yörükleri,Anamos dağlarında,Eğridir gölüne bakan yaylalarında eskiden beri yaşamaktadırlar.Bunların bir kolu Adana taraflarında konar göçer idi.Karahacılılar Bozdoğanlıların bir koludur.

  KARAHANİspir-Erzurum)8Akyaka-Kars)(Malatya)(Dağbaşı),Bucağı (Siverek-Ş.Urfa).Karahan (Tutak-Ağrı),Karahanköy (Bismil-Diyarbakır),Karahan (Muradiye-Van) İran Azerbaycan'ındaki "Karacadağ Şahseven Türkmenleri'nin" bir oymağının adı da "Karahanlu"dur.Dikkati çeker bir durum,Siverek'teki Karahanlılar'ında Karacadağ'a yakın yerlerde yerleşmiş olmalarıdır.

  KARAKAYAKarayazı-Erzurum),Karakaya (Malazgirt-Muş).Adana ve Aydın taraflarında yerleşmiş olan "Karakaya Yörükleri" vardır.Bu köye de buraya yerleşmiş bu yörükler tarafından kurulmuş olmaları kuvvetle muhtemeldir.

 5. #5
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  KARAKOYUNLUIğdır),Karakoyun (Tuzluca-Iğdır)(Siverek-Ş.Urfa) Karakoyunlu Türkmen ve Yörüklerinin kurdukları köylerdir.

  KARAMANVilayet),Karaman (Palu-Elazığ)Orta Asya'daki Türkmen arasındaki "Salurlar'ın" üç taifesinden birinin adı "Karaman" dır.İran'daki Meskin Şahseven Türkmenleri'nin bir oymağının adı "Karamanbeğlü"dür.4 asır kadar önce Burdur civarındaki konar-göçer yörük oymakları arasında bir "bölük Karamanlı"dan bahsedilir.
  1261 yılında,Selçuklular ile yaptıkları savaştan sonra,"Konya ve İç-el"bölgelerine yerleşen "Avşar Türkmenleri'nden"olan "Karamanlılar"İran'daki Türkmenler arasında ve Akkoyunlu Türk devletinin de kuruluşunda hakim unsur olmuşlardır.

  KARATEPE(Tekman-Erzurum)(Çolaklı-Malatya)(Ş.Urfa)Çukurovada yerleşmiş Karatepe Yörükleri vardır.

  DEDEKARGINYazıhan-Malatya),Kargılı (Bozova-Ş.Urfa),Kargın (Tercan-Erzincan)24 Oğuz Boyundan birisi "Kargız"dır.Bunların kurduğu bir çok Kargın köyü vardır.

  KAYITYeni adı:Heybelikonuk),(Lice-Diyarbakır),Kayıkköy(Refahiye-Erzincan)

  KEÇİLİSusuz-Kars)(Urfa),Keçikıran (Ş.Urfa)(Siverek-Ş.Urfa),Keçigüden (Yeni adı:Aslangazi)(Ağrı),Keçikıran (Muradiye-Van)Bir yörük Oymağının kurduğu köylerdir.Nitekim,"Akkeçili","Sarık eçili","Kıaılkeçili"adlarını alan yörük oymakları vardır.

  KEKEÇSelim-Kars)Bir Türkmen oymağının adıdır.Bu isimdeki oymağın kurduğu köydür.

  KELEGEGÜÇYeni adı:Akburç),(Gercüş-Mardin),Keleköy (Baskil-Elazığ),Kelehan (Siverek-Ş.Urfa)

  KELEŞPazarcık-K.Maraş),Keleşevler (Çüngüş-Diyarbakır),Eski Türkçede Keleş:Güzel-Hoş demektir.Keleş oymaklarının kurduğu köylerdir.

  KILIÇCIİspir-Erzurum),Kılıçlı (Tuzluca-Iğdır),Kılınçlı (Arapkir-Malatya),Kılıçcı (Malazgirt-Muş)Kılıçlı Türkmenleri ve oymaklarının kurduğu köylerdir.

  TAŞKINIKArguvan-Malatya),Başkınık (Hekimhan-Malatya)Oğuzların 24 boyundan birinin adıdır.İzmir'in bir kazasını ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki köyleri ve adı geçen iki köyü bu boya mensup oymakları kurmuştur.

  KIZLIKArguvan-Malatya),Kızık (Ovacık-Tunceli)Osmanlı fermanlarında adından çok bahsedilen bir Türkmen oymağıdır.

  KIZIL/KIZILUŞAĞIYeni adı:Yenisu),(Arguvan-Malatya),Kızıluşağı(Yeni adı:Bölünmez)Kızıl (Yeni adı:Boyaklı)(Derik-Mardin),Kızıluşağı (Baskil-Elazığ).Kızılin(Gaziantep-Araban),Kızıltepe (Mardin kazası),"Kızıl-Donlu,Kızılkeçili,Kızılkocalu,Kızılkoyunlu ve Kızıloğullar "gibi isimlerle anılan,geniş bir Türkmen topluluğu teşkil eder.Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bu "Kızıl" Türkmenleri adını taşıyan köy ve kentler vardır.

  KIZKAPANPazarcık-K.Maraş),(Patnos-Ağrı) Bu iki köyden başka,Sivas'a bağlı Kızkapanlı köyü ile,Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir Kızılkapanlı köyü vardır.Kızılkapanların bir bölümü Çukurova'da "Farsak" (Varsaklar)'a bağlı idiler.

  KÖSELEROvacık-Tunceli),(Araban-Gaziantep),Köseköy(Ş.Urfa),Köseşahin (Bozova-Ş.Urfa)Bu isimdeki Türkmen oymakların kurduğu köylerdir.Kars-Digor'da bir Köseler köyü vardır.

  KUYUMCULARTürkoğlu-K.Maraş)Kuyumcu yörükleri,Ege'de de köyler kurmuşlardır.Bu köyü de onlar kurmuşlardır.

  KUZUGÜDENIğdır)Kuzugüden yörükleri tarafından kurulmuştur.

 6. #6
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  MUKRİMukriyan:Mukriler) (Yeni adı:Anıl)(Hani-Diyarbakır)Mukriler doğrudan doğruya Oğuzlar'ın Gökmen Türkmen aşiretine bağlı Türkmenlerdir.Afganistan'dakiler Türkmence konuşmakta,İran ve Türkiye'dekiler daha çok Kurmanç lehçesini kullanmaktadırlar.

  MURATLIAkçadağ-Malatya)(Tekirdağ'ın kazası)Bir yörük oymağının adıdır.Bu isimle anılan bir çok köyleri onlar kurmuşlardır.Aynı Muratlıları İran'da "Meskin Şahsevenler Türkmenleri" arasında görüyoruz.

  OĞLAKLIViranşehir-Ş.Urfa)Bu köyün ismini taşıyan "Oğlaklı Yörükleri" de vardır.

  OYRATLI: (Besni-Adıyaman)Bir Türkmen Aşiretinin ismi de Oyratlıdır.

  PİRİNÇÇİPertek-Tunceli)Bir Türkmen oymağının kurduğu köydür.

  POLATKÖYArpaçay-Kars),Kara Polat (Kiğı-Bingöl),"Polatlı" diye anılan bir Türkmen oymağının kurduğu köydür.Aynı oymak İran'dada vardır.Erdebil Şahsevenler Türkmenlerinden bir oymağın adı "Polat-Beklü" dür.

  REYHANİYEYeni adı:Fesligen)(Kızıltepe-Mardin),Reyhanlı (Hatay'ın kazası).Reyhan ile Fesligen aynı manaya gelir.Hoş kokulu ev bitkisidir.Azeri Türkçesinde "Reyhân" diye geçer.G.Antep yöresindede "Reyhân" diye söylenir.Reyhan,büyük bir Türkmen oymaklarından olarak Hatay bölgesine yerleşmişlerdir.Fakat Anadolu'nun ve Suriye'de de bu oymaklardan yerleşmiştir.

  SAĞLAMPertek-Tunceli),Sağmanderesimi (Pertek-Tunceli).Eksik bir Türkçe kelime olduğu anlaşılıyor.Manası:Çok sağlıklı.

  SALLAK-SALAKHYeni adı:Yaylımlı),(Besni-Adıyaman).Bu köy halkının "Yomut" Türkmenlerinden olduğu anlaşılıyor.

  SALURRefahiye-Erzincan),Kalur (Refahiye),Salur (Yeni adıereyolu)(Göle-Ardahan),A.Salut (A.Sallıpınar) (Sarıkamış-Kars). "SALUR"lar 24 Oğuz boyundan biridir.Bugün Batı Türkistan'daki Türkmenler arasında ve Afganistan Türkmenleri arasında "Salur" boy ve oymaklaı vardır."Kalur" Salur'un yöre şivesine göre bozulmuş ve kısmen şekil değiştirmiş hali olabilir.

  SARILARTorkoğlu-K.Maraş)(Yavuzeli-G.Antep)Anadolu'da ve Anadolu dışındaki Türk bölgelerinde pek çok "Sarı ve Sarılar" ismiyle anılan köy ve kasaba vardır.Türk oymak ve Aşiretleri arasında bu isimle pek çok topluluk vardır. "Kara-Kırgızların " sol koluna mensup oymaklar arasında "Kutluk-Sarı","Sarı-Köhen" ve "Sarıca" oymakları vardır.Anadolu'da yerleştirilmiş oymaklar arasında "Sarucalı" oymak ve cemaat olarak mevcuttur.

 7. #7
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  SARRAH/SARUHANRefahiye-Erzincan)Saruhan Beğ idaresindeki Saruhanoğulları ve Türkmenleri,Manisa çevrelerinde bir beylik kurmuşlardır.Bugün Manisa'nın bir köyünün adı "Saruhan"dır.Saruhan isminde pek çok şahıs ismi vardır.Pek çok Kürt aşiret beylerinin ismi Saruhan olarak geçer.

  SENEKPülümür-Tunceli),Senikçi (Besni-Adıyaman),Sinikli (Arapkir-Malatya) "Senikci"nin adı değiştirilip "Doğankaya" yapılmıştır.

  SENEMOĞLUGöle-Ardahan),(Mecidözü-Çorum).Senem adlı Kadın adı olan,Güneydoğu,Kerkük,Avşarlar'da ve Balıkesir ve İzmir Tarafındaki Türkmenlerde kullanılmaktadır.Celâli isyanlarında adı geçenlerden birinin adı da "Senemoğlu"dur.

  SIĞIR UŞAĞIArguvan-Malatya).Ege ve Akdeniz yörükleri arasında "Kızılsığırlı,Karasığırlı ve Sarısığırlı" adları anılan yörük oymaklar vardır.Sığır uşağı böyle bir oymak ismini taşımaktadır.

  SOFULARDarende-Malatya).Bir Türkmen oymağının adıdır.Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tesbit edilen 53 adet Sofu,Sofular köyü vardır.Aydın'ın Sofular köyü halkı "Çepni" Türk boyuna mensuptur.

  TACİRLİIğdır),Tecirli (Yazıhan-Malatya).Büyük bir Türkmen oymağının ismidir.Diyarbakır bölgesindeki "Boz Ulus" Türkmenlerine bağlı olup,kendi kışlaklarında kışlamışlardır.

  TEMÜKLÜ/TÖMÜKLÜDarende-Malatya),Batı Türkistan "Yomut" Türkmenlerinin 4 drubundan biri olan "Atabay"ın kollarından birinin adı "Temek"tir.Bu köyün adı bu oymakla ilgilidir.Aynı isimle adlanan birkaç köyümüz daha vardır.İçel'in Erdemli Kazasına bağlı nahiyenin adı "Tömük"tür.Ayrıca Konya'ya bağlı bir köyü ve Kocaeli'nin Kandıra'sına bağlı,"Tömek" ve "Tömekler"köyleri ile Sivas'ın Su şehri Kazasına bağlı "Tömekler" köyü vardır.

  TEKELİÇemişgezik-Tunceli).Tarihimizde Burdur ile Antalya arasındaki bölgeye "Teke Eli" denilmektedir.Bu bölgeye Teke Türkmenleri yerleşmelerinden dolayı bu ismi vermişlerdir.Büyük kısmı Alevidir.Daha sonra İran'a gitmişlerdir.Afganistan Türkleri arasında büyük bir gurup oluşturan "Teke" Türkmenleri mevcuttur.Bunların büyük kısmı sünnidir.Teke Türkmenlerinin çoğu göçebe hayatı yaşadıkları için bunlara "Türkmen Kürtleri" denilmektedir.1126'da Kıbr ıs'a gönderilen yörükler arasında Tekeli Türkmenleri vardır.Daha sonra bir kısmı Adadan kaçıp Güney ve Doğu Anadolu'ya doğru kaçmişlardır.115 tarihli fermanla Tekeli oymakları İçel ve Çukurova'da kışlayıp,Kayseriye Sancağında ve Erciş ve Bığ dağında yaylamışlardır.Aydın ve İzmir'in bir çok köylerini bu Tekeli Türkmenleri kurmuştur.Burada bir kısmı "Kara Tekeli" adını alır.Bu Kara Tekeli Yörüklerinin bir Oba'sının adı "Sıçmazlar"dır.Tunceli'nin Teke köyünü,buraya yerleşen bu Tekeli Türkmenleri kurmuştur.

  TEREKEMEÇAYIŞYeni adı:Koçgüden),(Çıldır-Ardahan).Bir Türkmen oymağının adıdır.Ayrıca Kars,Ardahan ve Göle bölgelerinde mühim Terekeme Türkmenleri varlığı vardır.Kuzey ve Güney Azerbaycan'da da Terekeme Türkmenleri mevcuttur.Batı Türkistan'daki Türkmenlerin "Yomut" oymağı içinde de Terekeme Türkmen cemaatleri vardır.(Oğurcalı kolunun bir şubesidir.)

  TİLKİLERPazarcık-K.Maraş),Tilkitepe (Mardin),Tilkiyan (Tilkiler)(Yeni adı:Uzunköy)(Adıyaman).Bu oymak totemik isimli bir oymaktır.

  YAĞIBASANYeni adı:Yağbasan)(Kars-Sarıkamış).Yağıbasan=Düşmana baskı yapan,onu yenen anlamına gelir.Arnavutluğu alan Osmanlılar,oradaki bir kasabanın ismini "Elbasan "yapmişlardır.Samsun,Ordu,Sinop,İzmit,Manisa, Adana,Sivas'ta Yağbasan köyleri vardır.

  YAĞMURLUGöle-Ardahan),(Akçadağ-Malatya),(Eleşkirt-Ağrı),Alayağmur (Karakoçan-Elazığ),Yağmurcuk (Ilıca-Erzurum).Bir yörük oymağının adıdır.Yağmurlu yörük ve Türkmen oymakları,Adana-Aydın arasına ve Doğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir.

 8. #8
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  TOTEMİK İZLER TAŞIYAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KÖYLERİ

  Alfabetit sıraya göre:

  ASLANHANEArpaçay-Kars,Arslanlı (Tuzluca-Iğdır),Arslanlı (Hilvan-Urfa)
  KOŞMUŞATYeni adı:Alacabük)(İspir-Erzurum),Atatürkten (İspir-Erzurum),Atçılar (Arpaçay-Kars),Bozat (Sarıkamış-Kars),Kırkat (Görcüş-Mardin)
  ALABALIKAkçakale-Ş.Urfa),Balıklı (Sarıkamış-Kars)
  BAYKUŞAkçakale-Ş.Urfa),Başkuşen (Yeni adı:Kaykaymak)(Bitlis)
  BOZDOĞANYeni adı:Gülveren)(Ş.Urfa)
  BOZKURTSelim-Kars),Kurtköy (Arpaçay-Kars),Kurtkale Nahiyesi(Çıldır-Ardahan),A.Kurdoğlu (Göle-Ardahan),Yukarı Kurdoğlu (Göle-Ardahan),Kurtdemirkapı (Göle),Kurtömer (Iğdır),Karakurt Nahiyesi(Sarıkamış),Kurtalan (Siirt),Kurtmahmut (Aşkale-Erzurum)
  KURDUHınıs-Erzurum),Kurtuşağı (Akçadağ-Malatya),Kurtdere (Harut-Elazığ),Kurtbaloğlu (Yeni adı baloğlu),(Refahiye-Erzincan)
  KURTBAYAZITKangal-Sivas),Kurtoğlu,(Kangal-Sivas)Kutroğlu (Diyarbakır),Kurtlarlı (Divrik-Sivas),Kurtlukaya (Şarkışla-Sivas)

 9. #9
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  KURTDOĞANMuradiye-Van),Kurtek (Çıtak-Van),Kurtekvil (Gevaş-Van),Kurtkapan (D.Bayazıt-Ağrı),Kurtlapa (Yıldızeli-Sivas)
  Bunlardan başka Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "Kurt" ismi almış 48 köy ile yer ve akar küçük su dereleri ad olarak mevcuttur.
  BOZKUŞSelim-Kars)
  BUĞURHilvan-Ş.Urfa)
  ÇAKALLIAĞAKUYUBesni-Adıyaman),Çakallıaptallar (Besni),Çakallıkömürcü (Besni),Çakallı ömer (Besni),Çakalyusufağa (Besni),Çakallu (Birecik-Ş.Urfa),Çakallı (Posof-Ardahan),Çakal (Şarkışla-Sivas),Çakallı (Diyarbakır)Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu isimde 36 köy mevcuttur.Toroslarda "Karaçakal" adlı Yörük oymağı vardır.
  CEYLANLIHamur-Ağrı)(Hakkâri),Şanlıurfada Ceylanpınar çiftliği vardır.
  DANA BURAN Malazgirt-Tunceli)
  DEVELİAkçadağ-Malatya),Deveci (Hekimhan-Malatya),Devebük (Kağızman-Kars),Ağadeve (Kars),Y.Ağadeve (Hamur-Ağrı),Develik (Ahlat-Bitlis),Devetaş (Muradiye-Van)
  DOĞANUludere-Hakkâri),Doğancı (Erciş-Van),Kordoğan (Erciş)Doğanlar (Akçadağ-Malatya),Kuşdoğan (Pötürge-Malatya),Bizdoğan (Derik-Mardin)Doğanköy (Çemişgezek-Tunceli),Doğanşehir (Malatya'nın kazası),Doğanköy (İliç-Erzincan),Koçardoğanşalı (Iğdır).
  DUDUKÂNBaskil-Elazığ),dudiran Aşireti köyü (Eruh-Siirt),Duduköy (Kaynarca-Adapazarı),"Dudullu"(İstanbul-Üsküdar),Doğu Bayazıt'a bağlı "Kanlı/Kanğlı köyünde "Duduzadeler" adlı geniş bir aile vardır.
  GEYİKIlıca-Erzurum),
  GÜVERCİNArpaçay-Kars)
  HOROZKÖYŞ.Urfa),Horuz (Yeni adı:Horozdere)(Hizan-Bitlis)
  İNEKLİGölbaşı-Adıyaman),İ.İnek (Doğubayazıt-Ağrı)
  KAPLANKÖYŞanlı Urfa)
  KARACAYazhan-Malatya),Karaca (Yeni adı:Mutlu)(Diyadin-Ağrı),Karaca (D.Beyazıd-Ağrı),Karakoç (İspir-Erzurum)
  KARAKOYUNLUIğdır),Karakoyun (Tuzluca-Iğdır),Karakoyun (Siverek-Ş.Urfa)
  KARAKUŞKağızman-Kars),Kargalı (Besni-Adıyaman),Kargakonmaz (D.Beyazıt-Ağrı),Kargalık (Tutak-Ağrı),Y.Kargalık (Tutak).
  KARINCAViranşehir-Ş.Urfa),Karıncak (Yeni adı:Bayırlı)(Lice-D.Bakır),Karıncaköy (Palu-Elazığ)
  KARTALTEPEDiyarbakır),Kartalan (Yeni adı: Su geçer)(Özalp-Van),Aşağıkatırlı (Tuzluca-Iğdır)
  KAYALIKÇukurca-Hakkâri)
  KAZBELKarayazı-Erzurum),Kazkoparan (Tuzluca-Iğdır),Gazbek (Yeni adı: Tek ağaç)(Bozova-Ş.Urfa),Kazlı (Ağrı),Kazveren (Yeni adı:Kazören)(Refahiye-Erzincan)

 10. #10
  Status
  Offline
  ömerxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  18
  OTOMATİK REKLAM

  Standart Ynt: TÜRK SOY-URUK-ULUS-BOY ve OYMAK ADLARI İLE KURULAN DOĞU ANADOLU ŞEHİR,KÖY ADLARI

  KERKEZYeni adı:Altınoba)(Özalp-Van)
  KOÇKÖYArpaçay-Kars),Koçoğlu (Sarıkamış-Kars),Koçviran (Koçören)(Ş.Urfa),A.Koçkıran (Özalp-Van),Kırlangıç (Hekimhan-Malatya)
  KOZANSarıkamış-Kars),(Kağızman-Kars),(Diyarbakır),(Adana'ın kazası)
  KÖPEKSİZÇolaklı-Malatya),Köpekli (Yeni adı:Eliaçık)(Bismil-Diyarbakır).
  KUŞÇUMazgirt-Tunceli),Kuşhani (Mazgirt-Tunceli),Kuşçu (Ilıca-Erzurum),Kuşhane (Ahlat-Bitlis),Kuşçu (Muradiye-Van)
  KUZGUNLUArpaçay-Kars),Kuzgun (Erzurum).
  KUZUYeni adıoğuş)(Nusaybin-Mardin).
  MAYAYeni adı:Günbuldu)(Diyadin-Ağrı)
  KIZILÖKÜZYeni adı:Akyayla)(Kağızman-Kars)
  BÜYÜKÖRDEKŞ.Urfa),Salördek (Pülümür-Tunceli).
  ÖREKYeni adı:Gözlüce)(Şirvan-Siirt)Çok sayıda başıboş ata, "örek" denir (Ege ve İç Anadolu'da)
  PARSYeni adıBağrıaçık)(Özalp-Van).
  PORSUKPasinler-Erzurum),Porsuklu (Susuz-Kars),Porsuk çayı (Eskişehir).
  SEÇEBOĞAZIPasinler-Erzurum)
  SIÇANKÖYYeni adı:Oyuklu)(Digor-Kars),Sıçanlı (Iğdır),Sıçancık (Yeni adı:Aylan)(Bozova-Ş.Urfa)
  SUNGURLUYeni adı:Taşbulak)(Kemah-Erzincan)
  TAŞANCIKHorasan-Erzurum),Tavşanviran (Yeni adı:Tavşanören)8Halfeti-Ş.Urfa),Tavşanköy (Suruç-Ş.Urfa)
  KARATAVUKGöle-Ardahan),Tavuklar (Hozat-Tunceli)
  TOKLUKOMYeni adı:Toklu)(Şenkaya-Erzurum)
  TOYGUNSelim-Kars)
  TÜLÜYeni adıirektaşı)(Bitlis)
  YILANLIAkyazı-Erzurum),(Kars merkez),(Selim-Kars),(Varto-Muş),(Doğubeyazıt-Ağrı).

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KURGANLAR
  By Radmin in forum KURGANLAR
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 07.12.2013, 21:55
 2. doğu anadolu bölgesinin kültürel özellikleri
  By ömerxx in forum ANADOLUMUZUN İLLERİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.04.2012, 09:55
 3. ANADOLU VE TRAKYADA KURULAN DEVLETLER
  By TURAN-HAN in forum ANADOLUDA KURULAN MEDENİYETLER
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.01.2012, 11:41
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.11.2010, 03:26
 5. ÜLKEMİZ YERLEŞİM YERLERİNİN ESKİ ADLARI
  By TURAN-HAN in forum ANADOLUMUZUN İLLERİ
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 29.07.2010, 10:51
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define İşaretleri

Nasıl Polis Olurum