Klasik Arkeoloji Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Arkeoloji programını bitirenler "Arkeolog" unvanı ile görev yaparlar Arkeologlar "Teknik Eleman" sınıfından sayılmaktadır Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar
Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir ayrıca, MTA'da turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır