Arkeoloji ile Klasik Arkeoloji Arasındaki Farklar

Arkeoloji Arkhaio: eski (yunanca) logos: bilim (yunanca) kelimelerinden oluşan yani sözlük anlamı eski bilimdir Arkeoloji bir bilim dalıdır Klasik Arkeoloji ise Arkeoloji bilim dalının incelediği dönemlerden biridir Arkeolojinin bölümlerine kısaca göz atacak olursak;

Arkeolojinin Bölümleri
1 Prehistorya Arkeolojisi: İnsanlığın ortaya çıkışı ve metal alet kullanımı Arasındaki dönemi inceler
2 Protohistorya Arkeolojisi: Metal alet kullanımı ve yazıyı kullanmayı bilmeyen bütün dönemleri inceler
3 Tarihsel Arkeoloji: Yazıyı kullanan uygarlıklarla ilgilenir Kendi içinde bölümleri vardır:
4 Klasik Arkeoloji: Antik Yunan ve Roma kültürlerini inceler
5 Kıtasal Arkeoloji: Asya, Amerika, Afrika gibi bölgelerin arkeolojisini inceler ve bu da kendi içinde alt bölümlere ayrılır