Koleksiyon piyasasında zaman zaman Tam Sultani Altın'ın küçüklerine rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı orjinal Tam Sultani'nin kesilmesiyle oluşturulurken, diğer bir kısmı da Tam Sultani'nin orjinal ağırlık ve kaligrafik tasarımı sadık kalınıp oransal olarak küçültülerek piyasaya sürülmüştür.

İlk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından 1477'de (AH 882) bastırılan Sultani Altın, 17.yüzyıldaki birinci para reformuna 3,45 gramlık orjinal ağırlığı nerdeyse hiç değişmeden kullanımda kalmıştır. Öte yandan gümüş paraların ana birimi olan Akçe (asper) Fatih Sultan Mehmed zamanından başlayarak değer yitirmeye başlar. 16.yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu Ordusunun yapısının değişmesi ve fetihler döneminin sona ermesiyle Akçe'nin değer yitimi hızlanarak devam etti. www forumdas net Osmanlı ordusunun temel kaynağını oluşturan feodal sistemin dağılması , maaşlı birliklerin artması Osmanlı hazinesi üzerine ağır yükler bindirdi. Buna ilave olarak aynı dönemde Amerika kıtlarından Avrupa'ya akan çok miktarda gümüş de 17.yüzyıl Osmanlısındaki yüksek enflasyon ve para krizinin başlıca nedeniydi. 1580 yılında 1 sultani 45 akçe'ye eşitken, 1618'de 1 sultani 150 akçeye eşit oldu.


Aynı dönemde Doğu Akdeniz'in ticaret merkezi olan Halep'te akçe ile birlikte Safevi paraları örnek alınarak basılmış Şahi'de (dirhem) kullanılmaktaydı. Bu bölgede akçenin %300 değer kaybetmesi ticareti zorlaştırdığı için ufak değerlerde sultani kullanılması zorunlu hale gelmişti.


III.Mehmed dönemin ait (AH 1003 - AD 1505) Haleb baskılı Sultani, ½ Sultani olarak kabul edilebilir. Ufak olanı Tam Sultani'nin yaklaşık yarısı ağırlındadır.
I.Ahmed dönemine Tunus baskılı örnekler vardır. Her iki paranında üzerindeki tarih 1013'tür. Aslında bu tarihin 1012 olması lazımken, başkent Kostantiniye'den uzak yerlerdeki darphanelerde sık sık görüldüğü gibi padişahın tahta çıkış yılı yerine paranın darp edildiği tarih konmuştur. Tam Sultani'nin tasarımına uygun ve dörtte bir ağırlıktaki bu paralara ticareti kolaylaştırmak için basılmış Çeyrek Sultani diyebiliriz.


İlk para reformundan çok sonra , III.Selim (AH 1203 - AD 1789) çok ufak bir altın para bastırılmıştır. 18.yüzyılın ortalarından sonra iktidara gelen padişahlar, yönetimlerinin ilk yıllarında para tasarım ile özellikle de değişik tarzda çizilmiş Tuğralarla ilgilenmişler, Sultani'nin devamı olan Fındık Altın'ının en küçük birimini bastırmışlar. Örnekteki parada kenar olmadığından paranın önce kesilip daha sonra daha büyük nominal değerli Fındık Altın'lara uygun olarak tuğra ve diğer yazıların darpedildiği anlaşılmaktadır.
Bir başka altın parada Mısır'da basılmış bir paradır. 34mm çapında bir altın daire üzerine aynı kalıpla (Pere 564) basılmış iki adet ½ Zer-i Mahbub. Paradaki diğer gariplikler ise, ön yüzünde Tuğra'nın sağında "nısfiye (yarım)" yazısının bulunması, arka yüzde de "bin" kelimesinin "Ragıp" kelimesinin olmasıdır. 1741-1748 yılları arasında Mısır'ı yöneten Koca Ragıp Paşa, devlet kademesinde çok saygı görmüş ve Veziriazamlığa kadar yükselmiş bir devlet adamı, aynı zamanda şair ve tarihçiydi. Osmanlı İmparatorluğu paralarında sadece padişahın ve babasının adı bulunurdu, iki durumda padişah dışında ki isimlere de rastlıyoruz : isyan eden eyaletlerin yöneticileri kendi isimlerine para basarlardı, birde Fetret Döneminde, Yıldırım Bayezid'in oğulları kendi isimlerinin yanına Timurlenkin'de ismini koymuşlardı. Bu iki özel durumada girmeyen "Ragıp" yazılı para türünün tek örneğidir.