Hatıra sikkeleri


1992-2010’li yıllarda tedavüle sokulmuş hatırasına paraları Mehemmed Füzuli’nin hatırasına altın ve gümüş sikke1996 yılında ilk defe olarak Milli Banka tarafından Azerbaycan’ın şair ve mütefekkiri Mehemmed Füzuli’nin yaşam ve faaliyetinin (1494-1556) 500. yılına hasredilmiş 100 Manat değerinde altın ve 50 Manat değerinde gümüş Hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. Hatıra sikkelerinin yüz tarafında Mehemmed Füzuli`nin resmi, arka tarafında ise meşhur “Leyli ve Mecnun” eserinden bir sahne tasvir edilmiştir. Hatıra sikkesi Büyük Britanya`nın Kral Darphanesinde yüksek uluslararası standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır.
Azerbaycan sikkeleri
“Kitabi-Dede Korkut” destanının 1300. yıldönümüne hasredilmiş altın ve gümüş sikkeler1999 yılında “Kitabi-Dede Korkut” destanının 1300. Yıldönümüne hasredilmiş 100 Manat değerinde altın, 50 Manat değerinde gümüş Hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. Hatıra sikkesi Ukrayna Cumhuriyeti Milli Bankasının Darphanesinde yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır.
Azerbaycan sikkeleri
Haydar Aliyev`in hatırasına platin, altın ve gümüş sikkelerAzerbaycan Cumhuriyetinin Merkezi Bankası Azerbaycan`ın umum milli lideri Haydar Aliyev`in hatırasının ebedileştirilmesine dair Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kararnamesi doğrultusunda, 10 Aralık 2004 yılında tedavüle platin, altın ve gümüş hatıra sikkeleri çıkarılmıştır. Hatıra sikkelerinin yüz tarafında Haydar Aliyev`in portresi, portrenin sağ tarafında “Haydar Aliyev”, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyetinin haritası ve “Azerbaycanın bağımsızlığı daimidir, ebedidir, dönmezdir…” sözleri yazılmışdır. Hatıra sikkeleri İngiltere`in “Royal Mint” Kral Darphanesinde yüksek uluslararası standartları uygun hazırlanmıştır. Sikkenin arka bölümünde haritanın alt kısmında hatıra sikkelerinin çıkarıldığı yıl “2004 yılı”, haritanın çevresinde yuvarlak şekilde üst kısmında “Azerbaycan Cumhuriyeti”, alt kısmında ise hatıra sikkelerinin nominali belirtilmiştir. Hatıra sikkeleri Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
Yeni Gepiklerin altın takımı2006 yılında uygulanan denominasyon süreçleriyle ilgili yeni tedavüle sokulacak Gepiklerin dizaynına uygun altın hatıra sikkeleri takımının hazırlanması amacıyla Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesiyle anlaşma imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 2005 yılında 50 adet özel altın hatıra takımı hazırlanmıştır.
Azerbaycan sikkeleri
Dünya Futbol Şampiyonluk Yarışmalarına hasredilmiş gümüş sikke2006 yılında Almanya`da dünya futbol şampiyonluk yarışmalarına hasredilmiş 50 Manat nominalli gümüş hatıra sikkeleri Polonya`nın “Polish Mint” Darphanesinde hazırlanarak tedavüle sokulmuştur. Hatıra sikkesinin yüz tarafında futbolcuların tasviri ve “2006 FIFA World Cup Germany” sözleri, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Armasının tasviri “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazısı ve sikkenin nominali tasvir edilmiştir. Armanın alt tarafında hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2004” olarak belirtilmiştir. Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
Haydar Aliyev`in 85 doğum yıldönümüne hasredilmiş altın sikke2008 yılında Haydar Aliyev’in 85. Doğum yıldönümünün ülke çapında kutlanmasıyla ilgili Milli Banka tarafından Avusturya`nın “Austrian Mint” şirketinde nominali 100 Manat olan altın hatıra sikkeleri sipariş edilerek tedavüle sokulmuştur. Hatıra sikkesinin yüz tarafında umum milli lider Haydar Aliyev’in portresi, arka tarafında ise Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Arması edilmiştir. Devlet Armasının alt kısmında hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” sözleri ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
2008 yılında kültür serisi çerçevesinde Azerbaycan`ın büyük şairi, mütefekkir Nizami Gencevi`nin, büyük opera solisti, vokalist Bülbülü`n ve büyük bestekar, müzikbilimci Üzeyir Hacıbeyov`un hatırasına hasredilmiş 100 Manat değerinde altın hatıra sikkeleri üretilerek tedavüle sokulmuştur. Hatıra sikkeleri Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesinde üretilmiştir.
Nizami Gencevi’nin hatırasına altın sikkeHatıra sikkesinin yüz tarafında büyük Azerbaycan şairi N. Gencevi`nin portresi, arka tarafında ise Azerbaycan minyatürleri tasvir edilmiştir. Portrenin çevresinde hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, şairin adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
Bülbül’ün hatırasına altın sikke Ünlü vokalist Bülbül`ün portresinin çevresinde hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, sanatçının adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir.Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
Üzeyir Hacıbeyov’un hatırasına altın sikkeHatıra sikkesi Azerbaycan`ın büyük bestecisi, müzikbilimci Üzeyir Hacıbeyov`un hatırasına hasredilmiştir. Portrenin çevresinde hatıra sikkesinin hatıra sikkesinin çıkarıldığı yıl “2008 yılı”, ve “Azerbaycan Cumhuriyeti” yazıları, bestekarın adı ve hatıra sikkesinin nominali belirtilmiştir. Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri
Nahçivan Özerk Cumhuriyetinin 85. yıldönümüne hasredilmiş hatıra sikkesi Nahçivan Özerk Cumhuriyetinin kuruluşunun 85. yıldönümü şerefine tedavüle sokulmuştur. Hatıra sikkesi Avusturya`nın “Austrian Mint” Darphanesinde yüksek standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Hatıra sikkesi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde nominal değeri üzerinden kanuni ödeme aracıdır.
Azerbaycan sikkeleri