GAYRİ İSLAMİ SİKKELER
Sikke, kıymeti devletin damgası ile teminat altına alınmış küçük madeni bir parçadır. İlk sikke MÖ 7. yüzyılın ortalarında, Batı Anadolu'da yaşayan ve ekonomisi çok güçlü olan Lydia Devleti tarafından darbedilmiştir. Altın-gümüş karışımı olan bu elektrum sikkelerin ön yüzleri önce düz, sonra çizgili ve daha sonra resimli, arka yüzleri ise iki veya üç tane derin dörtköşe (guadratum incusum) çukurludur. Şekilleri baklaya benzemektedir. Bu sikkelerin birimi 14.11 gr. ağırlığındaki "Stater"dir. Daha sonraları Lydia Kralı Alyattes adını taşıyan bir sikke bulunmuş ve yine Lydia'nın son kralı Kroisos tarafından basılmış altın ve gümüş sikkeler ortaya çıkmıştır.