Sponsor Reklam-5
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  29.05.2010
  Mesajlar
  607
  Tecrübe Puanı
  19

  Standart BÜYÜK İSKENDER SİKKELERİ


  Alexander Buyuk iskender sikkeleri Alexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler,kral iskender sikkeleriAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, aleksandr sikkelerAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler,


  İÖ 336-323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutanlardan biri. Pers İmparatorluğu'nu yıkarak Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuşAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Eski Yunan uygarlığının Doğu'ya yayılmasında etkili olmuş ve efsanevi bir kahramana dönüşmüştür.
  II. Philippos ile Epeiros (Epir) kralı Neoptolemos'un kızı Olympias'ın oğlu olan İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, 13-16 yaşlarında Aristoteles'ten aldığı derslerin etkisiyle felsefeAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, tıp ve bilime ilgi duydu. Babası II. Philippos'un Byzantion'a ( İstanbul) saldırdığı IO 340'ta Makedonya'yı yönetti ve bir Trak kabilesini yendiAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, iki yıl sonra II.Philippos'un Yunanlılara karşı kazandığı Khaironeia Çarpışması'nda ordunun sol kanadına komuta etti. Babasının annesini boşaması ve bir komutanının kızıyla evlenmesi üzerine annesiyle birlikte Epeiros'a gittiyse de daha sonra babasıyla barıştı. II. Philippos'un öldürülmesinin (İÖ 336) ardından komutanlarca kral ilan edildi. Öncelikle bütün olası hasım ve rakiplerini öldürttü. Babasının sağlığında Asya seferini gerçekleştirmek üzere oluşturulanAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Korinthos'taki Helen Birliği synhedrion'da (meclis) bu birliğin hegemon'u ve başkomutanı seçildi. Delphoi üzerinden Makedonya'ya dönerken İÖ 335 ilkbaharında Trakya'ya girdi. Şipka Geçidini aşarak Triballileri (Triballoi) ezdikten sonra Tuna'nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıttı. Ardından batıya dönerek Makedonya'yı istila etmiş olan Hyrialıları yendi. Bu sırada öldüğüne ilişkin söylentiler üzerine Thebai ve Atina'da ayaklanma patlak verdi. Bu ayaklanmanın ardında hem yeni Pers kralı III. Dareios' un mali desteğiAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, hem de Demosthenes'in çabalan yatıyordu. Askerlerini günde 30 km gibi o çağa göre çok yüksek bir hızla ilerleterek Yunanistan'a giren İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, tar pınaklar ve şair Pindaros'un evi dışında bütün Thebai'yi yerle bir etti. Yaklaşık 6 bin kişinin öldürüldüğüAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, sağ kalanların köle olarak satıldığı bu sindirme hareketi sonunda bütün Yunan devletleri Makedonya üstünlüğüne boyun eğdi. . Asya'nın fethi. Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğu'nu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, II. Philippos'un kurduğu orduyu beslemek ve 500 talente ulaşan borçları ödemek için gerekli kaynakları bulma düşüncesiyle hemen sefer hazırlıklarına girişti. Kral naibi olarak yönetimi Anti-patros'a bıraktıktan sonra İÖ 334 ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıktı. Bu ordunun içinde 14 bin Makedonyalı ve Helen Birliği'ne bağlı 7 bin asker yer alıyordu. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendisAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, mimarAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, bilim adamıAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik ediyordu.

  Homeros'tan aldığı esinle önce İlion'u ( Troya) ziyaret ederek Akhilleus'un mezarına çelenk koyan İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Pers ordularıyla ilk kez Granikos Çarpışması'nda karşı karşıya geldi. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılanın açtı. Yunanistan'da izlediği politikanın tersineAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, tiranları sürerek demokrasilerin kurulmasına ön ayak oldu. Ama kentleri fiilen kendisine bağlama yoluna gitti. Karya'daki Miletos (Milet) ve Halikarnassos ( Bodrum) kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorladı.

  İÖ 334-333 kışında Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonraAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, İÖ 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye ulaştı. Söylenceye göre Frigya'dan geçerkenAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü kesti. Gordion'dan Ankyra'ya (Ankara) yöneldiAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, oradan da Kapadokya ve Kilikya Kapıları (Kilikiai pylai; bugün Gülek Boğazı) üzerinden güneye indi. Myriandros (bugün İskenderun yakınında) dolayında kamp kurduğundaAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Pers hükümdarı III. Dareios da Pinaros Çayı (bugün Deliçay) kıyısında savaş düzeni almış bulunuyordu. Bu karşılaşmayı izleyen İssos Çarpışması (IÖ 333 sonbaharı) sonunda Dareios kesin bir yenilgiye uğradı ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçtı.

  İskender bu zaferden sonra Suriye ve Fenike'ye doğru ilerledi. Amacı Fenike kıyılarını fethederek Pers donanmasını üssüz bırakmak ve etkisizleştirmekti. Dareios' un barış önerisine karşıAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, kendisini Asya'nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını istedi. Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşınAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Tyros (bugün Sur) önünde sert bir direnişle karşılaştı. Uyguladığı bütün kuşatma taktiklerine karşınAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, bu müstahkem ada kenti yedi ay boyunca başarıyla saldırılara karşı koydu. Kuşatma sürerken DareiosAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ailesi için fidye olarak 10 bin talent ödemeyi ve Fırat Irmağının batısında kalan topraklan bırakmayı önerdi. Bu olayla ilgili olarakAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, İskenderun komutanı Parmenion'un "İskender'in yerinde olsam kabul ederdim" dediğiAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, buna karşılık İskender'in de "Parmenion olsaydımAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ben de kabul ederdim" biçiminde bir karşılık verdiği anlatılır.

  Tyros şiddetli saldırılara daha fazla direnemeyerek İÖ Temmuz 332'de düştü. İskender'in en büyük askeri başansı sayılan bu harekâta geniş çaplı bir yağma da eşlik etti. Kentin bütün erkekleri öldürüldüAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, kadın ve çocukları da köle olarak satıldı. Suriye'yi Parmanion'a bırakarak güneye ilerleyen İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Gaza'da (Gazze) iki ay süren direnişe son verdikten sonra İÖ Kasım 332'de Mısır'a girdi ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılandı. Memphis'te (Memfis) kutsal Apis'e kurbanlar keserek firavunların geleneksel çifte tacını giydi. Kışı Mısır'da yönetimi düzenlemekle geçirdi. Mısırlı yöneticiler atamakla birlikteAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, orduyu Makedonyalıların komutasında tuttu. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Alexandreia kentini kurdurdu. Bazı kaynaklara göre Nil'in taşmasının nedenlerini araştırmak üzere bir keşif grubunu görevlendirdi. Bu arada Amon Tapınağı (Ammoneion) ve kâhininin bulunduğu Siva Vahasına sonradan çeşitli söylencelerle süslenen çetin bir yolculuk yaptı. Tanrı Zeus'un oğlu olduğuna ilişkin söylence de bu tapmakta Asya seferinin geleceği konusunda Tanrı Amon'la görüştüğü ve aldığı yanıtı kimseye söylemediği yolundaki kayıtlara dayanır. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'de kesin denetimi sağlayan İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, İÖ 331 ilkbaharında Tyros'a döndü. Suriye'ye Makedonyalı bir satrap atadıktan sonra Mezopotamya' ya ilerledi ve temmuzda Fırat kıyısındaki Thapsakos'a vardı. Ninive'yle Arbela (Erbil) arasındaki Gaugamela Ovasında Dareios'la yeniden karşı karşıya geldi ve onu bir kez daha yenerek kaçmaya zorladı (bak. Gaugamela Savaşı). Güneye inerek Babil'i aldı ve Mazaios adında bir Persi satrap olarak atadı. Ardından Susa'ya girdi ve Zagros Dağlarını aşarak İran içlerine yöneldi. Persepolis'te I. Kserkses'in sarayını törenle yaktı. Kserkses'in Yunanistan'da yaptıklarına karşı bir misilleme olan bu hareketle aynı zamanda "öç seferi"nin sona erdiğini gösterdi. İÖ 330 ilkbaharında Media' ya girerek başkent Ekbatana'yı aldıktan sonraAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Yunanlı askerlerin geri dönmesine izin verdi.Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve "Asya'nın efendisi" olmayı amaçlayan İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlattı. Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarınaAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers bileşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi oluşturduğundanAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, eski komutanlarıyla baş-gösteren anlaşmazlıktan giderek derinleşti. Kendisine suikast girişimiyle suçladığı Parmenion'la oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenledi. İÖ 330-329 kışında Helmand Irmağını izleyerek kuzeye doğru iler* ledi. Bu sırada Baktriane satrabı Bessus'un genel bir ayaklanma başlatması üzerineAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Hindukuş Dağlarını aşarak karışıklıklara son verdi. Bu harekâtı yürütürken Siriderya' ya kadar ilerledi ve burada İskitlerin sert direnişiyle karşılaştı. Başka göçebe halkların da ayaklanmasıyla büyük güçlükler çıkaran bu direnişi ancak İÖ 328 sonbaharında bastırabildi.

  Davranışlarıyla giderek bir Doğu despotuna dönüşen İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve proskynesis (hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama) uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başladı. Bu arada Baktriane prenseslerinden Roksane'yle evlendi. Kendini tanrılaştırmaya giriştiyse deAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Makedonyalılar ve Yunanlılarca alaya alınınca bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Bir komploya karıştığı gerekçesiyle tarihçi Kallisthenes'i hapse attırması bilgin ve filozoflar arasındaki desteğini yitirmesine neden oldu.

  Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri sığdıran İskender'in kurduğu geniş imparatorluk temelde Perslerden kalma yönetim sistemine dayanıyordu. Bununla birlikte yerel satraplara bağlı olmayan tahsildarlardan oluşan merkezî bir vergi toplama mekanizması kurarak yeni bir mali sistemin temelini attığı bilinmektedir. Görevlilerin yolsuzlukları ve yiyiciliği nedeniyle bu sistemi iyi işletememekle birlikteAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, sikke çıkarma hakkım tekeline alarak ve Pers hazinelerinde birikmiş gümüş ve altını para biçiminde piyasaya sürerek bütün Önasya'da ve Akdeniz'de ticaret ve para ekonomisini geliştirdiği söylenebilir.

  Öte yandan İskender'in yeni kentler kurması (Plutarkhos bu kentlerin sayısının 70'in üzerinde olduğunu söyler) Yunan yayılmasında yeni bir dönem açtı. Askeri birer üs olarak kurulanAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ama zamanla birer kültür ve ticaret merkezine dönüşen bu kentler Eski Yunan etkisinin Hindistan'a kadar yayılmasında önemli rol oynadı. Bu arada Pers-Makedonyah karışımıyla yeni bir ırk yaratma girişimi sonuçsuz kaldıysa daAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Yunan kültürüne yatkınAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ama Doğu'ya özgü yeni bir soylu sınıfı ortaya çıktı.

  Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişiydi. Düş gücü ve romantizmi kendisini HeraklesAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Akhilleus ve Dionysos gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde güçlüydü. Çabuk öfkelenmeAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde daha çok ortaya çıkıyordu. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten çe-kinmemesine karşınAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, adamları onun peşinden gidiyorAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ona bağlı kalıyor ve güçlüklere katlanıyordu.

  Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskenderAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustaydı. YaratıcılığıylaAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, savaşın sonucunu belirleyecek fırsatları değerlerdir-meyi çok iyi bilirdi.

  İskender'in kısa süren hükümdarlığıAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır. Seferleri ve bilimsel araştırmalara merakıAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, coğrafya ve doğa tarihi gibi konulardaki bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmuşAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ayrıca büyük uygarlık merkezlerinin geliştirdiği bilgi birikiminin ortak bir potada kaynaşmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal açıdan olmasa bileAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ekonomik ve kültürel açıdan Cebelitarık'tan Pen-cap'a uzananAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, ticarete ve toplumsal ilişkilere açık bir imparatorluk kurduğu ve ortak sayılabilecek bir uygarlığa ve bir lingua franca{*) olarak Yunan koine lehçesine dayalı yeni bir dünya yarattığı söylenebilir.

  iskenderin sikkeleriAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, büyükiskendersikkeleri Alexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler,alexander iiiAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler,büyük iskender sikke fiyatıAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, alexander buyuk iskender sikkeleri Alexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler,kral iskender sikkeleriAlexander Buyuk iskender sikkeleri ,kral iskender sikkeleri, aleksandr sikkeler, aleksandr sikkeler 2. #2
  ADANALI Guest

  Standart Ynt: BÜYÜK İSKENDER SİKKELERİ

  sa.eline emeğine sağlık abi

 3. #3
  Radmin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Status
  Offline
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  26.05.2010
  Mesajlar
  1.791
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: BÜYÜK İSKENDER SİKKELERİ

  Teşekkürler emeğinize sağlık arkadaşlar.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Amphipolis'te yatan İskender'in annesi mi?
  By redkit in forum DEFİNE & ARKEOLOJİ HABERLERİ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.12.2014, 23:04
 2. OSMANLI SİKKELERİ/OSMANLI DÖNEMİ SİKKELERİ
  By Kurt34 in forum SİKKELER HAKKINDA BİLGİLER
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.08.2011, 02:31
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.12.2010, 19:53
 4. İskender Lahdi İstanbul Arkeoloji Müzesi
  By Blue in forum LAHİT MEZARLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.2010, 20:51
 5. İSKENDER LAHDİ NEREDEDİR?
  By Zorbey in forum LAHİT MEZARLAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16.07.2010, 03:06
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define Sohbeti,Elektrik Taahhüt,Define İşaretleri,DEFİNE ARAMA,DEFİNE

SEO UZMANI

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.