[color=rgb(0, 0, 0)]

[img alt=osmanlı eyeri uzun yol mesafeler için]http://www.atevi.com/urunler/osmanl%C4%B1%20eyeri%20uzun%20yol%20mesafeler%20i% C3%A7in.jpg[/img]


[img alt=osmanlı eyeri ve heybe önden]http://www.atevi.com/urunler/osmanl%C4%B1%20eyeri%20ve%20heybe%20%C3%B6nden.jpg[/img]


[img alt=osmanlı eyeri ve heybe]http://www.atevi.com/urunler/osmanl%C4%B1%20eyeri%20ve%20heybe.jpg[/img][/color]